of 34 /34
UNANG YUGTO NG IMPERYALISMO

Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

  • Upload
    edmond84

  • View
    1.121

  • Download
    52

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

UNANG YUGTO NG

IMPERYALISMO

Page 2: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Page 3: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Paunang kaalaman…

Nagsimula noong ika-15 na siglo ang

eksplorasyon ng mga Europeo sa mga lugar na

hindi pa nararating.

Ang eksplorasyon ay nagbigay-daan

sa KOLONYALISMO ito ay ang

pagsakop ng isang makapangyarihang

bansa sa isang mahinang bansa.

Page 4: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Motibo para sa kolonyalismo…

Page 5: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Mga Salik ng pagdating ng mgakanluranin sa Asya

Page 6: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Dalawang bansa sa Europe ang

nagpasimula ng paglalayag at pagtuklas

ng lupain

Spain.Portugal

Prinsipe Henry (the Navigator)

– Inspirasyon ng mga manlalayag.

Pinamunuan niya ang pangunguna ng

Portugal sa mga bansang Europeo.

Page 7: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

1469 – nagsimula ang imperyo sa panig ng Spain

nang magpakasal si Isabella kay Ferdinand ng Aragon.

Sa pamumuno ni Ferdinand at Isabella ay napanatili nila ang

kapangyarihan ng dugong bughaw sa Castilla. Nasupil din nila

ang mga Muslim sa Granada at nagwakas ang Reconquista.

Noong ika-17 na siglo, naitatag ang mga bagong imperyo sa

Great Britain, France at Netherlands.

Ang mga ito ang nagbigay lakas sa mga Europeo upang

palakihin ang pakikipagkalakalan at pagpapalaganap ng mga

produktong galing sa Silangan.

Page 8: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

What’s in a pic?

Paghahanap ng kayamanan

Mga at _ ng Spain at Portugal sa .

Page 9: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Ang paghahanap ng Spices…

Noong ika-13 na siglo ay naka depende ang sa spices na matatagpuan sa Asya particular sa INDIA.

a. paminta

b. cinnamon

c. nutmeg.

Ang mga spices na malaking

demand para sa

Page 10: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Ang paghahanap ng Spices…

Ang kalakalan ng spices sa Europe

at Asya ay nasa control ng mga

taga-Venice, Italy.

SPICES

– ito ay ginagamit nila bilang pampalasa sa kanilang

mga pagkain at upang mapreserba ang mga karne.

Page 11: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

SPICES.. SPICES.. SPICES…

Bakit ibig ng mga Europeoang mga Spices?

-Maliban sa mga spices, mayroon pa bang ibangnakukuha ang mga Europeo sa kanilangeksplorasyon?

Page 12: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Pinangunahan ng Portugal ang

Paggagalugad

Portugal

– kauna-unahang bansang Europeo na nagkaroon ng

interes sa panggagalugad sa karagatan ng Atlantic upang

makahanap ng mga spices at ginto.

Dahil sa banta ng Mongol minabuti ng Europeo na

gamitin ang rutang katubigan hanggang sa Africa

upang mahanap ang rutang Asya.

Page 13: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Pinangunahan ng Portugal ang Paggagalugad

Bartholomeu Dias

– Natagpuan ang pinakatimog na bahagi ng Africa

noong Agosto 1488, na kilala sa tawag na

Cape of Good Hope

Page 14: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Vasco de Gama

– pinamunuan ang apat na sasakyang

pandagat na naglakbay mula Portugal

hanggang India noong 1497.

Natuklasan niya na ang mga Hindu at Muslim

na nakikipagkalakalan ng mahusay na seda,

porselana at pampalasa na pangunahingkailangan ng mga Portugese sa kanilang bansa.

Vasco de Gama

Portugese

Page 15: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Kinilala si de Gama sa Portugal bilang

BAYANI ng Portugese dahil sa kanyang

nalaman sa yamang meron ang Silanganin

Page 16: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Prinsipe Henry

-Si Prinsipe Henry ay anak ni Haring Juan ng Portugal.

-Siya ay tagagawa ng mapa, matematisyan, astrologo, at mag-aaral ng siyensya na nabigasyon sa bansa.

Siya ang naging patron ng mga manlalakbay kaya ikinabit sa kaniyang pangalan ang katawagang “The Navigator”.

Dahil sa kaniyang itinaguyod na paglalakbay ay nakarating siya sa AZORES, isla ng Madeira at sa mga isla ng Cape Verde.

Page 17: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

THE MYSTERY ONE…

Sino-sino ang mga Portugese na yan?Ano-anong lugar ang kanilang narating?Ano ang kanilang ambag at nagawa?

Page 18: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Ang Paghahangad ng Spain ng Kayamanan Mula sa

Silangan…

CHRISTOPHER COLUMBUS

– isang Italyanong manlalayag na kauna-unahang namuno sa

ekspedisyon sa Silangan.

Noong 1492 ay tinulungan siya na ilungsad ang kaniyang

ekspidasyon dumaan pakanluran ng Atlantiko Patungong India.

Page 19: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Tatlong buwan ang inilagi ng kanilangpaglalakbay ng maabot nila ang Haiti at ang Cuba.

Nakaranas ng maraming paghihirap gayang walang kasiguraduhan na mararating nilaang Silangan, pagod at gutom sa kanilangpaglalakbay at haba ng panahon na kanilanginilagi sa katubigan.

Maraming ginto siyang natagpuan dto.

Haiti Cuba.

Page 20: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Pagbalik niya ng Spain ay ibinahagi ang

resulta ng kaniyang ekspedisyon at

binigyan ng titulong Admiral of the

Ocean Sea, Viceroy at Gobernador ng

mga islang kaniyang natagpuan sa Indies.

ngunit di siya nagtagumpay sapaghahanap ng bagong ruta patungosa Silangan.

Page 21: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

AMERIGO VESPUCCI

– Italyanong nabigador na nagpaliwanang na si

Columbus ay nakatagpo ng Bagong Mundo noong

1507.

-Ang lugar na ito nang lumaon ay isinunod sa pangalan ni

Amerigo kaya nakilala ito bilang America.

Page 22: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

KATANUNGAN… KATANUNGAN.. KATANUNGAN..

Bakit hinangad ng Spainang yaman sa Silangan?

Page 23: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

PAGHAHATI NG MUNDO

LINE OF DEMARCATION

– noong 1493 ay ginuhit ito ng papa, isang hindi nakikitang linya mula sa

gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Pola hanggang sa Timugang Pola.

Ipinaliliwanag nito na ang lahat na matatagpuang kalupaan at katubigan sa

Kanlurang bahagi ng linya ay para sa Spain at sa Silangang bahagi ng

linya ay para naman sa Portugal.

Portugal Spain

VS.

Pope Alexander VI – naglabas ng papal bull na

naghahati sa lupaing maaring tuklasin ng Portugal at Spain.

Page 24: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Nagduda ang mga Portuguese sa naging kinalabasan ng kanilang pagtatanong kaya

nagpetisyon sila na baguhin ang naunang linya na dapat mapunta sa kanila at Spain.

Nakita nila na baka lumawak ang paggagalugad ng Spain sa Kanluran at maaaring maapektuhan

ang kanilang mga kalakalan sa Silangan.

Kasunduan sa Tordesillas (1494) – nagkasundo ang Portugal at Spain na bagohin at

ilayo pakanluran ang line of demarcation.

Page 25: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

ANG PAGLALAKBAY NI FERDINANDMAGELLAN

o Ferdinand Magellan – isang Portuges na ang paglalakbay ay pinondohan

ng Spain taong 1519 nang magsimula ang kaniyang ekspedisyon.

o Nilakbay ng kanyang ekspedisyon ang rutang pakanluran tungong

Silangan. Natagpuan nila ang silangang baybayin ng South America o

bansang Brazil sa kasalukuyan.

o Nilakbay din nila ang isang makitid na daanan ng tubig; ang Strait of

Magellan ngayon, pinasok ang malawak na Karagatang Pasipiko

hanngang marating ang Pilipinas.

o Sa haba ng paglalakbay, nakaranas sila ng pag-aalsa ng mga kasamahan at

pagkagutom. Ngunit nalagpasan nila ang lahat ng ito at nakatagpo ng

malaking kayamanang ginto at mga pampalasa.

Page 26: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Naging matagumpay din sila na madala sa

Katolisismo ang mga katutubo.

Napatunayan ng ekspedisyon na kayang

ikotin ang mundo ay muling makabalik sa

pinanggalingan.

Pinatunayan ito ng nang barkong Victoria na

nakabalik sa Spain kahit na napatay si

Magellan sa Spain.

Ito ang unang circumnavigation o pag-ikot sa mundo. Itinama nito ang lumang kaalaman

ng mga Europeo na ang mundo ay patag. Naitala sa mapa ang iba pang kalipaan sa

Silangan kaya’t lalo pang nakilala ang yaman nito.

Page 27: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

4 pics 1 word…

_ _ _ _ e _ _ _ y _ n

Page 28: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

ANG MGA DUTCH…

Dutch – Pumalit sa mga Portuguese bilang pangunahing bansang kolonyal sa Asya noong ika-

17 na siglo.

Inigaw nila ang Moluccas mula sa Portugal at nagtatag ng bagong sistemang plantasyon kung

saan ang mga lupain ay pinatanniman ng mga halamang mabili sa pamilihan.

Henry Hudson – nanguna sa pagtatag ng kolonya sa North America. Napasok niya ang

New York Bay noong 1609 at pinangalanan itong New Netherland.

Trade Outpost – isang himpilang pangkalakalan na itinatag noong 1624 sa rehiyon ng New

Amsterdam (kasalukuyang New York City).

Dutch East India Compony – dahilan kung bakit mas tumagal pa ang pananakop ng

mga Dutch sa Asya kysa sa America.

Page 29: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Ilog Hudson – ilog na pinangalan galing kay

Henry Hudson na matatagpuan sa Manhattan,

USA.

Nagtatag din ng pamayanan sa Africa ang mga

Dutch sa pamamagitan ng mga Boers; mga

magsasakang nanirahan sa may Cape of Good

Hope.

Noong ika-17 na siglo, humina ang kapangyarihang

pangkomersiyo ng mga Dutch at napalitan ng England

bilang pinakamalakas na imperyong pangkatubigan ng

Emperyo.

Page 30: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

What’s in a Pic?

Page 31: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

KAHALAGAHAN NG MGA PAGLALAYAG ATPAGTUTUKLAS NG MGA LUPAIN…

Nagbunga ng pagbabago ng mga ruta sa kalakalan ang pagtuklas at paglalayag

noong ika-15 at ika-16 na siglo.

Nawala sa dating kinalalagyan ang Italy sa kalakalan na kaniyang pinamumunuan sa Medieval Period.

Naging sentro ng kalakalan ang mga pantalan sa babay dagat ng Atlantic mula sa

Spain, Portugal, France, Flanders, Netherlands at England.

Ang mga kalakal na matatagpuan sa Bansa:

Spices – Asia

Kape, Ginto at Pilak – North America

Asukal at Molasses – South America

Indigo – Kanlurang Indies

Page 32: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

Ang mga produktong ito ang nagpalawak sa paglaganap ng mga salaping ginto at pilak

galing sa Mexico, Peru at Chile. Ito ang nagpasimula sa pagtatag ng bangko.

Kapitalismo – ang Sistema kung saan mamumumuhunan ng kaniyang salapi ang

isang tao upang magkaroon ng tubo.

Noong Medivial Period, hindi alam ng mga tao ang pag-iipon ng salapi.

Nasiyahan na sila kung sapat na ang kanilang kita. Ngunit sa pag-unlad ng kalakalan,

dumami ang kanilang salaping naipon. Hindi nila ito itinago, bagkus ginamit nila itong

puhunan para higit na lumago pa.

Page 33: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

EPEKTO NG UNANG YUGTO NGKOLONISASYON

Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Espanol at Portuguese ay nagbigay-daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan.

Nakapukaw ito ng interes sa mga makabagong pamamaraan at

teknolohiya sa heograpiya at paglalayag.

Sumigla ang paglaganap ng sibilasasyong kanluranin sa silangan.

Nagdulot din ito ng maraming suliranin sa mga bansang nasakop tulad ng pagkawala ng kasarinlan, paninikil at pagsasamantala sa kanilang likas na yaman.

Nagkaroon ng pagbabago sa ecosystem sa daigdig na nagresulta sa pagpapalitan ng mga hayop, halaman, pati na sa mga sakit sa pagitan ng Old World at New World.

Page 34: Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin

MARAMING SALAMAT!!!!