Vectors 1r batxillerat

  • View
    567

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vectors 1r batxillerat

1. Dep. Cincies Experimentals Pere Mas VECTORS EN EL PLA 2. Dependncia Lineal Donats uns vectors, diem que sn linealment dependents si alguns dells s combinaci lineal dels altres. Si cap dels vectors donats s combinaci lineal dels altres, diem que sn linealment independents. Si ; sn linealment dependents.uhvkw += uvw ,, 3. BASES DEL PLA Podem obtenir qualsevol vector a partir de les combinacions lineals dun sol vector? Tots els vectors que resulten tenen la mateixa direcci. Seria impossible conseguir un vector com el w 4. BASES DEL PLA Podem obtenir qualsevol vector a partir de dos vectors linealment dependents? Tots els vectors que resulten tenen la mateixa direcci. Seria impossible conseguir un vector com el r 5. BASES DEL PLA Podem obtenir qualsevol vector a partir de dos vectors linealment independents? En aquest cas, qualsevol vector es pot escriure com una combinaci lineal daquests dos vectors. Es verifica que: BOAOCO += 6. BASES DEL PLA Per tant, a partir de les combinacions lineals dels vectors a i b podrem obtenir qualsevol vector del pla. Diem que aquest vectors sn: una BASE DEL PLA Una base del pla la formen dos vectors linealment independents. Per combinaci lineal daquests vectors es poden obtenir els infinits vectors del pla. 7. BASES DEL PLA Les components dun vector en una base del pla sn els factors que multipliquen als vectors de les bases per combinar-los linealment. K i h sn les componets del vector w en la base del pla formada per v i u. Sexpressa com: (k,h). uhvkw += 8. BASES CANNICA Hi han tantes bases del pla com vectors linealment independents, per tenim una base del pla que ens resulta molt til i que anomenem Base Cannica Est formada pels vectors unitaris (mdul = 1) i perpendiculars La particularitat es que els components del vector (a,b) en la base cannica sn (a,b). )1,0();0,1( 21 == ee 9. BASE CANNICA 10. EXERCICIS Quins daquets parells de vectors sn una bases del pla?. Justifica la resposta. a)(-3,1) i (9,-3) b)(1,-1) i (3,3) c)(2,-3) i (4,8) d)(-1,0) i (2,0) Pgina 101: 31/32/33/34. Activitats finals 8 i 9.