Yetersiz Materyal Kullanımı

  • View
    136

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Yetersiz Materyal Kullanımı

1. Eitimin Parlayan Yldzlar Eitimde Yetersiz Materyal Kullanm 21/11/2014 2. Dilara Tunal (tunalidilara@gmail.com) Lider renci Fatma Ersoy (ftmrsy41@gmail.com) Koordinatr . Mge Uysal (s.mugeuysal@gmail.com) Aratrma Yneticisi M.Talha Salam(talhasaglam60@gmail.com) Teknik Lider 3. Fatma Ersoy Dilara Tunal . Mge Uysal M. Talha Salam 4. PROBLEM BELRLEME BU PROBLEM SEMEMZN NEDEN BALIK KILII DYAGRAMI (Problemin nedenleri) METRS DYAGRAMI (7 PUAN ZERNDEN) PUK DNGS(Planla-Uygula-Kontrol Et- nlem Al) ANKET RPORTAJ ZMLER 5. ncelikle, gncel sorunlar bulabilmek iin beyin frtnas tekniini kullandk. Sonrasnda, eitimde yetersiz materyal kullanm konusunda karar kldk. 6. NK; ok kapsaml bir problemdir. lkokuldan niversiteye dein btn eitim sistemini ilgilendiriyor. Yaratc ve verimli renme tekniklerini destekliyoruz. Doru materyalleri etkili bir ekilde kullanmak, rencilerdeki baary arttracaktr. 7. Mfredat Profesyonellerin yetersizlii rencilerin seviyelerini gz ard etmek retmenler Uygun metodu belirlemede sorunlar Ezberci eitimi uygulamak Okul Yetersiz fiziki olanaklar Kalabalk snflar Ekonomik Yetersiz bte Ailelerin ekonomik durumlar Yetersiz materyal kullanmnn nedenleri nelerdir? 8. Ekonomik Okul retmen Mfredat Dilara 3 5 2 7 Fatma 4 3 1 6 Mge 4 1 5 6 Selin 2 5 1 4 Talha 3 2 4 5 Toplam 16 16 13 28 9. 22% 22% 18% 38% Ekonomik Okul retmen Mfredat 10. PRODUCING TEACHING MATERIALS ( By Henry Ellington ) CONTENT MATTERS ( By Stephanie McConachie and Anthony Petrosky ) 11. http://arifozkaya.blogcu.com/puko- dongusu/759580 12. HPOTEZLER Ekonomik Nedenler -Devlet tarafndan salanan bte -Dk gelirli aileler Mfredata Bal Nedenler -Ders ieriinin younluu -erik ve snav arasndaki eliki -Mfredattaki retmen roln gz ard etmek 13. evresel Nedenler -Kk snflarda ok fazla renci olmas -Belli bal olanaklarn olmamas(laboratuarlar, konferans salonlar vb.) retmene Bal Nedenler -renciyi ezberlemeye yneltme -Snfta kullanlan etkisiz metodlar 14. RENC VE RETMENLERLE LETM HALNDE OLMAK OKULLAR HAKKINDA BLG TOPLAMAK MFREDATI NCELEMEK 1 2 3 15. ANKET RPORTAJ SAHA ARATIRMASI STATSTKLER OLASI ADIMLAR 16. Ne Yaptk ? Trkan oray Ortaokulu rencilerine anket uygulamas Salih Korkut Budaras Fen Lisesi retmeni ile sylei Saha Aratrmas Fotoraflar www.transition.hw.ac.uk 17. Eitim dnyasnda farkndalk uyandrmak Probleme ilikin ana nedenleri aratrarak olas zm nerileri gelitirmek Eitim alannda uzman kiilerden geri dnt almak www.timothysykes.com 18. nanyoruz ki bir derste kullanlan farkl etkinlik ve aktiviteler dersi monotonluktan kurtarmaya olduka yardmc olur. retmen ne kadar aktifse renciler bir o kadar baarl olacaktr! www.carineresearch.com 19. Biz bir anket uyguladk. Anket 9 sorudan oluuyor. Anket ortaokul rencilerine uyguland. sosyalmedyanedir.net 20. 1. Sadece ders kitabnn baarl olmak iin yeterli olduunu d- nyor musunuz? Evet Hayr 7 Evet, 13 Hayr 2. Ders kitabndaki bilgileri faydal buluyor musunuz? Evet Hayr 9 Evet, 11 Hayr 3. Eer ikinci soruya hayr dediyseniz aadaki nedenlerden hangisi/hangileri daha ok etkili? Ders kitaplar ok detayl. Ders kitaplar yzeysel hazrlanm ve bilgi verici deil. Ders kitaplarnn seviyesi renciler iin uygun deil. Ders kitaplarnn ieriindeki bilgiler gncel deil. 1 tane 1. seenek, 7 tane 2. seenek, 9 tane 3. seenek ve 3 tane 4. seenek www.ecigarettedirect.co.uk 21. 4. Ders kitaplarna ek olarak baka kaynaklar kullanyor musunuz? Evet Hayr 17 Evet, 3 Hayr 5. Eer drdnc soruyu olumlu cevapladysanz bu durum btenizi nasl etkiliyor? Btemizi zorluyor. Btemizi biraz olumsuz etkiliyor. Btemizi hi etkilemiyor. 9 tane 1. seenek, 5 tane 2. seenek ve 3 tane 3. seenek 6. Dersi etkili klmak iin kullandnz yntem veya aralar nelerdir? Grsel Sunumlar 20 kii iaretledi. Laboratuvar Deneyleri 6 kii iaretledi. Okul d etkinlikler 1 kii iaretledi. Yaratc drama ve oyunlar 1 kii iaretledi. Okul gezileri 10 kii iaretledi. Hibiri 1 kii iaretledi. www.terrehaute.in.gov 22. 7. Bu yntem veya aralar baarnza fayda salyor mu? Evet Hayr 19 Evet 8. Eer yedinci soruya olumlu yant verdiyseniz aadaki nedenlerden hangisi etkili oldu? oklu Zeka Kuramn destekledii iin 2 kii iaretledi. Bilgiyi somut ve kalc hale getirdii iin 10 kii iaretledi. Dersi tekdzelikten kurtard iin 7 kii iaretledi. 9. Okulunuzun fiziksel koullar daha iyi bir eitim iin yeterli mi? Evet Hayr 20 Evet 23. www.bunyamindemir.com 24. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Evet %35 Hayr %65 1. Sadece ders kitabnn baarl olmak iin yeterli olduunu dnyor musunuz? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Evet %45 Hayr %55 2. Ders kitabndaki bilgileri faydal buluyor musunuz? 25. 3. Eer ikinci soruya hayr dediyseniz aadaki nedenlerden hangisi/hangileri daha ok etkili? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ders kitaplar ok detayl. %5 Ders kitaplar yzeysel hazrlanm ve bilgi verici deil. %35 Ders kitaplarnn seviyesi renciler iin uygun deil. %45 Ders kitaplarnn ieriindeki bilgiler gncel deil. %15 26. 4. Ders kitaplarna ek olarak baka kaynaklar kullanyor musunuz? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Evet %85 Hayr %15 5. Eer drdnc soruyu olumlu cevapladysanz bu durum btenizi nasl etkiliyor? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Btemizi zorluyor. %45 Btemizi biraz olumsuz etkiliyor. %25 Btemizi hi etkilemiyor. %15 27. 6. Dersi etkili klmak iin kullandnz yntem veya aralar nelerdir? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grsel Sunumlar %100 Laboratuvar Deneyleri %30 Okul d etkinlikler %5 Yaratc drama ve oyunlar %5 Okul gezileri %50 Hibiri %5 28. 7. Bu yntem veya aralar baarnza fayda salyor mu? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Evet %100 Hayr %0 8. Eer yedinci soruya olumlu yant verdiyseniz aadaki nedenlerden hangisi etkili oldu? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% oklu Zeka Kuramn destekledii iin %11 Bilgiyi somut ve kalc hale getirdii iin %53 Dersi tekdzelikten kurtard iin %36 29. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Evet %100 Hayr %0 9. Okulunuzun fiziksel koullar daha iyi bir eitim iin yeterli mi? 30. ngilizce retmeni Celal Doan ile; Materyallerin yetersiz kullanm problemine ilikin nerileriniz nelerdir? 1. Ek kaynak gereksinimi renci seviyesine gre deiebilir. 2. Mfredatta seviyeler arasnda byk bir kopukluk bulunmaktadr. 3. Bilginin kalc olmas ancak yaparak-yaayarak renme ile mmkndr. 4. Materyaller grsel ve iitsel olmaldr. 5. Akll tahtann olduka yararl olduunu dnyorum. legenddestek.com 31. Anket sonularna ve topladmz bilgilere dayanarak problemimizin ana kayna olarak Mfredat setik. imdi harekete geme zaman! 32. Ktphane kaynaklarna gre; lk adm doru teknii belirlemektir. Producing Teaching Materials, Henry Ellington 33. Farkl ve uygun tekniklerden bir rnek Content Matters, Stephanie M. McConachie & Anthony R. Petrosky 34. Bir baka rnek Producing Teaching Materials, Henry Ellington 35. Mfredat ihtiyalara gre yenilemek Programa uygulama dersleri eklemek Elenerek retmeyi amalayan aktiviteler ZM NERLERMZ www.mesutdundar.com 36. Ekim Kasm Aralk 17 24 31 7 11 15 21 28 5 18 Problemi tanmlama Anket sorularn hazrlama Grev dalm Ktphane aratrmas Problemin ana nedenlerini belirleme Balk kl ve Matris Diyagram Slaytn ilk ksmlarn hazrlama Anket uygulamas Anket sonularnn analizi retmenimiz ile sylei Slaytn tamamlanmas Video ekimi Blogun tamamlanmas Word dosyasna aktarma 37. http://shiningstarsofeducation.blogspot.com.tr/ blog.natro.com 38. mece Halkalar Eitimi, Hayal Kksal (2003) PRODUCING TEACHING MATERIALS, Henry Ellington CONTENT MATTERS, Stephanie McConachie and Anthony Petrosky 39. Dinlediiniz iin ok teekkr ederiz ! Dr. Hayal Kksala ynlendirmeleri iin, Celal Doana sylei iin teekkrlerimizi sunarz.