‡ok Kriterli Karar Verme Y¶ntemi °le R¼zgar Santrali Alan± Se§imi

  • View
    66

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of ‡ok Kriterli Karar Verme Y¶ntemi °le R¼zgar Santrali Alan± Se§imi

KKV TEKNKLER LE KATI ATIK BERTARAF ETME TEKNOLOJS SEM VE BR UYGULAMA

Denizde rzgar santrali alan seimi iin yeni bir kark KKV yntemi: ran rneiSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi1

Etki Faktr: 1.696

1

1. almann AmacBu almann amac; ran'n gneybatsnda bulunan Basra Krfezi'ndeki Bandar Deylam'da drt saha (alternatif) iin ak deniz rzgar iftliinin en iyi yer seimini bulmaktr.Bu almada yer seimi iin Bulank ANP, Bulank DEMATEL ve Bulank ELECTRE metotlar btnleik bir biimde uygulanmtr.

2Sunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi

Bu alma, IEP ve ICM erevelerindeki OWF'nin saha seimi iin bulank ANP, bulank DEMATEL ve bulank ELEKTRE yntemlerini temel alan karma bir analitik yaklam olarak salam bir Karar Destek Sistemi (DSS) sunmaktadr.

Alt kriter (derinlikleri ve ykseklikleri, evre sorunlar, tesisler, ekonomik ynleri, kaynak teknik seviyeleri ve kltr yaknl) ve ilgili alt kriter OWF g istasyonu iin uygun siteleri semek iin kabul edilir. 6 kriter ve 31 alt kriter vardr.

Bulank ANP yntemi, kriterlere gre site seiminin (hedef) bak alarnda kullanlr ve alt kriterlere tabi kriterleri uygular. Buna ek olarak, kriterin baka bir kritere etkisini gz nne alarak, bulank DEMATEL kriterler ve alt kriterler blmlerinde istihdam edilmektedir. Ayrca bulank ELECTRE alternatiflere alt kriter matrisleri karar verme hesaplamak iin uygulanr.

The results show that the alternative A3 is the best site of OWF for Bandar Deylam. hen A2, A4 are the best alternatives and finally alternative A1 is the worst site. Ayrca, kriterlerin ncelikleri deitirilerek karar verme sonularnn salamln aratrmak iin bir duyarllk analizi yaplr. Sonular, kriterlere gre uzman grleri deitiinde, bu yntemin dayanklln gstermektedir. Deerlendirme kriterleri ve bu metodoloji, srdrlebilirlik hedefine ynelik olarak ICM (Entegre Ky Ynetimi)'nin ilerlemesini tevik etmek iin dier ky kentlerine uygulanabilir.

2

HiyerariSper Matris FormuSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi

32. Problemin Hiyerarik Yaps

Bulank ANP yntemi, alt seim kriterlerine ve ltlere tabi olan saha seiminin (hedef) bak alarnda kullanlr. Ve bulank DEMATEL, kriterlerin ve birbirlerinin kriterlerinin etkilerini gz nnde bulundurarak, ltler ve alt kriterler blmlerinde istihdam edilmektedir. Ayrca bulank EEGRE, alt kriterlerin karar verme matrislerini alternatiflerine hesaplamak iin uygulanmaktadr. Yukardaki yaklamlar byk bir matriste (sper matris olarak adlandrlr) uygulanmtr. Sper matris u ekilde tanmlanabilir:Burada w21, hedef iin kriterlere gre toplu karlatrma matrisinin z vektrdr, W32, ltlerin toplu karlatrma matrislerinin alt kriterlere zvektrlerinin seyrek matris iermesidir. W22 ve W33, kriterlerin birbirlerine etkinlii ve alt kriterlerin birbirlerine etkinlii iin toplanan karlatrma matrisidir. Daha sonra, elde edilen son sper matrisin ss ile yeni bir matris oluturulur. Sper matristeki alt kriterlere gre hedef stun elemanlarnn vektr tartlr vektrdr. Bu vektr, bulank ELECTRE ynteminde uygulanr.

Bulank ANP yntemi sper matristeki kriterlerin ve alt ltlerin temel zvektrn elde etmek iin kullanlmtr. Bulank DEMATEL yntemi, kriterlerin birbirlerine etkileri iin toplam karlatrma matrisini ve alt kriterlerin birbirlerine etkisini anapara elde etmek iin kullanlr.

Bu admda, ltlerin ve alt kriterlerin i bamllk matrisi, arlksz spermatrisde yer deitirmitir. Sper matrisi arlklandrmak iin, stundaki her arlk o stunun toplamna blnr. Ardndan, normalletirilmi sper matris, alternatiflerin her biri iin bir ncelik sralamasn elde etmek iin snrlayc glere ykseltilir. "Hedef" stunundaki alt kriterlerin arlklar, bulank ELEKTRE ynteminde kullanlmak zere kullanlr. Alt lt arlklar, drt sitenin her birine kar puanlama yaparken her bir alt kriterin nemini belirtir. ELECTRE yntemi, outranking ilikilerinin incelenmesine dayanmaktadr ve alternatifler arasndaki outranking ilikilerini analiz etmek iin uyuma ve uyumsuzluk indeksleri kullanmaktadr. Uyumluluk ve uyumsuzluk indeksleri, bir karar verenin bir alternatifi dierinden setii memnuniyetsizlik ve memnuniyetsizlik lmleri olarak grlebilir.3

3. Kriterler, Alt Kriterler ve AlternatiflerSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi4

3.1. AlternatiflerSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi5

ran navigasyon ve sevkiyat organizasyonundaki be uzman, en iyi ak deniz rzgar iftlii seimlerinde uzmanlklarna katkda bulunmaya davet edildiler.5

4. Bulank ANP Dilsel DeikenleriSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi6

4.1. Bulank ANP YntemiSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi7Uzman Grlerinin Geometrik Ortalamas Alnr

Bulank Saylar Durulatrlr

ncelik Vektr, Tutarllk lt, ndeksi, Oran

Tutarllk Oran .10 deerinden kk olduu bulunur.

W21 iin

4.1. Bulank ANP YntemiSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi8

W32 ve W33 de BULANIK ANP ile bulunur.

4.1.1 Normalize Edilmi Sper MatrisSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi9

Bu matrisin, 1000. Kuvveti alnarak LMT SPER MATRS oluturulur.

4.1.2. Alt Kriterlerin ncelikleriSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi10

Limit Sper Matris Normalize Edilerek ncelikler Bulunur.

5. Bulank DEMATEL Dilsel DeikenleriSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi11

5.1. Bulank DEMATEL YntemiSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi12Uzman Grlerinin Aritmetik Ortalamas Alnr

Bulank Matris Normalize edilir

Toplam liki Matrisi bulunur

5.2. Gnderici ve Alc Gruplarn BelirlenmesiSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi13

C1C2C3C4C5C6

5.3. Etki Ynl Graf DiyagramSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi14

NEDENSONU

6. Bulank ELECTRE Dilsel DeikenleriSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi15

6.1. Toplam Basknlk Matrisi (E) ve nem SrasSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi16

A3 > A2 , A4 > A1

7. Duyarllk AnaliziSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesi17

Kriterlerin nceliklerindeki deiikliklere bal olarak, OWF'nin en iyi sitesi sonu olarak deiebilir. Tablo 5'te gsterildii gibi, C1'den C6'ya ne kadar ncelikli olursa olsun, drt alternatifin sralamasnda ayn kalr. Bu nedenle, mevcut zm (A3> A2, A4> A1) olduka salamdr.17

18TeekkrlerSuat Furkan IIKSuat.isik@gazi.edu.trSunum: @SuatFurkanISIK | Gazi niversitesiSon

18