Programa festes rosari 2014 la pobla de vallbona

  • Published on
    24-Dec-2014

  • View
    580

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ja podeu consultar el Programa de les Festes patronals de la Mare de Du del Rosari de la Pobla de Vallbona 2014

Transcript

<ul><li> 1. SALUDA de lALCALDESSA Acabem de finalitzar les-tiu, les nostres vides tor-nen a la normalitat. La Pobla de Vallbona es desperta del descans estival per afrontar la tardor, amb lalegria i devoci de celebrar les nostres festes en honor a la nostra Patrona, la Mare de Du del Rosari. El valor sentimental i la seua acceptaci collectiva, han con-vertit la Mare de Du del Ro-sari, en un smbol identitari dels vens de la Pobla de Vallbona. Amb larribada destes dates els homes i dones de la Pobla de Vallbona prenen el temple parroquial, els carrers i lermita del Mas de Tous per fer visi-ble el ritual de sempre: per a les seues manifestacions de fe i per donar curs al desig col-lectiu de reafirmar la nostra identitat com a poble all on ho van fer, dcada rere dcada, els nostres avantpassats. s la festa de tots. Dels grans, dels menuts i dels joves que tenen lhonor de dur a mus-cles les imatges de la Santssima Trinitat i la Mare de Du. Grcies a tots per participar i aprofundir en la cohesi social i el sentiment col lectiu que donen el significat ms autn-tic al nostre poble. Unes festes especials ja que sern les prime-res del nou rector de la parroquia de la Stma. Trinitat i de Sant Josep, Rvd. Jaume Pellicer, a qui li donem la benvinguda. Com no, vullc aprofitar este lnies per agrar al Rvd. Javier Costa els anys de dedicaci als nostre vens. El seu llegat ha calat en el cor dels poblans i poblanes. Aix mateix, s moment de reconixer el treball per la Festa de la Tercera Caseta de la nostra Patrona i dels quintos que amb la seua voluntat altruista aconsegueixen emoci-onar quan la porten en process. Vos desitge a tots, que disfruteu estes festes de la Mare de Du del Rosari amb alegria i devoci. Visca la Mare de Du del Rosari! M Carmen Contelles Llopis Alcaldessa Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III 1 </li> <li> 2. SALUDA del REGIDOR de FESTES varem ser. I no est de ms que ho celebrem quan sens brinda locasi. I no hi ha millor ocasi que la festa a la nostra Patrona. Vull donar les grcies a tots els que donen suport a esta festa: vens, entitats, empreses, que han col.laborat en la seua re-alitzaci i per descomptat, tot a no seria possible sense el treball de Clavaria de la Ter-cera Caseta, la gesti conjun-ta de la Junta i la Regidoria de Festes Patronals i la implicaci dels joves de la Quinta del 96. La meua felicitaci a la Clavaria i a la Junta de la Tercera Case-ta, especialment al seu Clavari Major, Santiago Cervera. Una Caseta que ha ampliat la seua Junta, amb els dos Presidents, Ramn Esteve i Mates Garca. Per ltim felicitar a Ins Peir i Alexandra Bargues, Regines Major i Infantil, i a tots els festers i festeres , per lalegria i lesfor de les famlies per a participar activament a la festa. Donem la benvinguda als que ens tinguen a b visitar-nos, sense oblidar-nos dels vens i venes que ens han deixat per sempre, per-qu el seu record es mant entre nosaltres. Visca la Mare de Du del Rosari! Jos Mara Romero Llopis Regidor de Festes Patronals Vull comenar esta salutaci agraint el privilegi que me dona la Clavaria de la Tercera Caseta, de poder dedicar-vos unes paraules en este llibre de festes patronals. La Pobla de Vallbona, es vesteix de gala en estos dies, es transformen els seus carrers, encara que de veritat, lessncia de la cele-braci la trobem en els actes religiosos. Cap a la nostra Patrona es dirigeixen totes les mi-rades al llarg de lany, per especialment en estos primers dies del mes doctubre. Aix, se succeeixen, la romeria, les proces-sons, el foc i la msica amb la devoci a la nostra Patrona com a fil conductor. Si ens sentim orgullosos del que som s, en bona part, perqu som conscients del que Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III 3 </li> <li> 3. SALUDA dels PRESIDENTS Estimats Vens: aquest any ens toca a la III Caseta organitzar les Festes de la Nostra Pa-trona. Sempre es un honor i orgull intentar dur a cap aquesta festa, pero el any que disfrutem de Festeres es com a que es representa en lletres mayuscules la devoci a la nostra Verge. Per aix, la nostra clavaria a fet tot lo posible per a que tingam totes les festeres que es puga. Agrair la colaboraci dels vens, estableciments i a tots el que ajuden a que es faa esta festa. Felicitar al nostre Clavari Major 2014, a les nostres Festeres i Festerets. Que disfrutem aquest any amb molta ilussi, alegria i devoci. Per a finalitzar, invitar a tota la poblaci a participar de tots els actes i que ens acompanyen sempre que pugen en estos dies tan especials per a tots els vens de La Pobla . Mates Garca Ruix Ramn Esteve Garca Presidents Clavaria III Caseta Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III 5 </li> <li> 4. SALUDA del CLAVARI MAJOR Estimats Vens, com cada any celebrem les festes de la Verge del Rosari, enguany ens toca a la III Caseta organitzar la festa. Estem treballant tot lany per a conseguir unes bones festes i que participem tots delles. Vull felicitar a les Festeres Majors Alexandra i Ines aix com a les seues Corts dHonor. Donar les grcies al ajuntament per la seua collaboraci i agrair a totes les empreses i per-sones que han collaborat per a poder realitzar la Festa. Per ltim, donar les grcies a la Junta i als Clavaris per la confiana depositada en mi, i convidar a tots els vens i venes a gaudir dunes bones festes participant en tots els actes que tenim programats. Grcies a tots Santiago Cervera Clavari Major 2014 Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III 7 </li> <li> 5. PROGRAMA DE FESTES DISABTE, 20 DE SETEMBRE A les 19.30 h.- Auditori de la Casa de la Cultura. Presentaci de la Fes-tera Major i la Festera Major Infan-til. Senyoretes Ins Peir Cervera i Aleixandra Bargues Ramn amb les seues Corts dHonor. DIUMENTGE, 5 DOCTUBRE A poqueta nit, volteig general de campanes, anunciant les nostres festes majors. A les 19.00 h.- Pasacarrer per la Banda de msica pels carrers de la poblaci, amb tir de trons de netxa, traques i carcasses patrocinat per lExcm. Ajuntament. Santa Missa. A les 22.00 h.- Concentraci en el pati de lesglsia per a dirigir-nos a lermita del Mas de Tous acom-panyats de Tabalet i Dolaina. En lermita es far entrega de ciris a tots els asistents. A continuaci acompanyats per la Penya LA FE-RRAURA amb el seua escampa de Murta i Tabalet i Dolaina, solemne trasllat de la Patrona en Process fins a lesglsia Parroquial cantant-se els gotgos a la nostra Patrona. DILLUNS, 6 DOCTUBRE FESTIVITAT DE LA SANTSSIMA TRINITAT TITULAR DE LA NOSTRA PARRQUIA Festa Patrocinada per lAjuntament A les 6.00 h.- ROSARI DE LAURORA. A les 7.00 h.- Despert i dispar de gran quantitat de trons de netxa, traques i carcasses. A les 10.00 h.- Partint de lAjuntament, Pasacarrer i arrepleg del Clavari Major per a assistir a les 12.00 h. a la Santa Missa en honor a la Santssima Trinitat. A les 14.00 h.- Es disparar una ex-traordinaria Masclet en el passeig del parc. A les 20.00 h.- Solemne process de la Santssima Trinitat. A continuaci gran Castell de focs artificials. Al fi-nalitzar, solemne trasllat de la nos-tra Patrona a casa del Clavari Major SANTIAGO CERVERA acompanyats per les Autoritats, Festeres, Clava-ris i Devots. DIMARTS, 7 DOCTUBRE A les 7.00 h.- Despert per tota la poblaci, i disparan-se trons de ne-txa, traques i carcasses. 32 Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III </li> <li> 6. A les 8.00 h.- Santa Missa. A les 8.30 h.- Sant Rosari per litinerari de costum esperant una assistncia massiva de pblic i cla-varis en el dia de la nostra Patrona. A les 10.00 h.- Concentraci de Cla-varis i Autoritats en lAjuntament i acompanyats per la Corporaci Musical, pasacarrer i arrepleg de Festeres i trasllat de la nostra Pa-trona de casa de la Clavari Major a lesglsia Parroquial per a assistir a la Santa Missa concelebrada que ser cantada. A lentrar en lesglsia la Comissi de Festes, representada en el seus Presidents far una ofre-na floral a la memria de En Joaquim Barber, recordat per tots com limpulsor de la construcci del nos-tre temple. A les 14.30 h.- En la Plaa del Mer-cat, apotesica Masclet. A les 20.00 h.- Solemne process de la Nostra Patrona per litinerari de costum sent portadors de landa els quintos del prxim any, acompan-yants per Festeres, Corts dHonor, Clavaris, Autoritats, Falleres Majors i Infantils, Presidents de les Falles i Fallera Major de La Pobla i Junta Lo-cal.. Al finalitzar la process es dis-parar en el parc Municipal un mera-villos Castell de focs artificials. DIMECRES, 8 DOCTUBRE A les 20.00 h.- Misa en sufragi pels difunts de la Clavaria. A les 20.00 h.- Coeta al parc muni-cipal. DIJOUS, 9 DOCTUBRE A les 10.00 h.- Tir i Arrossegament en el Camp de Tir Municipal, organi-tzat per la Penya LA FERRAURA i patrocinat per la Clavaria. A les 19.00 h.- Corporaci Musical de La Pobla de Vallbona en la Casa de la Cultura. BONES FESTES PATRONALS Gran Concert per la NOTA: La Clavaria es reserva el dret dalterar o anullar quansevol acte del present programa si causes de fora major obligaren a aix. La Clavaria anunciara els actes populars a realitzar. Verge del Rosari i Stma. Trinitat - Any 2014 - Caseta III 33 </li> </ul>