4. Plevral efüzyona yaklaşım

  • View
    407

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ayrıntılı bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Text of 4. Plevral efüzyona yaklaşım

  • 1. Plevral Efzyona Yaklam: Cerrahi Perspektif Do. Dr. Okan Solak Gs Cerrahisi AD

2. Plevral efzyon; Plevral boluktaki sekresyon-absorbsiyon dengesinin bozulmas sonucu oluur Benign, malign hastalk gruplar neden olabilir 3. Efuzyonun iki kayna vardr 1. Pariyetal plevradaki kapillerler 2. Akcierin intertisyel dokusu Absorbsiyon; pariyetal plevra altndaki lenfatik kanallar araclyla plevral svnn giri hz: 0,01ml/kg absorbe etme hz: 0,20ml/kg/sa ort: 500 ml / gn emilir 4. En sk gzlenen oluum mekanizmalar Kapiller Geirgenlikte ArtPnmoni, tmr implantlarHidrostatik Basnta ArtKonjestif Kalp YetmezliiOnkotik Basnta AzalmaHipoalbminemi(siroz,nefrotik s.)Negatif ntraplevral Basnta Artma Atelektazi Lenfatik Drenajda AzalmaTmr ile lenfatik obst., Radyasyona bal fibrozis, Yaygn lenfatik metastaz 5. Klinik Bulgular %15 i belirti vermez Plevral svnn miktarna bal olarak deiir En sk; plritik ar, kuru ksrk, solunum sknts 6. Radyolojik bulgular Dz akcier filmi ile tans konabilir Kostofrenik sinsn kntlemesi iin 200-300 ml sv yeterlidir Atelektazi, pnmoni, plevral kalnlamayla karabilir. Lat akcier grafisi, lateral dekubit film veya USG ayrc tanda ve sv lokalizasyonunu belirlemede yararl olur. Lokule svlarn tan ve lokalizasyonunda toraks BT en iyi tetkilerden biridir. USG, lokule sv tehisi, torasentez, plevral biopsi, toraks dreni ncesi, efzyon lokalizasyonlarnn iaretlenmesi 7. nvazif Tansal Giriimler Torasentez Torasentez; orta aksiller hat 6.-7. interkostal aralktan yaplr.(loklasyon yok ise) Lokle ise USG ve toraks BT den yararlanlr Kesin Kontraendikasyon; koaglopatidir. Rlatif KE; mekanik ventilatrde olmas, Pnmonektomili hasta snrl efzyon Komplikasyon; Pnmotoraks (%10 olguda) Torasentez diagnostik bir ilemdir, ancak solunum skntsn gidermek iinde kullanlr. 8. Plevra biopsisi-VATS Radyoloji ve torasentez ile tan konulamayan durumlarda Kapal plevra biopsisi veya VATS ile histolojik tan(doku biopsisi) salanr Torasentez ve kapal plevra biopsisi (Abram inesi) poliklinik artlarnda VATS ameliyathane artlarnda yaplabilir. VATS tan yntemi olmasna ramen malin eff da plredezis imkanda salar 9. Tedavi Nefes darl, plretik ar ve ksrkle bavuran hastaAkcier grafisiByk, serbest plevral efzyonBenign EfzyonKk veya lokule plevral efzyonTan veya tedavi amal Torasentez; pH, sv biokimyas, hematolojik, sitolojik ve mikrobiyolojik incelemePlevral biyopsi (kapal veya VATS)Enfeksiyon veya sistemik hastalkAltta yatan hastala gre tedavi Semptomatik mai torasentez Ampiyem Tp torakostomiUltrason veya Toraks BTMalign EfzyonSebebi bilinmeyen Sk aralkla takip ve gerekirse torasentez 10. TedaviMalign EfzyonAkcier serbestPlredez (VATS veya Gs tp)Akcier hapsolmuToraks BTDekortikasyonMetastatik veya primer tmr Radikal cerrahiKronik kateter 11. Plredez Talk: En sk kullanlan ve en baarl %97 (Akut pnmonit, ARDS) Tetrasiklin: %60-70 Bleomisin: %50-60 Kan Fibrin glue