HELLP sendromu

Embed Size (px)

Text of HELLP sendromu

 1. 1. HELLP SENDROMU Tedavi Postpartum Yaklam Dr. Cenk SAYIN Trakya niversitesi Tp Fakltesi
 2. 2. HELLP Preeklampsi ve HELLP komplike sendromlar Klinik semptomlar ve balang gestasyonel ya aral ok geni Her ikisinin de fetal ve plasental genotiple ilgisi var HELLP vakalarnn bir ksmnda fetal homozigot LCHAD (long chain 3- hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase) eksiklii var Preeklampsi veya HELLP En az 178 gen tanmlanm ou vaka genetik background??? Jebbink J, Biochim Biophys Acta 2012, in press
 3. 3. HELLP HELLP iddetli preeklampsi %10-20sinde geliir %10-20 vaka - preeklampsi olmadan ortaya kar Genetik zemin HELLP ve preeklampside farkl ??? Steegers EA, Lancet 2010;376.631-44 Eklampsi ile birliktelik %16 22 Yldrm G, Hypertens Pregnancy 2012;31:316-26 Guzel AI, Arch Gynecol Obstet 2011;283:1227-32 Haddad B, Am J Obstet Gynecol 2000; 183:444448 Mattar F, Am J Obstet Gynecol 2000; 182:307312
 4. 4. HELLP Ayrc Tan TTP HUS Souk aggltininler Gebeliin akut yal kc HELLP disfonksiyon daha ar subkapsller hematom ve enfarkts potansiyeli Jebbink J, Biochim Biophys Acta 2012, in press Nelligan PJ, Critical Care 2011, 15:227-36 Kc
 5. 5. HELLP Komplet veya inkomplet ~ 70% vaka prepartum ou 3. trimesterde %30 vaka postpartum 48 saat iinde (7.gne kadar risk) Anne postpartum ilk 48 saat yakn takip art Kirkpatrick CA, Acta Clin Belg 2010;65:91-7 Barton JR, Clin Perinatol 2004, 31:807-33
 6. 6. HELLP Maternal mortalite (%1-24) %0.5 - 1.4- 7.9 - 9.1 - 30 Ciddi Maternal Morbidite (%38) %14.8 - 20. 5- 40.9 DIC Akut renal yetmezlik* Ablasyo plasenta Pulmoner dem* Retinal ayrlma Kc subkapsller hematom GrandMaison S, Obstet Gynecol 2012;119:617-25 Sibai BM, Am J Obstet Gynecol 1993;169:1000-6 Haddad B, Am J Obstet Gynecol 2000;183:444-8 Yldrm G, J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12: 90-6 Yldrm G, Hypertens Pregnancy 2012;31:316-26 Yucesoy G, Arch Gynecol Obstet 2011;283(5):941-5 Osmanagaoglu MA, Sao Paulo Med J 2006;124:85-9 Erdemolu M, Clin Exp Obstet Gynecol 2010;37:213-6 *Postpartum HELLPde (antepartum olanlara kyasla) belirgin fazla Sibai BM, Am J Obstet Gynecol 1993; 168:1682-7 Drakeley AJ, Am J Obstet Gynecol 2002; 186:253-6
 7. 7. HELLP Ana komplikasyonlar Hayati tehlike Hepatik hemoraji Subkapsller hematom Kc rptr Multi organ yetmezlii Nelligan PJ, Critical Care 2011, 15:227-36
 8. 8. HELLP Laboratuar alttaki histopatolojik durumla korelasyon gstermez iddetini kesin dorulukla gstermez Kcde periportal kanama ve fibrin depolanmas ile klinik-lab bulgular aras korelasyon yok Barton JR Am J Obstet Gynecol 1992;167:1538-43
 9. 9. HELLP HELLP Trombosit 100 000/mm3 ykselmesi Postpartum 3. - 4. gn AST, LDH ve bilirubin dzeylerinin normale gelmesi Postpartum 3. - 7. gn Hupuczi P, Hypertens Pregnacy 2007;26:389-401 iddetli PE-HELLP + tromb ssp. verilmemi Tromb >100 000/ mm3 ykselme postpartum ort. 60 saat (tm hastalar 95 saat) Neiger R, Obstet Gynecol 1991;77:692-5 iddetli PE Tromb >100 000/ mm3 ykselme postpartum ort. 67 saat (tm hastalar 111 saat) Chandran R, Br J Obstet Gynaecol 1992;99:887-90
 10. 10. HELLP Martin JN Jr, Obstet Gynecol 1990;76(5 Pt 1):737-41 Tm hastalar Tromb > 100000/mm3 ykselmesi Doum sonras direzin almas LDH 2000 U/L ve LDH>3000 U/L ] 11 vaka baarl Bayraktarolu Z, Turk J Gastroenterol 2006;17:99-102
 11. 40. Plazmaferez Retrospektif Tek veya oklu sayda plazma deiimi yaplan (n=29 olgu) vs. Yaplmayan HELLP olgular (n=26) Eser B , Clin Appl Thromb Hemost 2005;11:211-7 Maternal mortalite %23 Maternal mortalite yok NICU kal daha ksa Trombosit, ALT,AST,LDH dzelmesi daha hzl
 12. 41. Tedavi Tersiyer merkez Hemodinamik stabiliteyi sala HELLP bir sre Kortikosteroid kullanm faydasz ancak trombosit saysn artryor Destek tedavileri ver hayati komplikasyonlar nle Trombosit ssp, Aferez TDP Kriyopresipitat, Haemocomplettan RiaSTAP Plazmaferez KC rptr laparotomi, kompresyon, parsiel hepatektomi, kc transplatasyonu Sonular