Postoperative cadaveric kidney transplantation spontaneous pneumomediastinum and extensive subcutaneous emphysema

  • View
    306

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sanja Sakan1, MD, Nikolina Bašić-Jukić2, prof, Ivana Jurić2, MD, Ranka Štern-Padovan3, prof, Željko Kaštelan4, prof, Mladen Perić1, prof 1Department of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive care, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Zagreb) 2Department of Nephrology, Arterial hypertension and Dialysis, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu, Klinički bolnički centar Zagreb) 3Department of Radiology, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia ( Klinika za radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) 4Department of Urology, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia ( Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb) Abstract Aim: Spontaneous pneumomediastinum and subcutaneous emphysema are not frequent and well recognized complications in patients who suffer form end-stage renal disease. Case presentation: We describe an unusual case of spontaneous pneumomediastinum and extensive subcutaneous emphysema in an older patient sixteen days after cadaveric kidney transplantation due to end-stage renal disease caused by long-term diabetic nephropathy. Our patient did not have any positive medical history of pulmonary disorders or disease. Results: However we concluded that the principal mechanism was spontaneous alveolar rupture. It was the result of multifactorial etiology. Conclusion: Specific and vulnerable postransplantation period, exposure to many drugs with serious side effects together with many comorbidites of uremic patients contributed this rare, benign and self-limited complication in our case.

Text of Postoperative cadaveric kidney transplantation spontaneous pneumomediastinum and extensive...

  • 1. Spontani pneumomedijastinum i masivni subkutani emfizem nakon transplantacije kadaverinog bubrega Sanja Sakan, dr med Klinika za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno lijeenje, Kliniki bolniki centar Zagreb

2. Uvod Spontani pneumomedijastinum ili medijastinalni emfizem Kolekcija slobodnog zraka ili plina u medijastinumu u odsutnosti precipitirajueg faktora ili bolesti Benignog tijeka, smaoograniavajui, esto dijagnostiki neprepoznat Prati ga spontani subkutani cervikalni i torakalni emfizem 3. Prikaz sluaja 56-godinji mukarac Zavrni stadij kronine bubrene bolesti Hemodijalizira se 3x tjedno po 4h putem AV fistule na lijevoj podlaktici Napravljena kadaverina transplantacija bubrega Postoperativni tijek kompliciran 6. dan sa nastankom inferiornog STEMI Urgentna koronarografija- in-stent tromboza RCA, napravljena PTCA 4. Prikaz sluaja Iz anamneze eerna bolest 2 komplicirana dijabetikom nefropatijom, neuropatijom i retinopatijom Arterijska hipertenzija Generalizirana ateroskleroza Koronarna bolest- prije 2 godine postavljena 2 stenta u RCA Paratireoidektomiran prije 3 godine Tromboflebitis donjih ekstremiteta prije 2 godine 5. Prikaz sluaja Lijekovi Antiagregacijska terapija- acetilsalicilna kiselina i klopidogrel Imunosupresivi- ciklosporin, mikofenolna kiselina, prednizolon Valganciklovir, trimetoprim-sulfametoksazol Pantoprazol Enoxaparin Insulin Calcitriol Atorvastatin Urapidil Alopurinol Fursemid 6. Prikaz sluaja 16. postoperativni dan nelagoda i bol u lijevom prsitu Pregledom utvrena oteklina i krepitacije Sumnja na duboku vensku trombozu lijeve ruke i aksilarne vene iskljuena urednim nalazom color doplera RTG srca i plua difuzni subkutani emfizem mekih tkiva baze vrata, prednje te stranje torakalne stijenke i mali pneumomedijastinum paratrahealno, bez znakova pneumotoraksa 7. Prikaz sluaja Nakon nekoliko dana progresija subkutanog emfizema u desnu torakalnu stijenku, bilateralno u supraklavikularne jame te meko tkivo gornjeg abdomena Fleksibilna bronhoskopija iskljuila disrupciju gornjeg dinog puta i bronhopulmonalnu disrupciju MSCT s oralnim kontrastom gastrografinom UZV srca iskljuen pneumoperikard 8. Prikaz sluaja Spontano respiratorno suficijentan, hemodinamski stabilan, bez boli u prsima, dispneje i disfagije Terapija Konzervativna mirovanje, analgetici po potrebi i kisik Postepeno dolazi do regresije subkutanog emfizema i pneumomedijastinuma. 9. DISKUSIJA Spontani pneumomedijastinum i subkutani emfizem su benigna stanja, najea u mladih, zdravih mukih odraslih osoba Posljedica su porasta intratorakalnog tlaka koji dovodi do porasta gradijenta tlaka izmeu intraalveolarnog i plunog intersticijskog prostora Macklinov efekt ( 3 koraka) 1 - ruptura alveola te zrak ulazi u pluni intersticij 2 centripetalno irenje zraka perivaskularnom i peribronhalnom ovojnicom u hiluse i medijastinum 3 zbog porasta tlaka u medijastinumu zrak izlazi putem cervikalne fascije koja se protee od vrata preko medijastinuma u retroperitoneum i trbuh 10. DISKUSIJA Mehanizam nastanka spontane rupture alveola Iskljuiti dirupciju gornjeg dinog puta, bronhopulmonalnu i gastrointestinalnog sustava Produen i snaan Valsalvin manevar ( npr kihanje, defekacija, kaljanje) Perioperativna primjena visokih doza kortikosteroida i imunosupresiva pluno intersticijsko tkivo postaje slabo, fragilno, sklono rupturi Generalizirana ateroskleroza i arterijska hipertenzija promjena plunih krvnih ila Vaskulopatija disrupcija mukozne barijere 11. Diskusija Klinika slika bol u prsima i nelagoda Dijagnostika Rtg srca i plua, MSCT, endoskopske pretrage Lijeenje konzervativno paljivi nadzor bolesnika, mirovanje analgetici po potrebi, izbjegavanje snanih Valsalvinih manevara, te primjena kisika 12. Zakljuak Spontani pneumomedijastinum i subkutani emfizem su rijetka stanja u bolesnika sa kroninom bubrenom bolesti i transplantiranim bubregom esto su dijagnostiki ndovoljno prepozanata Uremiki promijenjeno tkivo, primjena kortikosteroida, imunosupresiva zajedno sa ostalim komorbiditetima ine pluno intersticijsko tkivo i vaskulaturu fragilnom te sklonom spontanoj alveolarnoj rupturi 13. Hvala!