Spiral Computed Tomography

  • View
    192

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spiral Computed Tomography - Máy chụp cắt lớp điện toán xoắn ốc: Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, phương pháp chụp X-quang xoắn ốc phổ biến trên diện rộng. Cái tên của phương pháp này đến từ cách thức kết hợp giữa bóng X-quang và chuỗi đầu thu tín hiệu với giường bệnh nhân. Thành phần xoắn của hệ thống máy phát là kết quả của sự kết hợp giữa hai chuyển động: chuyển động thẳng theo chiều dọc của giường bệnh nhân và chuyển động quay tròn của hệ thống phát tia quanh trục chuyển động dọc của giường bệnh. Công nghệ trượt vòng được phát minh năm 1985, là tiền đề để phát triển công nghệ X-quang xoắn ốc, trong đó, vòng giá đỡ hệ thống phát tia cung cấp một dòng điện cao áp cho bóng X-quang thông qua hệ thống chổi đặc biệt cho phép hệ thống phát tia quay tròn liên tục xung quanh bệnh nhân.

Text of Spiral Computed Tomography

  • 1. BO CO CUI K:My chp ct lp inton xon cNguyn Tun LinhMSSV: 20081543Lp: TYS - K53

2. Mc lcO 3. 1. Gii thiuO Ph bin nhng nmu thp nin 90O Thnh phn xon cah thng pht tiaO Nm 1985, pht minhcng ngh trt vng 4. 2. u imO Tngng cchpO in tngn nhO Th tc thc hinmt ca chp ctlp: a, dng phpchp xon c;O b, dng cc phpchp th htrc 5. 3. Cc th h my O t lt ct Ou lt ct Op CTnh n 6. 4. c tnh hnh hc ca phpchiuO 7. 5. Quy c cht lng O 8. 6.Thut ton ti to nh O Bin i h thng pht tia xon c thnh h thng chm tia d qut. O Bin i h thng chm tia d qut thnh h thng chm tia song song (chng 6) 9. O 10. O 11. O 12. O 13. O 14. 8. Ti liu tham kho O Robert Cierniak (2011) X-Ray ComputedTomography in Biomedical Engineering.