1.3 Zorgorganisaties en de Wlz - Frank Bluiminck en Herma Oosterom

  • View
    365

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. Ministerie van VWS / Utrecht 9 maart 2015 Frank Bluiminck en Herma Oosterom Wet langdurige zorg 2. Waar staan we met de Wlz? Waar komen we vandaan? Wat verandert er? Wat denkt u? Inhoudelijke verschillen Wlz / AWBZ Eerste ervaringen Waar gaan we naar toe? 2015 Transformatie 2 Wet langdurige zorg 3. - Wettelijk sluitstuk hervorming langdurige zorg - Invoering 1 januari 2015 - Motto met professionele zorg zo thuis mogelijk - Hervormingsvisie? - Ruimte? 3 Wlz: waar staan we? 4. Verruiming doelgroep (incl. zzp 4 en langdurig GGZ) Politiek een breder draagvlak voor pvf Experimenteermogelijkheden verbreed Vernieuwingsagenda voor de toekomst 4 Wlz: waar komen we vandaan? 5. Wlz-gendiceerden kunnen gebruik maken van logeeropvang in de Wlz. Crisiszorg in de Wlz wordt net zoals in de AWBZ altijd vergoed. 5 Wat denkt u? 6. Het zorgkantoor heeft de plicht onafhankelijke clintondersteuning voor de Wlz-clint te organiseren. Alle extramurale Wlz-behandeling die thuis wordt geboden valt onder de subsidieregeling Extramurale behandeling. 6 Wat denkt u? 7. Blijvende zorg Leveringsvormen vpt, mpt en pgb wettelijk geregeld maar diverse restricties Logeeropvang voor Wlz-gendiceerden Aanspraak en zorgplan in Wlz, bespreekonderwerpen Persoonlijk plan door clint Onafhankelijke clintondersteuning door/vanuit zorgkantoor Indicatiestelling in zorgprofielen Geen mandaat aanbieders voor indicatiestelling Indicatiebesluit in principe voor onbepaalde tijd 7 Inhoudelijke verschillen AWBZ Wlz bijv. 8. Prominente plaats voor mantelzorg Crisiszorg alleen vergoed mits Wlz-indicatie (Mobiliteits)hulpmiddelen en woningaanpassing onder de aanspraak PGB onder de contracteerruimte 2016 of later: nieuwe bekostiging en indicatiestelling 2015 en 2016 Subsidieregeling extramurale behandeling 2015: Subsidieregeling eerstelijnsverblijf Subsidieregeling zorginfrastructuur 8 Inhoudelijke verschillen AWBZ Wlz bijv. vervolg 9. Toegang verminderde aanvraag, administratieve rompslomp Overgangsrecht clinten laag ZZP die zelfstandig met VPT wonen Subsidieregeling ELV grote instroom, productieplafond nu al in zicht 9 Eerste ervaringen Wlz: dag 68 10. Februari: stas stuurt PvA Kwaliteit naar TK Medio mei: publicatie ZN/zorgkantoren inkoopdocument Wlz Juni: Zorgkantoren publiceren Wlz inkoopbeleid 2016 Voor de zomer: stas stuurt Vernieuwingsagenda naar TK AMvB inkoop Afwegingskader indicatiestelling Bekostiging 10 2015 11. ActiZ onderschrijft kwaliteitsvisie Plan lost niet op dat ouderdom met gebreken komt Continue blijven werken aan kwaliteit 200 pilots Kwaliteit geen quick fix, vraagt inzet van alle betrokkenen 11 Plan van Aanpak Kwaliteit 12. Verhogen en inzichtelijk maken van kwaliteit en meer belonen (Meer) persoonsvolgend maken van financiering Positionering van zorgkantoren Uitkomsten experimenten betrekken Bevorderen scheiden van wonen en zorg Versterken inbreng van de clint in de organisatie 12 Vernieuwingsagenda 13. Zo thuis mogelijk, betekent dat mantelzorg verplicht is. 13 Vernieuwing Wlz 14. Een standaard voor kwaliteit van zorg is nodig. 14 Vernieuwing Wlz 15. Maak alles persoonsvolgend in de Wlz, ook het budget. 15 Vernieuwing Wlz 16. - https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Uitstroom- AWBZ-app.html - www.hoeverandertmijnzorg.nl - helpdesk@hervorminglangdurigezorg.nl - Helpdesk Q-Consult telefoonnr. 030 273 99 00 - Ledennet/signalen aan ActiZ h.oosterom@actiz.nl - Monitoren Wlz 16 2015 Implementatie