Informe inici del curs escolar 2014-15

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    347

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informe de l'inici del curs escolar presentat a la Comissi de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovaci del 21 d'octubre de 2014.

Transcript

<ul><li> 1. 1INFORMEInici del curs 2014-15: EscolesBressol Municipals, EscolesMunicipals de Msica,Conservatori Municipal de MsicaBarcelona i programes educatiusmunicipals al servei de la ciutat.Barcelona, 21 doctubre de 2014-Institut Municipal dEducaci de Barcelona-</li></ul><p> 2. 21.- INTRODUCCIAquest inici de curs 2014-15, lAjuntament de Barcelona, mitjanant lInstitut MunicipaldEducaci de Barcelona, ofereix, impulsa i posa a disposici de la ciutat projectes, programes iserveis educatius que es desenvolupen a 95 escoles bressol municipals, 4 escoles municipalsde msica i al Conservatori Municipal de Msica de Barcelona, i, tamb, diferents iniciativesmunicipals que es desenvolupen a daltres espais dels districtes de la ciutat mitjanant activitatsde promoci i dinamitzaci educativa.Les 95 escoles bressol municipals tenen una capacitat total per a 7.940 infants matriculats,amb edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys dedat; les 4 escoles municipals de msicade Barcelona tenen una capacitat per a 2.630 alumnes de totes les edats (inclosos els infantsinscrits als tallers de msica per a nadons) i durant aquest curs 2014-15 uns 900 alumnescursaran estudis i formaci musical reglada i no reglada al Conservatori Municipal de Msica deBarcelona. LIMEB s responsable del funcionament i gesti daquests 100 equipamentsmunicipals, que en conjunt tenen una capacitat total aquest curs 2014-15 per a 11.470 alumnesmatriculats.A ms, a aquesta capacitat total dalumnat matriculat, shan dafegir tamb les persones quedurant el curs assistiran a les activitats obertes a la ciutat que sofereixen des de les escolesmunicipals de msica, Conservatori i tamb des descoles bressol municipals.Daltra banda, amb motiu de linici del curs 2014-15, des de lIMEB tamb shan posat al serveide lalumnat i de les seves famlies, i de la ciutadania en general, diferents accions i programesmunicipals de promoci i dinamitzaci educativa i sha procedit, desprs de les vacancesescolars destiu, a la reobertura de diferents serveis i activitats educatives adreats a infants,adolescents i les seves famlies. 3. 32.- ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSDilluns 15 de setembre es va iniciar el curs 2014-15 a les 95 escoles bressol municipalstitularitat de lAjuntament de Barcelona.Aquest curs, entre daltres accions, shan seguit incorporant recursos per millorar latenci i elservei als infants i a les seves famlies; shan ampliat programes i serveis educatius; shacontinuat la millora de cobertura de vacants i baixes que es produeixen durant el curs per oferir-lesa les famlies en llista despera; sha impulsat la incorporaci novament dalumnat de GrauSuperior dEducaci Infantil a escoles bressol en la modalitat dFP-Dual, i, entre daltres coses,se segueix potenciant la capacitaci professional i lampliaci de coneixements dels educadorsi educadores i direccions de les escoles.2.1.- Evoluci centres, demanda atesa i sollicitudsDes de linici del mandat, shan posat en funcionament 23 noves escoles bressol municipals ala ciutat i 5 ms de substituci, passant de 72 a 95 escoles bressol municipals, i de 4.935places a 7.940 places (3.005 places ms).En relaci a aquest curs 2014-15, desprs del corresponent procs de preinscripci (5 a 16 demaig) i de la matrcula (11 a 17 de juny), la demanda inicial atesa es va situar en gaireb el60% (concretament, en el 59,18%), que s la xifra ms alta fins ara datenci a les famlies. Elcurs 2013-14, la demanda inicial atesa es va situar en el 58,87%.Pel que fa a les sollicituds de plaa presentades per les famlies durant el procs depreinscripci per aquest curs, sha tornat a observar, un curs ms i durant tot aquest mandat, eldescens de peticions presentades per les famlies:Curs escolar Sollicituds de plaa presentades per les famlies2014-15 6.9982013-14 7.0452012-13 8.3812011-12 9.236 4. 42.2.- Gesti de les vacants i de les baixesSeguint la iniciativa impulsada aquests darrers cursos, durant aquest curs novament seseguiran oferint a les famlies que estiguin en alguna llista despera duna escola bressolmunicipal -dacord amb lordre de puntuaci obtingut-, les places vacants o baixes que esprodueixin durant el curs a la seva escola, a qualsevol de les escoles del seu districte oqualsevol escola de la ciutat.Aquesta s una mesura incorporada aquest mandat i t com a objectiu millorar el procs decobertura de vacants i baixes que es produeixen de manera habitual durant el curs a lesescoles bressol i, daquesta manera, poder-les oferir al mxim possible de les famlies en llistadespera.Vacants inici curs 2014-15.Desprs del procs de matriculaci que es va desenvolupar entre l11 i 17 de juny de 2014, enel moment dinici de curs, hi havia un total de 215 places vacants, a 6 districtes de la ciutat, i enllista despera 3.071 famlies.DISTRICTE TOTALESCOLESOFERTADE PLACESDEMANDADE PLACESPLACESASSIGNADESVACANTSCiutat Vella 7 240 306 240 0Eixample 8 369 1.021 369 0Sants Montjuc 11 444 757 412 32Les Corts 4 163 350 163 0Sarri - Sant Gervasi 6 249 481 244 5Grcia 7 295 634 295 0Horta Guinard 13 570 826 512 58Nou Barris 13 541 639 464 77Sant Andreu 9 437 728 430 7Sant Mart 17 834 1.256 798 36Total 95 4.142 6.998 3.927 215Evoluci de la gesti de vacantsDes de linici daquest curs 2014-15, i dins del marc doferir les places vacants i les baixes quede manera habitual es produeixen cada curs a les famlies en llista despera, sha redut elnombre de famlies en aquesta situaci i sha passat de 3.071 a 2.519, a data 30 de setembre. 5. 52.3.- Les famlies valoren amb un 8,6 les escoles bressol municipals de la ciutatDurant el mes de maig daquest any, lAjuntament de Barcelona, a travs de lInstitut MunicipaldEducaci de Barcelona, va impulsar la realitzaci dun treball de camp encarregat a unaempresa externa homologada, per conixer lopini de famlies usuries de les 95 escolesbressol municipals de la ciutat, amb infants matriculats en aquests centres durant el curs 2013-14. Es va enviar un qestionari a les famlies sobre 6 grans blocs i amb uns 50 aspectesdiferents relacionats amb el funcionament, model i serveis daquestes escoles.Lobjectiu va ser, desprs dincorporar diferents mesures de millora i actualitzaci del serveidurant aquest mandat, conixer lopini de les famlies usuries de les descoles bressolmunicipals una vegada el curs prcticament finalitzat. A nivell global, les famlies van valorar enlescola amb una nota de 8,6 (sobre 10) i, com a aspectes ms valorats, van puntuar amb un9,1 disposar de cuina prpia i la neteja dels centres i, a continuaci, amb un 8,9 latencirebuda per part de linfant, la satisfacci danar a lescola i la relaci infant-tutor.Valoracions de les famlies, per blocs:Bloc Valoraci mitjana Alimentaci 8,62 Installacions de lequipament 8,58 Informaci comunicaci escola famlia 8,56 Atenci rebuda per part del fill o filla 8,52 Organitzaci 7,51 Participaci de les famlies a lescola 7,28Valoracions de les famlies, per conceptes:Concepte ValoraciCuina prpia 9,1Neteja 9,1Atenci rebuda 8,9Relaci infant-tutor 8,9Satisfacci anar a lescola 8,9Confiana tutor 8,8Valors activitat 8,8Adequaci mens 8,7Adequaci intolerncies 8,7Dinmica Aula 8,7Espai Aula 8,7Mobiliari 8,7Direcci 8,6Situacions de salut 8,6Inici de curs 8,6Material 8,6Jard 8,6Activitats infants a lescola 8,6Procs preinscripci i matricula 8,5Adaptaci a lescola 8,5 6. 6Sala Usos Mltiples 8,5Horaris 8,4Seguretat 8,4Avisos diaris 8,4Reunions tutor 8,4Cura necessitats bsiques 8,4Alimentaci ecolgica 8,2Accs 8,1Relaci qualitat/preu 8Horari escola 8Activitats per famlies 7,8AMPA 7,7Flexibilitat horria 7,7Calendari escolar 7,6Xerrades a famlies 7,6Consell Escolar 7,2Activitats externes 7Horari setembre 6,5Horari juliol 6,3TIC, Web, blog 6,1 Avaluaci de les 3 escoles gestionades per concessi administrativaDurant el curs 2013-14, es va efectuar un estudi-informe dindicadors davaluaci de les 3escoles bressol municipals de titularitat de lAjuntament de Barcelona gestionades mitjanantconcessi administrativa: EBM Enxaneta, EBM Caspolino i EBM Els Patufets de Navas i que, almarge doferir ms hores de servei a les famlies, tenen el mateix funcionament que la restadescoles bressol municipals de gesti directe.Per al desenvolupament de lestudi davaluaci, es van utilitzar indicadors de la Diputaci deBarcelona (Eines de seguiment i avaluaci de lexternalitzaci descoles bressol municipals,2010), que feien referncia a 67 aspectes, on sidentifica la finalitat de lindicador i lescala devaloraci del seu compliment del 0 al 100% i, en aquest sentit, tenint en compte elsrequeriments singulars dels plecs tcnics i administratius de la concessi daquestes tresescoles bressol municipals (entre daltres, ms dies de servei; horari diari ms ampli deprestaci de servei i possibilitat dacollir-se al servei de permanncia a la tarda).Els aspectes a avaluar estaven agrupats en 4 rees: Tcnic-pedaggica; Organitzaci i Gestidel servei; Qualitat del servei i Economia.Acompliment daquests indicadors, escola a escola: EBM Enxaneta: 86% EBM Caspolino: 87,5% EBM Els Patufets de Navas: 89,7% 7. 72.4.- Congelaci dels preus pblics i increment de les bonificacionsEl govern de la ciutat, a travs de la Comissi de Govern del 14 de maig de 2014, va aprovar lacongelaci dels preus pblics a les escoles bressol municipal per aquest curs 2014-15 imantenir-los igual que el passat curs, sense aplicar lIPC. Lequip de govern municipal vaprendre aquesta mesura davant lactual conjuntura econmica que afecta a moltes famlies.A les escoles bressol municipals de gesti directa, les famlies segueixen pagant 174,8 euros almes, en concepte de escolaritzaci per infant, i si desitgen que el seu fill o filla tingui tamb elservei complet voluntari dalimentaci (esmorzar, dinar i berenar) el preu pblic segueix en125,9 euros al mes. En total, el preu pblic descolaritzaci i alimentaci s mant aquest cursen 300,8 euros, al mes, per 193 dies de servei, en 10 mensualitats.Pel que fa a les escoles bressol de concessi administrativa o gesti indirecta, les famliessegueixen pagant pel concepte descolaritzaci 195,9 euros al mes, en 10 mensualitats, i 141euros ms al mes pel servei complet voluntari dalimentaci. En total, el preu pblicdescolaritzaci i alimentaci inclosa, es mant en 336,9 euros, per 215 dies de servei totaldurant el curs (es mant tamb igual el preu pblic de permanncia dels infants, entre 17 i 19hores). Aposta per la poltica de bonificacions i atenci a les famliesEl govern municipal va impulsar el passat curs 2013-14, per primera vegada, un protocoldactuaci conjunt entre els Instituts Municipals dEducaci i el de Serveis Socials de la ciutatper atendre durant tot el curs a les famlies, amb fills o filles matriculats a les escoles bressolmunicipals, amb algun tipus de contingncies socials o econmiques sobrevingudes. Aquestprotocol permet a les famlies amb aquest tipus de situacions sobrevingudes sollicitar duranttot el curs bonificacions dels preus pblics pel servei descolaritzaci o alimentaci.Dins daquest marc, en la lnia de suport a les famlies, durant aquest mandat, lAjuntament deBarcelona ha incrementat en gaireb 2 milions deuros les bonificacions concedides a lesfamlies. En aquest sentit, dacord amb cada situaci individual, les bonificacions poden ser del90%, 70%, 50% o 30%, del preu pblic total que hauria dabonar cada famlia mensualment.Levoluci en els ltims anys ha estat la segent:Curs Bonificacions atorgades Import (en euros) % sobre total alumnat2013-14 2.614 4,38 milions 33%2012-13 2.389 3,38 milions 30,8%2011-12 1.889 3,08 milions 27,8%2010-11 1.380 2,47 milions 28,8%*en negreta, evoluci durant aquest mandat 8. 82.5.- Continutat i ampliaci de projectes a les EBM: alguns exemples. Formaci Professional Dual.Desprs de la iniciativa impulsada el curs 2013-14, un total de 60 alumnes de primer curs deCicle Formatiu de Grau Superior dEducaci Infantil shan incorporat tamb aquest curs a 30escoles bressol municipals, per desenvolupar el seu aprenentatge i formaci com a futurstcnics especialitzats en educaci infantil a travs de la modalitat Formaci Professional-Dual.Aquesta nova iniciativa municipal permet una formaci in situ dalumnat dFP que percep unabeca-salari mensual durant el curs, per un horari de 9 a 13 h, i daquesta manera permet quedurant la tarda puguin assistir al seu centre educatiu per seguir els seus estudis corresponents. Projecte Fem Msica a les EBM.Aquest es un projecte de formaci deducadors i educadores de les escoles bressol que esrealitza en collaboraci dels docents de les escoles municipals de msica. Lobjectiu esproporcionar coneixements musicals bsics al personal docent en: can, audici, ritme imoviment, assessorar en la selecci de repertori i instruments adequats a les edats delsinfants, elecci de recursos pedaggics i eines per fer una programaci musical.Aquest curs 2014-15, sofereix la possibilitat de continuar en el projecte a les 5 escolesparticipants en el curs 2013-14 i samplia a 5 noves escoles bressol. En total participen enaquest projecte 870 infants. Projecte Cos i Moviment.Amb la collaboraci del Mercat de les Flors, es va desenvolupar el curs passat a 5 escolesbressol aquest projecte amb lobjectiu dapropar la dansa a infants, famlies i, tamb, alseducadors i educadores de les escoles. Es pretn ajudar a linfant a descobrir i aprofitar lesseves potencialitats motrius i es potencia tamb laprenentatge per ser espectadors sensibles ala visualitzaci i la participaci en les arts escniques.Aquest curs 2014-15, sofereix la possibilitat de continuar en el projecte a les 5 escoles que hivan participar el curs passat i sampliar a 5 noves escoles bressol. En total participen enaquest projecte 850 infants. Taller de Msica per a Nadons i per als ms petitons.Els Tallers de Msica per a Nadons sn sessions destimulaci musical i afectiva per a infantsentre 2 mesos i 4 anys dedat, amb la participaci dels pares. Aquest curs, els Tallers deMsica per a Nadons es faran a les 4 escoles municipals de msica de Barcelona i a lEBMCobi. 9. 9 Projecte Quiric.Aquest projecte es va iniciar de manera experimental el curs passat a una escola bressolmunicipal de la ciutat i, donada la valoraci positiva, aquest curs 2014-15 sincorpora a cincescoles ms. Lobjectiu del projecte s introduir la tecnologia a les aules deducaci infantiladaptant-la al llenguatge dels infants entre 4 mesos i 3 anys.El Quiric s una eina educativa per a infants i educadors pensada per aprendre des de doseixos claus:- Lexperimentaci lliure: que estimula la creativitat, la descoberta i lautonomia delinfant, que s en tot moment el protagonista, sent el paper de leducador o educadorael dacompanyar i facilitar-ne ls. Les aplicacions amb les que els infants interactuenpermeten treballar el control del tra acompanyat de msica, les formes, geometria ipercepci visual, el reconeixement democions a partir de les expressions facials, elssons, els colors, els instruments.....- La socialitzaci de linfant i el joc: ja que permet interactuar simultniament a msdun infant, enriquint-se daquesta manera el joc i afavorint el treball en petit grup.El conjunt de material tecnolgic que lintegra est f...</p>