1 102. Teikiami vadovui tvirtinti dokumentai (aktai, sqrašai, planai, sqmatos ir kt.) turi büti
/ 10