Kovalent kemisk bindning Kap. 3. Kemisk bindning: Kovalent ... 6... · Resonans: Fler än en rimlig
/ 9