Rapport forprosjekt, Nasjonalt Kvalitetssystem, Reiseliv ... presentasjon og gjennomgang/diskusjon av
/ 19