Šablona -- Diplomov prce (fmk) - Fresh Eyefresh-eye.cz/wp-content/uploads/2014/06/ZLIN_Rek...Naratologie jeoznačenprovětev literrnteorie,kter se zabv zkoumnmzpůsobu vytvřenfabul,schmaty jejhouspořdna jejichtypologi.
/ 72