UDC 62.001.6(088.8) ISSN 0353- IR-2/2010 3 ؤŒasopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji
/ 104