UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” nvăţămnt superior de stat, ... Universitatea DE ARTE „GEORGE ENESCU” din Iaşi. Raport privind evaluarea externă a calității academice
/ 90