W KRĘGU KRZYŻA - zpap.· „Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie” ... „Ojcze dla Ciebie
/ 74