TOP RESULTS

Your search: Panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno ... sa pamamagitan ng mismong buhay niya, nagturo siya