of 19 /19
Kapcsolatok helyreállása Ige: 1Móz 33,1-11

Kapcsolatok helyreállása

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Igehirdetés vázlat. Ige: 1Móz 33,1-11

Text of Kapcsolatok helyreállása

Page 1: Kapcsolatok helyreállása

Kapcsolatok helyreállása

Ige: 1Móz 33,1-11

Page 2: Kapcsolatok helyreállása

Bevezetés

Az idei év vezérigéje: 1Jn 1,3. Téma: a kapcsolataink

Isten terve az emberrel: rendezett kapcsolat Istennel és embertársainkkal

Page 3: Kapcsolatok helyreállása

Jó kapcsolat jellemzői

Őszinteség, bizalom, életünk megosztása, kölcsönösség, tisztelet, hűség, megbocsátás, intimitás, empátia

Jó kapcsolatokból öröm fakad! Szellemünk találkozik

egymással

Page 4: Kapcsolatok helyreállása

Kapcsolataink a legsérülékenyebbek

Csalódások, önzések, közöny, visszautasítások, elvárások, féltékenység, harag, versengés, előítélet, leuralás, megszégyenítés… kapcsolatot romboló erők

Page 5: Kapcsolatok helyreállása

Következmények

Menekülés, bezárkózás, szerepjátszás, magány

„Tudjad, szíved és eszméleted minden erejével tudjad, hogy válságos pillanatokban senkire nem lehet számítani.” Márai

Page 6: Kapcsolatok helyreállása

Jákób kapcsolatai

Már születése előtt harcolt testvérével (1Móz 25,22-26)

Családjában kaotikus állapotok uralkodtak (1Móz 27). Innen szerzi sebeit

Megtanulta, hogy meg kell harcolni a sikerért – nem akart vesztes lenni!

Page 7: Kapcsolatok helyreállása

Jákób jelleme

Torz jellem Igazi kapcsolatok nélkül Megtanulta, csak önmagára

számíthat (kemény, szorgalmas emberré vált)

A konfliktusai elől elmenekül

Page 8: Kapcsolatok helyreállása

Konfliktuskezelő jellemek

Tengeri teknőc (menekül) Cápa (támad) Mackó (kiegyensúlyoz) Róka (kompromisszumot köt) Bagoly (szembesít)

Page 9: Kapcsolatok helyreállása

Jákób magával viszi jellemét

Piaci szemlélet a kapcsolatokban (ha elromlott, cseréld le!)

Lábán családjában ugyanazt kapja vissza, amit ő adott testvérének (őt is becsapják, kihasználják) (1Móz 31)

Page 10: Kapcsolatok helyreállása

Jákób magával viszi jellemét

Feleségei ugyanúgy versengeni fognak egymással Jákób szeretetéért (1Móz 29,31kk)

Page 11: Kapcsolatok helyreállása

20 évnyi távollét után hazaindul

Lábántól ugyancsak elmenekül Megoldás: szövetségkötés

(1Móz 31,43kk)

Page 12: Kapcsolatok helyreállása

Jákób Istennel való kapcsolata

Találkozás Istennel Bételnél Fogadalma: 1Móz 28,20 –

feltételeket szab az Úrnak Csak használni akarja Istent

Page 13: Kapcsolatok helyreállása

Változás kezdete

20 év után Ézsau haragja nem csillapodott, sőt…

Az idő nem oldja meg a konfliktusokat

1Móz 32,12: „félek tőle” 1Móz 32,21: „megengesztelem”

(550 jószággal)

Page 14: Kapcsolatok helyreállása

Jákób élete összetörik

Mélyponton: az erős ember elgyengül

Kicsúszik kezéből az irányítás Tetteinek, önzésének,

gondolkodásmódjának meg lett a következménye

Page 15: Kapcsolatok helyreállása

Harc a Jabbók-gázlónál

Komoly lelki tusa (Istennel kettesben)

Egész éjszaka Jákób alul marad (meg is sérül)

Page 16: Kapcsolatok helyreállása

Harc a Jabbók-gázlónál

Áldás kérés: „Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem.”

Ki győzött? Isten vagy Jákób? Te is akkor lehetsz győztes, ha

Isten legyőz téged

Page 17: Kapcsolatok helyreállása

A harc eredménye

Rendeződött a kapcsolat Jákób és Isten között

Megismerte Jákób, kicsoda az Úr (1Móz 33,20: Isten, Izrael Istene)

Kicsoda Jákób? Új név: Jákóbból Izrael (Csalóból, Isten harcosa)

Page 18: Kapcsolatok helyreállása

Jákób és Ézsau

kibékülnek

Ef 2,16 – kereszt által van engesztelés

Jákób új ember lett – tudott alázatos lenni

Egy pillanat alatt több évtizedes sebek gyógyulnak

Ézsau kegyelmet gyakorol

Page 19: Kapcsolatok helyreállása

Befejezés

Milyen a kapcsolatod Istennel?

Hogyan kezeled a kapcsolataidat? Van-e rendeznivalód testvéreddel,

embertársaddal? Úrvacsorára készülve hangsúlyos

kérdések