Virtues ii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Virtues ii

 • 1. Birtud at Halaga II Presented by: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/ArnelSSI

2. Balik-aral:

 • Ano ang pamantayan para sabihin na ang isang kilos aymabutiomasama ?

3. Balik-aral:

 • Ano angbirtud (virtues)?
  • Ito ay tumutukoy sa mga mabubuting kilos na ginagawa ng tao.
  • Ang birtud ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao.

4. Balik-aral:

 • Ano ang gawi(habits)?
  • Mga kilos na kusang ginagawa ng tao.
  • Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos.
  • Ang bawat tao ay may makakaibang gawi.

5. Balik-aral:

 • Bakit sinasabi na angBirtudayGawi?
 • Ito ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay.

6. Dalawang Uri ng Birtud:

 • Intelektuwal na Birtud- pagpapaunlad ng kaalaman na siyang gawain ng ating isip.
 • Moral na Birtud-Ang papapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob.

7. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga

 • Ang paghubog ng gawi ay may kaugnayan sa halaga.Ang pagsasabuhay ng birtud ay bunga ng maingat na paghuhusga .
 • Ito ay dahil naniniwala tayo na mayroon itong napakahalagang kontribusyon sa ating pangaraw-araw na pagpapasya.

8. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga

 • Kung nakikita natin ang tulong ng mga ito sa ating pagkatao, pagyayamanin natin at pahahalagahan ang mga ito.

9. Sandaling Isipin:

 • Bakit mahalaga sa atin ang ating pamilya?
 • Paano natin ipinapakita ang pagpapahalaga sa ating pamilya?
 • Anong birtud ang ating ginagawa upang ipadama ang ating pagpapahalaga sa ating pamilya?

10. Mga Uri ng Halaga

 • Ganap na Halagang Moral(Absolute Moral Values)
 • Halagang Pangkultura at Gawi(Cultural Behavioral Values)

11. Ganap na Halagang Moral

 • Ito ay nagmumula sa labas ng tao.
 • Ito ay pangkahalatang katotohanan(universal truth)na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga.
 • Nararapat na ang kilos ng tao ay naaayon sa pangkalahatang katotohanan.

12. Halagang Pangkultura at Gawi

 • Ito ay nagmumula sa loob ng tao.
 • Ito ay maaaring pansarili o paniniwala ng isang pangkat kultural.
 • Layunin nito na makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin(immediate goals).

13. Film Viewing:

 • Panoorin ang video at tuklasin ang aral na ipinapahiwatig nito.

14. Tandaan:

 • Ang lahat ng tao ay mayhalagangunit hindi lahat ng tao ay marunongmagpahalaga .

15. To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelSSI Thank Yu!