Xmas world xmas trees 2016 bmh_tltp

Embed Size (px)

Text of Xmas world xmas trees 2016 bmh_tltp

 1. 1. Nhng Cy Nol n Tng Nht Th Gii 2016 Source: Associated Press Music: God Rest Ye Merry Gentlemen Artist: Annie Lennox PPS: Trn L Ty Phng Click Chut
 2. 2. Washington DC, USA Ngy 3.12.2016, ton th gia nh Tng Thng Obama, trong c m ca b Michelle - Marian Robinson cng vi sao in nh Reese Witherspoon chnh thc khai mc l bt n cho cy Nol quc gia ti Washington DC. (Photograph: Pablo Martinez Monsivais/AP)
 3. 3. New York, New York Cy Nol ti qung trng Rockefeller Center c bt n ngy November 30, 2016 New York City, USA
 4. 4. Tokyo, Japan Cy Nol ti thng x Kitte trong qun Marunouchi, thnh ph Tokyo, ngy Monday, Dec. 5, 2016.
 5. 5. Cy Nol quc gia ti qung trng Cathedral Square trong thnh ph Vilnius, Lithuania, c bt n ngy Sunday, Dec. 4, 2016.
 6. 6. Prague, Czech Republic Cy Nol ti Ch Ging Sinh qung trng Old Town Square trong thnh ph Prague, Czech Republic, c bt n ngy December 1, 2016.
 7. 7. Ramallah, West Bank Cy Nol ti qung trng Yasser Arafat square trong thnh ph Ramallah, West Bank c bt n ngy December 4, 2016.
 8. 8. Rakvere, Estonia Cy Nol trong thnh ph Rakvere, Estonia, c chnh thc bt n ngy November 27, 2016.
 9. 9. Budapest, Hungary Cy Nol ti i l chnh trong khu thng mi c chiu sng ngy December 2, 2016 thnh ph Budapest, Hungary.
 10. 10. London, England Cy Nol ti qung trng The Trafalgar Square c bt n ngy December 1, 2016 trong thnh ph London, United Kingdom. y l cy thng Norwegian Spruce, c Oslo hin tng cho London hng nm theo truyn thng k t nm 1947, t lng bit n i vi Britain ca Norway trong trn Nh Th Chin.
 11. 11. Mandaluyong City, the Philippines Cy Nol lng ly ny c khai mc thnh ph Mandaluyong trong thng x SM Megamall.
 12. 12. Sao Paulo, Brazil Cy Nol truyn thng Ibirapuera ti South Zone ca Sao Paulo. Cy cao 35 m, ng knh rng 16 m, v c ngi sao cao 8 m nm trn nh.
 13. 13. Berlin, Germany Du khch i trc cy Nol gn Ch Ging Sinh ti qung trng Potsdamer Platz square trong thnh ph Berlin, Germany, ngy Thursday, Dec. 8, 2016.
 14. 14. Zgharta, Lebanon Dn chng khai mc cy Nol trong thnh ph Zgharta, pha Bc Lebanon ngy December 3, 2016.
 15. 15. Madrid, Spain Cy Nol ti qung trng Puerta del Sol square trong truing tm thnh ph Madrid, Spain, c khai mc ngy Thursday, Nov. 24, 2016.
 16. 16. Bethlehem, West Bank Pho bng n tung cho bui khai mc cy Nol nm bn ngoi Church of the Nativity trong th trn West Bank ca Bethlehem ngy December 3, 2016.
 17. 17. London, England Cc ngh s t on xic Cirque du Soleil trnh din trong khi St Pancras Station khai mc cy Nol ca Cirque du Soleil Amaluna ngy November 21, 2016 trong thnh ph London, UK.
 18. 18. Strasbourg, France Cy Nol ca Ch Ging Sinh ti Strasbourg, France, ngy November 28, 2016.
 19. 19. Warsaw, Poland Cy Nol ta sng The Royal Castle trong thnh ph Warsaw, Poland ngy December 3, 2016.
 20. 20. Byblos, Lebanon Cy Nol ti thnh ph Byblos pha Bc Lebanon ngy November 24, 2016.
 21. 21. Cy Nol ca c Gio Hong trong thnh a Vatican City.
 22. 22. Joyeux Nel!Joyeux Nel! Trn L Ty Phng