of 22 /22
MAGANDANG ARAW MAGANDANG ARAW

Araling Panlipunan I

  • Author
    emever

  • View
    11.705

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Araling Panlipunan I

Page 1: Araling Panlipunan I

MAGANDANG ARAWMAGANDANG ARAW

Page 2: Araling Panlipunan I

Paano nakaapekto sa pamumuhay ng Paano nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang mga patakarang mga Pilipino ang mga patakarang

ipinatupad ng mga Kastila?ipinatupad ng mga Kastila?

Page 3: Araling Panlipunan I

Suriin ang mga sumusunod na Suriin ang mga sumusunod na larawan….larawan….

Page 4: Araling Panlipunan I
Page 5: Araling Panlipunan I
Page 6: Araling Panlipunan I
Page 7: Araling Panlipunan I

DIEGO AT GABRIELA SILANGDIEGO AT GABRIELA SILANG

Page 8: Araling Panlipunan I
Page 9: Araling Panlipunan I
Page 10: Araling Panlipunan I
Page 11: Araling Panlipunan I
Page 12: Araling Panlipunan I
Page 13: Araling Panlipunan I
Page 14: Araling Panlipunan I
Page 15: Araling Panlipunan I
Page 16: Araling Panlipunan I
Page 17: Araling Panlipunan I

Ilahad ang mga nakita sa mga Ilahad ang mga nakita sa mga larawan….larawan….

Page 18: Araling Panlipunan I

PAANO NAG-ALSA AT LUMABAN SA MGA PAANO NAG-ALSA AT LUMABAN SA MGA KASTILA ANG MGA PILIPINO NOON?KASTILA ANG MGA PILIPINO NOON?

Page 19: Araling Panlipunan I

PAANO KAYA IPINAKITA NG MGA PAANO KAYA IPINAKITA NG MGA KATUTUBONG PILIPINO AT MUSLIM ANG KATUTUBONG PILIPINO AT MUSLIM ANG

KANILANG KAGITINGAN SA PANAHON NG KANILANG KAGITINGAN SA PANAHON NG PANANAKOP NG MGA KASTILA?PANANAKOP NG MGA KASTILA?

Page 20: Araling Panlipunan I

KUNG IKAW AY ISA SA PILIPINONG KUNG IKAW AY ISA SA PILIPINONG NABUHAY NOONG PANAHON NG MGA NABUHAY NOONG PANAHON NG MGA

KASTILA, IKAW BAY KASTILA, IKAW BAY MAG-AALSA AT LALABAN SA MGA MAG-AALSA AT LALABAN SA MGA

MANANAKOP? BAKIT?MANANAKOP? BAKIT?

Page 21: Araling Panlipunan I

TAKDANG ARALINTAKDANG ARALIN

Basahin ang HULING PAALAM NI Jose Rizal at PAG-Basahin ang HULING PAALAM NI Jose Rizal at PAG-IBIG SA TINUBUANG LUPA ni Andres Bonifacio. IBIG SA TINUBUANG LUPA ni Andres Bonifacio.

Ilahad ang mensaheng hatid ng mga ito…..Ilahad ang mensaheng hatid ng mga ito…..

Page 22: Araling Panlipunan I

Inihanda ni:

EMEVER K. INIEGOEMEVER K. INIEGOGuro sa Araling Panlipunan I