2012 Future connected-tv is social. workonversion

Embed Size (px)

Text of 2012 Future connected-tv is social. workonversion

  • 1. Framtids-TV er sosialForbrukere og forretningsmodeller i Connected TVMedienettverket Framtidas TV-seeing 24. April 2012 Cathrine BarthMasterstudent, Strategisk Forretningsutvikling og innovasjon, Handelshyskolen BI Seniorrdgiver Itera Gazette

2. Betallsninger ikke tilgjengelig 3. Brukervaner etablert 4. Brukervaner etablert 5. Betalingsvilje etablert 6. Case: CTV - som Spotify for TV-serier 7. Framtidas TV-seeing Ikke-linr Connected Portabel Sosial Fra verdikjede tilverdinettverk 8. Connected screens 9. Connected TV-content CONNECTED SCREENSTEKNOLOGICONTENT Forretningsmodell CONNECTED USERS 10. Connected users CONNECTED SCREENSTEKNOLOGICONTENT Forretningsmodell CONNECTED USERS 11. Forst forretningsmodelleneEks: musikk Stykkpris Enkeltkjp Ingen relasjonermellom kjperne 12. SoMe-Verdi1. PR, distribusjon, salg, merbruk 2. ke nettverksverdi 13. Seer verdiker p begge sider av betalingsveggen hy Seere nsker topp Premiumtjenesteteknologi, flere skjermer, Hy teknologikvalitethy kvalitet. InnholdTilgjengelig alle skjermer mindre vesentlig, men Attraktivt innhold portabelt.g n inTeknologidrevet ap d isk :ling3D/HD-kvalitet er sum etaV n rbSkjermportabilitetko ukebr Verdiskapning TV-konsum: NettverksstyrkeGratis tilgang ogSeere skerBrukeraktivitet verdikerbruk for tilbudhykvalitetsinnhold og nettverket, rekrutterer brukere,bygger volum, skapersker og samhandler medlavbrekraftige segmenter forandre som liker sammepremiumkunder.innhold.lav hy Innholdsdrevet Ferskvare Kjente serietitler Komplett innholdstilbud 14. Mnstre forretningsmodell (Alex Osterwalder)UnbundlingThe Long TailMulti-Side FREE as a OpenBusiness PlatformsBusinessBusinessModelsModellModelsBankLego Google Annonsering Procter&Telco mobil Forlagsbransje AppleFreemiumGamble R&I Nintendo GiletteSkypeSpotify 15. CTV forretningsmodellUnbundlingThe Long TailMulti-Side FREE as a OpenBusiness PlatformsBusinessBusinessModelsModellModelsBankLego Google Annonsering Procter&Telco mobil Forlagsbransje AppleFreemiumGamble R&I Nintendo GiletteSkypeSpotify 16. Nye spillere nye spilleregler Ikke-liner Connected. Portabel Sosial Verdikjede tilverdinettverk 17. Bedre tv-tjenester 18. Mter nye konkurrenter 19. Watch this 20. Regimeskiftet er startet 21. Regimeskiftet er startet 22. Betalingsvilje for TVer ikke avhengig av hva du vil se, men hvor du finner dem du vil se TV med. Cathrine Barth, masterstudent Strategisk Forretningsutvikling, BI Seniorrdgiver Itera Gazette@cathrinebarth cathrine.barth@iteragazette.no 23. IKKE VIST: Disrupsjon Tv-seeing i sikte 24. IKKE VIST: Hvem knekker $-koden? Linr tv-seeing hy Inntekter liner-tvholder hyde Seervaner gratis nett-tvutvikles fort(VGTV,NRK) Nye aktrer har grep pnye tv-vaner KLADD KLADD KLADD 25. IKKE VIST: Disrupsjon:liner-tv vs nett-tv Tegn opp linje-seeing Tegn opp nett-tv-seeing (jfr media innovation (bratt opp jfr TNSdag: stabil, noe kning) Gallup)KLADD KLADD KLADD 26. Ikke vist: SoMe-verdiskapning:person aktualiserer, # er longtailKLADD KLADD KLADDNew Times R&D Cascade Project: Relations between publisher and users in Social Media 27. IKKE VIST: Identifisere SoMe-brukmed hy verdi for spre innhold. Tilbakefrer data ombruker/leser Kartleggeropinionsledere inettverk 28. Vedlegg internt 29. Internt vedlegg: Digi.no