Contracte de Llicència. Transferència Tecnològica

 • Published on
  09-Jul-2015

 • View
  575

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • La transferncia de tecnologia:el contracte de llicnciael contracte de llicncia

  Ignasi Costasicostas@rcd-bcn.com

  Barcelona, 25 de maig de 2011

 • Elements essencials dels contractes de transferncia de tecnologiaI. Modalitat de transferncia de tecnologia.

  II. mbit daplicaci (geogrfic, temporal, material) i abast.

  III. Previsi de retribuci (fixa i/o variable).

  IV. Protecci i defensa del coneixement.

  V. Rgim de les millores. Drets de preferncia.

  VI. No competncia i confidencialitat.

  VII. Responsabilitats i garanties.

  VIII. Mesures de seguiment i control de l'explotaci (informaci, auditoria).

  IX. Dret i jurisdicci aplicable.

  X. Clusules de defensa de linters pblic.

  2

 • I. Modalitats de transferncia de tecnologia

  A. Transmissi de la titularitat jurdica+ j

  Transmissi ntegra de la innovaci a ladquirent, sense cap reserva a favor deltransmitent

  +

  transmitent.

  B. Transmissi amb reserva de llicncia

  El venedor transmet la propietat de la innovaci, per es reserva un dret ds, habitualmentno exclusiu.

  C. Llicncia dexplotaci

  - El llicenciant atorga nicament un dret per a explotar la innovaci, mantenint la seva

  titularitat jurdica.

  3

 • II. mbit daplicaci i abast

  En tant qu del contracte es derivi la concessi dun dret dexplotaci, caldr delimitar tant l`mbitterritorial, com el termini temporal pel qual es concedeix inicialment.

  A ms, podran acotar-se les activitats per a les quals es podr utilitzar la tecnologia, des dunpunt de vista positiu o negatiu.

  Respecte labast de la llicncia concedida, cal referir-se especficament als segents aspectes: Exclusivitat.

  Transmissibilitat.

  Subllicenciabilitat.

  4

 • III. Previsi de retribuci

  Frmules de retribuci:

  Pagament inicial (lump sum o downpayment).g ( p p y )

  Quotes peridiques fixes.

  Milestones: pagament per fites.

  Royalties.Royalties.

  5

 • IV. Protecci i defensa del coneixement

  Protecci de la tecnologia:

  Als efectes de poder protegir el seu dret exclusiu en el mercat ds i explotaci de latecnologia, aquesta clusula facultaria la part llicenciatria per protegir la tecnologia (p.ex.sollicitud de patent).

  Assumpci de costos de lobtenci i manteniment del ttol de protecci.

  Defensa de la tecnologia:

  Determinaci de la responsabilitat de la defensa dels drets en cas de violaci per part duntercer.e ce

  Manteniment i gesti de qualsevol ttol de protecci obtingut.

  6

 • V. Rgim de les millores. Drets de preferncia

  Amb ocasi del desenvolupament de la relaci jurdica, poden donar-se noves evolucions delsdrets objecte de transferncia, o nous productes susceptibles de protecci:

  Correcci derrades sobre la tecnologia.

  Actualitzacions.

  Transformaci evoluci.

  Per aquest motiu ser convenient establir el rgim de titularitat dels resultats que es generin amb Per aquest motiu, ser convenient establir el rgim de titularitat dels resultats que es generin ambposterioritat a la celebraci del contracte:

  Titularitat Titularitat.

  Dret ds.

  Protecci dels nous resultats.

  7

 • VI. No competncia (cte assistncia tcnica)

  Clusula de no competncia per a prevenir trasps dinformaci i del know-how als competidors.

  Clusula de no sollicitud en casos de collaboraci entre els treballadors de les empreses quesiguin part del contractesiguin part del contracte.

  8

 • VII. Responsabilitat i garanties

  Supsits de responsabilitat:

  En cas de prdua de la protecci de la innovaci.

  Responsabilitat derivada dels vicis de la tecnologia objecte del contracte.p g j

  Vulneraci de drets de tercers (i.e. infracci de drets de patents).

  Responsabilitat davant d'incompliment dels deures establerts a daltres clusules (confidencialitat,competncia, etc.).

  9

 • VIII. Mesures de seguiment i control de l'explotaci (informaci, auditoria)

  Per a determinar la quantia deguda en el cas de qu la retribuci depengui delements objectiusamb certa complexitat tecnolgica sacostuma a incloure la referncia a experts preferiblementamb certa complexitat tecnolgica, s acostuma a incloure la referncia a experts preferiblementindependents, per a qu realitzin la determinaci de lassoliment de les fites o resultats (auditoriatecnolgica).

  Daltra banda, sacostuma a reservar-se un dret dauditoria i control sobre els comptes idocumentaci interna de la part obligada al pagament de royalties, per tal de contrastar lainformaci aportadainformaci aportada.

  10

 • IX. Dret i jurisdicci aplicable

  Dret aplicable: Determinaci de la normativa que regir el compliment i els efectes del contracte(en especial, en cas de contracte entre dues entitats amb seu a diferents pasos).

  Jurisdicci aplicable: Definici de la frmula de resoluci dels conflictes que no es puguinresoldre de forma amistosa entre les parts.

  11

 • X. Clusules de defensa de linters pblic

  Atenent a la funci pblica dels centres de recerca de titularitat pblica, aquests acostumen areservar-se determinades clusules per a protegir linters pblic en lexplotaci de la sevarecerca:

  Dret de reversi de la tecnologia.

  Indemnitat per al centre pblic en la seva explotaci, excepte en cas de mala fe.

  Dret d's a favor del centre pblic de recerca per a activitats docents i d'investigaci.

  Rgim de difusi i publicaci dels resultats Rgim de difusi i publicaci dels resultats.

  12

 • MOLTES GRCIES!!

  Ignasi Costas

  MOLTES GRCIES!!

  Ignasi Costas

  Av. Diagonal 593, 3a i 7a plantes

  08014 Barcelona

  Telf.: 93 503 48 68

  Fax: 93 503 48 69

  Mail: icostas@rcd-bcn.com

  13