Gestió ambiental del soroll a catalunya

 • View
  500

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Els Plans d'Acció, són un dels instruments de gestió del soroll, segons la Directiva europea 2002/49/CE. En aquesta presentació es fa un repàs de l'elaboració dels Plans d'Acció i la seva aplicació a Catalunya.

Text of Gestió ambiental del soroll a catalunya

 • 1. Jornada sobre la MILLORA I RECUPERACI DE LA QUALITAT ACSTICA, PLANS DACCI 20 de Setembre de 2011 GESTI AMBIENTAL DEL SOROLL A CATALUNYAEduard Puig i Sol, epuigs@gencat.catServei per a la Prevenci de la Contaminaci Acstica i LluminosaDirecci General de Qualitat Ambiental 1
 • 2. Gesti del sorollQue s gesti del soroll ?La gesti ambiental del soroll es pot entendre, com el conjuntdeines i estratgies que tenen com a finalitat evitar, prevenir oreduir la contaminaci acstica a la que est exposada la poblaci ila preservaci i/o millora de la qualitat acstica del territori. Eines i estratgies: Mapes de capacitat acstica Mapes estratgics de soroll Estudis dimpacte acstic Plans dacci, plans especfics Declaraci de zones especials: ZARE, ZEPQA 2
 • 3. Competncies del Departament de Territori i Sostenibilitat1. Controlar la contaminaci acstica de les infraestructures de transport.2. La suspensi provisional dels objectius de qualitat acstica en cas dobres pbliques dinfraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya.3. Declarar les zones dmbit supramunicipal.4. Prestar el suport tcnic, jurdic i administratiu necessari per a lelaboraci dels mapes estratgics de soroll a les administracions locals i a les administracions titulars dinfraestructures.5. Coordinar i aprovar els mapes estratgics de soroll duna aglomeraci dmbit supramunicipal.6. Recopilar els mapes estratgics de soroll i donar compliment a les obligacions dinformaci de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny. 3
 • 4. Competncies del Departament de Territori i Sostenibilitat7. Declarar una zona despecial protecci de la qualitat acstica (ZEPQA) en les rees incloses en sl no urbanitzable.8. Coordinar i aprovar els plans dacci en matria de contaminaci acstica de les aglomeracions dmbit supramunicipal.9. Informar dels plans dacci en matria de contaminaci acstica dels grans eixos viaris, ferroviaris, grans aeroports i ports.10. Donar suport a les tasques de control i inspecci de la contaminaci acstica, quan ho sollicitin les entitats locals.11. Gestionar el sistema dacreditaci i seguiment de les entitats de prevenci de la contaminaci acstica. 4
 • 5. Aglomeracions de poblaci a Catalunya mbit supramunicipal: 1. Barcelons I (>250.000 h) 2. Barcelons II (>250.000 h) 3. Baix Llobregat I (>250.000 h) 4. Baix Llobregat II (>100.000 h) 5. Girons (>100.000 h) 6. Valls Occidental I (>100.000 h) 7. Valls Occidental II (>100.000 h) mbit municipal: 8. Lleida (>100.000 h) 9. Reus (>100.000 h) 10. Matar (>100.000 h) 5
 • 6. Visor amb informaci dels mapes estratgics de soroll http://sima.gencat.cat/Visors/Soroll/Inici.html 6
 • 7. Els mapes estratgics de soroll a CatalunyaObjectiu: obtenir dades de poblaci exposada a diferents nivells desoroll, mitjanant eines SIG, creuant les dades de poblaci amb elsmapes de situaci acstica existent.Benefici: mapes estratgics de soroll amb un cost mnim. Un boncomproms entre cost de leina i precisi de resultats.Filosofia: els diners shan de gastar en la realitzaci dels plans i noen els mapes. 7
 • 8. Responsables delaborar mapes estratgics de soroll i els plans dacci1. Infraestructures: Titulars de les infraestructures, elaboren i aproven.2. Aglomeracions: mbit municipal. El municipi elabora i aprova. mbit supramunicipal: El municipi elabora i el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) aprova. Laprovaci del Pla dacci correspon tamb a DTES. Municipi 1 Establir criteris derealitzaci i presentaci deresultats. Coordinaci entre municipis. Municipi 2 Control de qualitat. Assessorament tcnic. 8
 • 9. Objectius dels plans daccia) Afrontar globalment les qestions que fan referncia a la contaminaci acstica en les zones corresponents.b) Determinar les accions prioritries que cal realitzar en el cas que se superin els valors lmit demissi o immissi o sincompleixin els objectius de qualitat acstica.c) Protegir les zones tranquilles en les aglomeracions i a camp obert contra laugment de la contaminaci acstica. Determinar, mitjanant els plans dacci, les actuacions que cal realitzar i el seu calendari dexecuci durant un perode de cinc anys per al compliment dels objectius establerts en lapartat anterior. 9
 • 10. Problemes en lelaboraci dels plans daccia) Cal fixar criteris dactuaci i de prioritzaci: sobre superaci de nivells, sobre poblaci, sobre rtios de benefici/costos de les mesures, definir que sn zones tranquilles.b) Tot i que hi ha un contingut mnim que ha de contenir un Pla dAcci: Directiva 2002/49, Decret 176/2009, Llei del soroll 37/2003,..., aquest contingut s excessivament genric.c) Els plans dacci haurien de contenir mesures correctores concretes, amb la inversi econmica. s difcil per les administracions locals treballar amb pressupostos a mitja i llarg termini.d) Les decisions dimplementaci i execuci dun pla dacci, inclou aspectes no acstics: econmics, poltics, socials,.... Recomanable la seva internalitzaci.e) Manca de recursos tcnics i econmics per realitzar el pla. 10
 • 11. Contingut dun Pla dacci - 1 La descripci de laglomeraci, els principals eixos viaris, els principals eixos ferroviaris o principals aeroports i altres fonts considerades; Lautoritat responsable; El context jurdic; Els valors lmit dimmissi establerts dacord amb el mapa de capacitat acstica; El resum dels resultats de les tasques de cartografia del soroll; Lavaluaci del nombre estimat de persones exposades al soroll, la determinaci dels problemes i les situacions que han de millorar; La relaci de les allegacions o observacions rebudes en el trmit dinformaci pblica; Les mesures que ja sapliquen per reduir el soroll i els projectes en preparaci; 11
 • 12. Contingut dun Pla dacci - 2 Les actuacions previstes per les autoritats competents per als prxims cinc anys, incloses les mesures per protegir les zones tranquilles; Les estratgies a llarg termini; La informaci econmica (si est disponible): pressupostos, avaluacions cost-eficcia o cost-benefici; Les disposicions previstes per avaluar laplicaci i els resultats del pla dacci. 12
 • 13. Els plans dacci a Catalunya Barcelons I Barcelons II Establir metodologia i criteris de format i Baix Llobregat I estructura de les accions (document PA). Coordinaci entre municipis. Assessorament tcnic. Per les supramunicipals crear document de laglomeraci, i aprovaci. Elaborat el pla dacci de laglomeraci supramunicipal Barcelons I En procs de fer laprovaci inicial per la seva exposici pblica