Panduan Asas Menyunting Video & Audio

  • View
    14.501

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kemajuan teknologi dalam bidang audio dan video telah memungkinkan penggunaan sumber-sumber tersebut secara meluas. Antara faktor yang menyebabkan berlaku penggunaan sumber-sumber audio dan video secara meluas adalah kebolehan untuk mengubahkannya dalam bentuk digital.

Text of Panduan Asas Menyunting Video & Audio

  • 1. FS SK Taman Damai JayaWindows Movie Maker PANDUAN ASAS MENYUNTINGVIDEO & AUDIO MENGGUNAKAN WINDOW MOVIE MAKER 1

2. Windows Movie MakerPengenalan FS SK Taman Damai Jaya Kemajuan teknologi dalam bidang audio dan video telah memungkinkan penggunaan sumber-sumber tersebut secara meluas. Antara faktor yang menyebabkan berlaku penggunaan sumber-sumber audio dan video secara meluas adalah kebolehan untuk mengubahkannya dalam bentuk digital.Antara kesan-kesan yang dapat diperhatikan kini adalah penggunaan pita-pita audio dan video yang semakin pupus, khususnya, pita video. Dengan kemunculan video dalam bentuk cakera padat (VCD) kini tidak ada lagi penghasilan video dalam bentuk pita. 2 3. Windows Movie MakerPengenalan (sambungan) FS SK Taman Damai Jaya Malahan dengan wujudnya perakam suara secara digital, pita kaset juga akan semakin pupus pada masa akan datang. Penggunaan Walkman yang menggunakan pita kaset (analog) semakin diganti dengan Walkman yang menggunakan media elektronik (digital) iaitu yang menggunakan format MP3.Dalam bidang pendidikan, seseorang guru dapat mengeksploitasikan mode digital ini untuk meningkatkan gaya pengajarannya dengan mudah dan berkesan.3 4. Windows Movie MakerPengenalan (sambungan) FS SK Taman Damai Jaya Walau bagaimanapun, dalam modul ini, penyuntingan hanya terhad kepada penyuntingan yang paling mudah. Maka penyuntingan di sini hanya semata-mata mengestrakkan babak-babak tersebut agar dapat ditayangkan.Modul ini juga akan menunjukkan beberapa perisian untuk menyunting audio dan video dan bagaimana menggunakan hasil suntingan itu dalam suatu persembahan video.4 5. Windows Movie MakerSkop Modul FS SK Taman Damai JayaBab1: Antara Muka WMMBab 2: Penyuntingan GambarBab 3: Penyuntingan VideoBab 4: Penyuntingan AudioBab 5: Penyuntingan Kesan VideoBab 6: Penyuntingan Sambungan VideoBab 7: Penyuntingan TeksBab 8: Menyimpan Hasil Video & Audio5 6. Windows Movie MakerKemahiran Yang Dipelajari FS SK Taman Damai Jaya Diakhir modul ini, peserta kursus dapat munyunting video & audio bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaranPeserta kursus dapat menghasilkan video yang bermaklumat dan berpengetahuan untuk tatapan warga sekolah, ibu bapa, komuniti dan pengunjung laman web. 6 7. Windows Movie MakerPerkakasan Yang Diperlukan FS SK Taman Damai Jaya Kamera Video MiniDV (digital)MiniDV Tapesi.link port / Firewire / IEEE 1394Desktop / LaptopPerisian Windows Movie Maker7 8. FS SK Taman Damai JayaWindows Movie MakerBAB 1ANTARA MUKA WINDOWS MOVIEMAKER 8 9. Windows Movie Maker Langkah Memulakan Aplikasi WMM 3 FS SK Taman Damai JayaLangkah 3: Accessories4Langkah 4: WMM 2 Langkah 2: All Program1 Langkah 1: Klik Start 9 10. Windows Movie Maker Antara MukaTitle BarMenu Bar FS SK Taman Damai JayaTool Bar TaskCollections MediaFrameFramePreviewFrameStory Board / Time LIneFrame10 11. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie Maker BAB 2PENYUNTINGAN GAMBAR11 12. Windows Movie Maker Langkah 1 FS SK Taman Damai JayaImport Pictures12 13. Windows Movie MakerLangkah 2 FS SK Taman Damai JayaPilih Folder Pilih GambarPilih Jenis Fail Klik Button Import 13 14. Windows Movie MakerLangkah 3 FS SK Taman Damai Jaya Klik Playuntuk melihathasilnya1. Drag fail gambar dalam Collection Frame ke dalam Story Board Frame seperti dalam gambarajah di atas. Apabila selesai pergi ke langkah seterusnya.2. Klik Play untuk melihat hasilnya.14 15. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie MakerBAB 3PENYUNTINGAN VIDEO15 16. Windows Movie MakerLangkah 1 FS SK Taman Damai JayaImport Video 16 17. Windows Movie Maker Langkah 2 FS SK Taman Damai JayaPilih FolderPilih VideoPilih Jenis Fail Klik Button Import 17 18. Windows Movie Maker Langkah 3 FS SK Taman Damai JayaButton Play Button slip / cut Highligh failButton Take Pictures video untuk melihat video1. Highligh fail video di Collections Frame untuk memainkan video di Media Preview Frame.2. Button Play untuk memainkan video, button slip untuk menjadikan video kepada 2 bahagian & button take pictures untuk mengambil image.18 19. Langkah 4Windows Movie Maker FS SK Taman Damai JayaKlik Play untuk melihat hasilnya1. Jika telah berpuas hati dengan suntingan video, drag fail video dalam Collection Frame ke dalam Story Board Frame seperti dalam gambarajah di atas. Apabila selesai pergi ke langkah seterusnya.2. Klik Play untuk melihat hasilnya. 19 20. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie MakerBAB 4PENYUNTINGAN AUDIO20 21. Windows Movie MakerLangkah 1 FS SK Taman Damai JayaImport Audio / Music 21 22. Windows Movie MakerLangkah 2 FS SK Taman Damai JayaPilih FolderPilih Audio / MusicPilih Jenis Fail Klik Button Import 22 23. Windows Movie MakerLangkah 3 FS SK Taman Damai Jaya Klik button Show Timeline untuk menukar pandanganStory Board Frame kepada Time Line Frame.23 24. Windows Movie MakerLangkah 4 FS SK Taman Damai Jaya 12 1. Drag fail audio dalam Collection Frame ke dalam Time Line Frame seperti dalam gambarajah di atas. Apabila selesai pergi ke langkah seterusnya.2. Laras panjang audio berpandukan kesesuaian video yang hendak di paparkan. 24 25. Windows Movie MakerLangkah 5 FS SK Taman Damai Jaya1 2 Dua Audio Yang Harus Dikawal 1. Audio dari Video Klik kanan di bar audio daripada video, pilih arahan volume untuk melaras bunyi yang diperlukan.2. Audio dari fail - Klik kanan di bar audio daripada fail, pilih arahan volume untuk melaras bunyi yang diperlukan. 25 26. Langkah 6 Windows Movie Maker FS SK Taman Damai Jaya Klik Playuntuk melihathasilnyaJika telah berpuas hati dengan suntingan audio, klik Play untuk melihat hasilnya. 26 27. FS SK Taman Damai JayaWindows Movie Maker BAB 5PENYUNTINGAN KESAN VIDEO 27 28. Windows Movie MakerLangkah 1 FS SK Taman Damai JayaKlik View Video Effects28 29. Windows Movie Maker Langkah 2 FS SK Taman Damai JayaPilih kesan video yang berada di ruangan Collection Frame dan drag kesan pilihananda ke atas gambar / video pilihan yang mahukan kesan khas. Pastikan gambarbintang di sebelah bawah bucu kiri akan bertukar dari warna kelabu ke warna biru.29 30. Langkah 3Windows Movie Maker FS SK Taman Damai JayaKlik Play untuk melihat hasilnyaJika telah berpuas hati dengan kesan video yang dipilih. Klik Play untuk melihathasilnya. 30 31. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie MakerBAB 6PENYUNTINGAN SAMBUNGANVIDEO31 32. Windows Movie MakerLangkah 1 FS SK Taman Damai JayaKlik View Video Transitions32 33. Windows Movie MakerLangkah 2 FS SK Taman Damai JayaPilih kesan penyambungan video yang berada di ruangan Collection Frame dandrag kesan penyambungan pilihan anda ke dalam kotak di antara gambar / videoyang mahukan kesan penyambungan khas. Pastikan gambar arrow di antaragambar / video akan bertukar warna dari warna kelabu ke warna biru bergantungkepada jenis kesan yang anda masukkan.33 34. Langkah 3Windows Movie Maker FS SK Taman Damai JayaKlik Play untuk melihat hasilnyaJika telah berpuas hati dengan kesan penyambungan video yang dipilih. Klik Play untuk melihat hasilnya.34 35. FS SK Taman Damai JayaWindows Movie MakerBAB 7PENYUNTINGAN TEKS 35 36. Windows Movie MakerLangkah 1 FS SK Taman Damai JayaKlik Make Title / Credits36 37. Windows Movie MakerLangkah 21 FS SK Taman Damai Jayatitle at the beginning bermaksud menciptatajuk di permulaan keseluruhan video.37 38. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie Maker2 title before the selected clip bermaksudmencipta tajuk sebelum klip gambar / videopilihan.Klip gambar / video pilihan38 39. Windows Movie Makertitle on the selected clip bermaksud menciptatajuk di klip gambar / video pilihan. FS SK Taman Damai Jaya3Klip gambar / video pilihan39 40. FS SK Taman Damai JayaWindows Movie Makertitle after the selected clip bermaksud mencipta4 tajuk selepas klip gambar / video pilihan.Klip gambar / video pilihan 40 41. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie Makercredits at the end bermaksud mencipta kata-kata akhir di bahagian akhir keseluruhan video.541 42. Windows Movie MakerLangkah 3 Ruanganmemasukkan teks FS SK Taman Damai JayaBebutang membatalkan teks.Bebutang selesai selepasmemasukkan teks Bebutang mengubahanimasi teks. Bebutang mengubah jenis huruf, saiz huruf, menebalkan, mencondong dan sebagainya.42 43. FS SK Taman Damai Jaya Windows Movie Maker BAB 8MENYIMPAN HASIL VIDEO & AUDIO43 44. Windows Movie MakerKaedah 1 FS SK Taman Damai Jaya Save Project As bermaksud menyimpan hasil suntingan,dan akan menyambung suntingan video / gambar pada masa akan datang. 44 45. Windows Movie MakerKaedah 2 FS SK Taman Damai Jaya Save to My Computer bermaksud menyimpan secara kekal dan tidak akanmembuat suntingan lagi. 45 46. Windows Movie MakerKaedah 2 FS SK Taman Damai Jaya Save to CD bermaksudmenyimpan secara kekal di dalam bentuk VCD dan tidakakan membuat suntingan lagi.46 47. Windows Movie MakerVideo Yang Menarik Adalah :- Penggunaan perkakasan / perisian yang FS SK Taman Damai Jaya canggih dan up to date kepada versi yang terkini. Daya kreativiti yang tinggi dalam menyunting video dan audio. Mesej yang jelas kepada golongan sasaran. Menggunakan kesan video yang sesuai. Mempunyai unsur-unsur menyampaikan maklumat & pengetahuan kepada golongan sasaran. 47 48. Windows Movie MakerVideo Tutorials FS SK Taman Damai Jaya http://www.microsoft.com/windowsxp/using/ moviemaker/create/HomeMovies.asx http://www.microsoft.com/windowsxp/using/ moviemaker/create/MakeMovies.asx http://www.microsoft.com/windowsxp/using/ moviemaker/create/ShareAnywhere.asx http://www.microsoft.com/windowsxp/wmx/ AWE/awe_inaction_mm_300.asx48 49. Windows Movie MakerVideo FS SK Taman Damai Jaya http://www.microsoft.com/windowsxp/wmx/ AWE/awe_sample_introducing_300.asx http://www.microsoft.com/windowsxp/wmx/ AWE/awe_dayinlife_genxp_300.asx http://www.microsoft.com/windowsxp/wmx/ moviemaker/SampleVideoCard.asx49 50. Windows Movie MakerTugasan FS SK Taman Damai JayaCipta satu