Teknik Menjawab Soalan Pemahaman

 • View
  34.070

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik menjawab Soalan Pemahaman. Sekolah Menengah

Text of Teknik Menjawab Soalan Pemahaman

 • 1. Teknik Menjawab Soalan Pemahaman Sekolah Menengah Coral Cikgu Liyana Bahan diambil daripadaCikgu Wani (Sekolah Menengah Telok Kurau)dan Cikgu Siti (Sekolah Menengah Coral)

2. Soalan Pemahaman

 • Rasional
 • 1. Memberi fokus pada:
 • Pemahaman pelajar
 • Keupayaan pelajar memberikan alasan/sebab
 • Keupayaan pelajar mengaplikasikan pengetahuan

3.

 • 2. Menguji proses pemikiran dan kemahiran pelajar
 • 3. Memperlihatkan cara pelajar menyelesaikan masalah
 • 4. Memperlihatkan cara pelajar mencerna maklumat
 • 5. Memperlihatkan cara pelajar menginterpretasi maklumat

4. Jenis-jenis soalan di dalam pemahaman 5. 4 bentuk soalan

 • Literal
  • berasaskan makna sebenar
 • Inferens
  • kesimpulan yg dibuat berdasarkan fakta
 • Penilaian
 • Penghayatan
  • perihal menghayati / mengalami / merasai dalam diri sendiri.

6. Soalan Literal

 • Soalan yang memerlukan jawapan yang tertera secara jelas dalam teks bacaan
 • Memerlukan pelajar mengenal pasti atau mengecam
 • Mengingat kembali

7. Soalan Literal

 • Hari ituhujan telah turun dengan lebatnya . Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah. Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang, Tania tiada pilihan lain. Jika dia menunggu hingga hujan berhenti,dia akan terlambat ke sekolahnya.Oleh itu sambil memeluk erat beg sekolahnya, dia meluru ke sekolahnya. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng. Tania menarik nafas lega.

Apakah yang akan terjadi jika Tania menunggu hingga hujan berhenti? Bagaimanakah keadaan cuaca pada hari itu? 8. Soalan Inferens

 • Soalan yang memerlukan jawapan yang harus dicungkil daripada teks bacaan
 • Membuat kesimpulan berdasarkan fakta:
  • Membuat interpretasi
  • Memberikan bukti-bukti
  • Meneliti sebab dan akibat
  • Meramalkan tindakan

9. Soalan Inferens

 • Hari itu hujan telah turun dengan lebatnya . Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah.Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang , Tania tiada pilihan lain. Jika dia menunggu hingga hujan berhenti, dia akan terlambat ke sekolahnya. Oleh itu sambil memeluk erat beg sekolahnya, dia meluru ke sekolahnya. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng.
  • Tania menarik nafas lega.

Mengapakah baju sekolah Tania basah? Adakah Tania lambat tiba ke sekolah? 10. Soalan Penilaian

 • Soalan yang memerlukan penlaian pelajar berdasarkan keterangan yang terdapat dalam teks bacaan.
  • Menyatakan pendirian
  • Memberikan pandangan kritis
  • Membuat perbandingan

11. Soalan Penilaian

 • Hari itu hujan telah turun dengan lebatnya. Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah. Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang, Tania tiada pilihan lain.Jika dia menunggu hingga hujan berhenti, dia akan terlambat ke sekolahnya . Oleh itu sambil memeluk erat beg sekolahnya, dia meluru ke sekolahnya. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng. Tania menarik nafas lega.

Adakah perbuatan Tania berlari ke sekolah itu patut dicontohi? Jelaskan. Adakah keputusan Tania untuk tidak menunggu hujan berhenti satu keputusan yang baik? Jelaskan. 12. Soalan Penghayatan

 • Soalan yang memerlukan pelajar merumuskan atau memberikan pengajaran yang diraih berdasarkan keterangan dalam teks bacaan

13. Soalan Penghayatan

 • Hari itu hujan telah turun dengan lebatnya. Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah. Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang, Tania tiada pilihan lain. Jika dia menunggu hingga hujan berhenti, dia akan terlambat ke sekolahnya. Oleh itu sambil memeluk erat beg sekolahnya, dia meluru ke sekolahnya. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng. Tania menarik nafas lega.

Apakah yang boleh kamu teladani daripada sifat Tania? Melalui teks ini, terangkan sikap Tania. 14. Soalan Semantik

 • Seerti/ seiras
 • Berlawan/ berpasang
 • Frasa kepada Kata / Kata kepada Frasa
 • Menerangkan maksud berdasarkan konteks

15. Soalan Semantik

 • Hari itu hujan telah turun dengan lebatnya. Tania menggigil kesejukan kerana baju sekolahnya basah. Payung yang dibawanya tadi telah terbang ditiup angin kencang, Tania tiada pilihan lain. Jika dia menunggu hingga hujan berhenti, dia akan terlambat ke sekolahnya. Oleh itu sambilmemeluk eratbeg sekolahnya, diameluruke sekolahnya. Sebentar kemudian, terdengar bunyi loceng. Tania menarik nafas lega.
 • Terangkan maksud perkataan:
 • memeluk erat memegang sesuatu dengan kuat
 • meluru berlari dengan pantas menuju ke arah sesuatu

16. Sebelum menjawab soalan 17. 1. Baca Petikan Teks dengan Teliti

 • Baca petikan untuk memahami:
 • Jalan cerita
 • Maksud
 • Mesej
 • Maklumat
  • yang ingin di sampaikan oleh pengarang

18. Mencari Jawapan 19. Baca Soalan-soalan dengan teliti

 • Soalan selalunya diatur mengikut urutan perenggan.
 • Jawapan bagi soalan satu biasanya di perenggan pertama atau awal perenggan kedua

20.

 • Boleh kamu mencari perkataan-perkataan itu di dalam teks?

Perhatikan perkataan 2yang ada di dlm soalan 21. Perhatikan perkataan 2yang ada di dlm soalan

 • BOLEH
 • Jawapannya berdekataan atau disekeliling perkataan-perkataan yang kamu jumpa di dalam teks

22. Perhatikan perkataan 2yang ada di dlm soalan

 • TIDAK
 • Cari perkataan-perkataan yang sama atau hampir sama maknanya (seerti/seiras) dengan perkataan-perkataan di dalam soalan.
 • Jawapannya ada berdekataan atau disekelilingnya.

23. Cari Maksud yang tersurat dan tersiratdi dalam petikan

 • TERSURAT
 • Kata-kata di dalam petikan yangJELASmenunjukkan maksud, mesej dan maklumat yang hendak disampaikan oleh pengarang teks.

24. Cari Maksud yang tersurat dan tersiratdi dalam petikan

 • TERSIRAT
 • Kata-kata di dalam petikan yangTIDAK JELASmenunjukkan maksud, mesej dan maklumat tersembunyi yang perlu ditafsir/diteka oleh pelajar

25. Selalunya

 • Soalan selalunya diatur mengikut urutan perenggan.
 • Jawapan bagi soalan satu biasanya di perenggan pertama atau awal perenggan kedua

26. Cikgu, bagaimana harus saya menulis jawapan pemahaman? 27.

 • Mulakan jawapan dengan ayat yang terdiri daripada:
 • SUBJEK
 • PREDIKAT.
 • Anjing itu lapar.
 • Subjek = Anjing
 • Predikat = itu lapar.

28.

 • Contoh:
 • Soalan
 • Bagaimanakah pergaulan masyarakat berbilang bangsa di Singapura?
 • Jawapan
 • Masyarakat berbilang bangsa di
 • Singapura(subj) / bergaul sebagai sebuah keluarga besar (predikat).

29.

 • Jika ada 2 atau lebih jawapan, tulis dalam bentuk ayat-ayat pendek dan terpisah.
 • Pastikan lengkap.

30.

 • Contoh:
 • Soalan
 • Terangkan cara rakyat Singapura merayakan perayaan masing-masing?
 • Jawapan
 • Pertama , mereka memakai pakaian tradisional yang beraneka fesyen .Kedua , mereka menziarahi sahabat handai.

31. RUJUK Kata Kunci yang berikut:

 • Jelaskan...
 • Terangkan...
 • Buktikan...
 • Berikan contoh...
 • Berikan alasan
 • Nyatakan

32.

 • Soalan-soalan yang bermula dengan perkataan-perkataan itu tadi mempunyai interpretasi yang memerlukan pelajar:
  • beri penjelasan/penerangan dengan KATA-KATA sendiri
  • sertakan contoh untuk membuktikan sesuatu
  • Contoh diberi dengan KATA-KATA sendiri

33.

 • Contoh
 • Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan peribahasa Ke mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi? Berikan contohhal ini berlaku dalam petikan .
 • Jawapan
 • Perilaku atau kelakuan seseorang itu akan diikuti oleh keluarganya atau menjadi turun temurun. Hal ini berlaku dalam keluarga Pak Dolah keranabeliau, isterinya, anak lelaki yang tuadan juga cucu mereka merokok

34. INGAT! 35.

 • Jawab terus tanpa menyalin sebahagian daripada soalan.
 • RUJUK MARKAH dalam tanda kurung untuk menentukan bilangan jawapan yang diperlukan
  • (dua markah bagi setiap satu isi)
 • Pastikan kehendak soalan daripada KATA KUNCI yang diberikan
 • Gunakan ayat sendiri.Ambil kata kunci