ปัจจัยการเลือกระบบปลูก hydroponic

 • View
  127

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ปัจจัยการเลือกระบบปลูก Hydroponics เพื่อการค้าโดย รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิ

Text of ปัจจัยการเลือกระบบปลูก hydroponic

 • Hydroponics

  ..

  023264113 E-mail knitthis@kmitl.ac.th

  www.kmitl.ac.th/soilkmitl/

 • ?

  ?

 • -- - (8 - 12 /)-*** ***

 • -- -

 • Hydro - --

  -- , ()

  -

 • -****- 40-120 /----

 • Hydro- - Nitrate----

  -

 • - Hydro , - - 200 /- Hydro-

 • 1. NFT2. PVC DFT3. DFT 4.

 • 1. NFT(Nutrient Film Technique)

 • NFT

 • 2. DFT(Deep Flow Technique) PVC 2 1/2 4

 • 1/2

 • DFT PVC 2 1/2

 • 3. DFT(Deep Flow Technique)

 • 1

 • DFT

 • 5-10 .

 • 4.

 • Hydroponics 1.

  -2.,-3. 50,000 - 1,500,000

 • 1. - , - - ()- 6 .-

 • . Millimol/liter Milligram/liter(ppm)Sodium Na+ 23.0 0.5 11.5Chlorine Cl- 35.5 1.0 35.5Calcium Ca++ 40.1 2.0 80.2Magnesium Mg++ 24.3 0.5 12.2Sulfate SO4++ 96.1 0.5 48.1Bicarbonate HCO3- 61.0 4.0 244.0

  Micromol/liter Microgram/liter(ppb) Iron Fe++ 55.9 0.5 28.0Manganese Mn++ 54.9 10.0 549.0Copper Cu++ 63.5 1.0 63.5Zinc Zn++ 65.4 5.0 327.0Boron B+++ 10.8 25.0 270.0Fluorine F- 19.0 25.0 475.0Electricconductivity

  EC 0.5 mS/cm

 • - .- Tip burn - - - RO - Resin Na

 • - ()-

  - -

 • - 6 .-----

 • ---- 80 .

 • -2.,-

  NFT, DFT, Substrate-

  pH, EC,

 • -Internet-http://www.kmitl.ac.th/soilkmitl-, -

 • -3. 50,000 - 1,500,000

 • NFT DFT

 • NFT1. 45-50 NFT

  1 10-16

  2.

  3.4.

 • NFT1.

  2. 500,000-1,000,000 3. ? 4. 40-60%5.6.

 • DFT 1. 20-30 2. 3. 4.5. 6.7.

 • 1.

  2.3.

 • 1

 • 1. 2.3.4. 5.

 • 1.2. 3.

 • Melon

 • 2

  NFT DFT

 • NFT +

 • Aeroponics

  50