1. B¶l¼m R¼zgar Enerjisi ve Enerji D¶n¼¼m Sistemleri .R¼zgar Enerjisinde Kullan±lan Enerji D¶n¼¼m Sistemleri 7 ... Kolay kurulum, d¼¼k

 • View
  232

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of 1. B¶l¼m R¼zgar Enerjisi ve Enerji D¶n¼¼m Sistemleri...

 • 1.1. BlmBlm::

  Rzgar Enerjisi ve Rzgar Enerjisi ve

  Enerji Dnm SistemleriEnerji Dnm Sistemleri

  Do. Dr. Ersan KABALCIDo. Dr. Ersan KABALCI

  AEKAEK--204 Rzgar 204 Rzgar EnerjisiEnerjisi ileile ElektrikElektrik retimiretimi

 • 1.1. Rzgar Enerjisine Giri1.1. Rzgar Enerjisine Giri

  Fosil yaktlarn maliyetlerindeki artlar, rezervlerin azalmas ve

  evresel faktrlerden dolay yenilenebilir enerji kaynaklarna olan ilgi

  son 20 yldr ciddi oranda art gstermitir.

  Gnmzde yaanan teknolojik gelimeler, maliyetlerdeki dler

  ve devlet destekleri yenilenebilir enerji kaynaklarnn piyasada

  geerli bir enerji kayna olmasn salamtr.

  Bu kaynaklar ierisinde rzgar enerjisi de hzl bir gelime gsteren

  yenilenebilir enerji kaynadr.

  22

 • 1.1. Rzgar Enerjisine Giri1.1. Rzgar Enerjisine Giri

  Rzgar enerjisi yel

  deirmenlerinde, sulama

  sistemlerinde ve denizcilikte

  yzyllardr kullanlan bir kaynaktr.

  Yel deirmenlerinden elektrik

  retimiyle ilgili ilk almalar 19.

  yzyln sonunda yaplan bir 12 kW

  DC rzgar trbini ile

  gerekletirilmitir.

  33

  Charles Brush tarafndan gelitirilen

  ilk trbin (1888)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Brush

 • 1.1. Rzgar Enerjisine Giri1.1. Rzgar Enerjisine Giri

  Brush rzgar trbini, 17 m apnda bir rotor ve 18 m yksekliinde

  bir kuleden oluuyordu. Gnmz standartlarna gre 12 kW DC

  gce sahip olan bu trbinin 144 adet kanad vard ve dolaysyla

  olduka yava dnen bir alma sistemine sahipti.

  Dinamosu, bataryalar arj etmek ya da 100 tane akkor lambay, 3

  tane ark lambay ve Brushn laboratuarndaki eitli motorlar

  altrmak iin kullanlyordu.

  Cleveland merkez istasyonuna 1900de elektrik gelmesinden sonra

  makine kullanlmaz olup 1908de kaderine terk edilmitir.

  44

 • 1.1. Rzgar Enerjisine Giri1.1. Rzgar Enerjisine Giri

  1891 ylnda Danimarkal bilim adam Poul la Cour, elektroliz

  deneylerine gereken elektrii retmek iin bir rzgar trbini

  tasarlamtr. Daha sonralar bir reglatr gelitirerek kararl bir

  gerilim kayna haline getirdii trbini Askov kyn beslemesi iin

  kullanmtr.

  1900lere gelindiinde Danimarkada 2500 civarnda rzgar trbini

  bulunmaktayd. Toplam kurulu g ise 30 MW civarndayd

  Orta Amerikada 1850-1900 yllar arasnda birok (yaklak 6

  milyon) kk gl rzgar trbini kurulmu ve sulama pompalar

  iin kullanlmtr. 55

 • 1.1. Rzgar Enerjisine Giri1.1. Rzgar Enerjisine Giri

  1980lere gelene kadar bu teknoloji olduka gelimi ve gvenilir ve

  verimli bir enerji kayna haline dnmtr. Son 20 ylda bir ok

  trbin teknolojisi gelitirilmi ve enerji verimlilii ykseltilmitir. Trbin

  kapasiteleri birka kWtan megawattlara kadar ykselmitir.

  Ayrca, sadece karada kurulan (on-shore) trbinlere ek olarak

  denizde kurulan (off-shore) trbinler de gelitirilerek enerji

  potansiyeli ve verimlilik arttrlrken trbin maliyetleri dmtr.

  66

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  77

  Dnyada kurulu rzgar gc kapasitesi 20 yldan bu yana hzl bir

  art gstermitir.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  88

  Bu artn temel nedenleri klasik enerji kaynaklarndaki maliyet

  artlar, devlet teviklerinin salad finansmanlar, rzgar

  trbinlerinin maliyetindeki dler ve temiz enerji talebindeki artlar

  olarak sralanmaktadr.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  99

  Evlerde kullanlan trbinler birka kW gcndeyken ticari kullanmda

  bu g MWlara kadar kmaktadr. Kk ve orta lekli trbinler

  300 kWn altnda gce sahipken bunlar evlerde, iftliklerde ve ticari

  alanlarda kullanlmaktadr.

  Kk gl rzgar trbinleri PV kaynaklar ya da dizel jeneratrlerle

  hibrid ekilde entegre edilerek ebeke etkileimli ya da ebekeden

  bamsz olarak kullanlrlar.

  te yandan, byk rzgar trbinlerinin kapasiteleri ve boyutlar

  srekli art gstermitir.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1010

  1980lerde retilen 50 kW gcndeki bir trbinin rotor ap 15m iken

  gnmzde 7,5 MW gcne ulaan trbinlerin kanat aplar 126

  mdir.

  leride gelitirilecek olan 10 MW gcndeki rzgar trbininin kanat

  apnn ise 145 m olaca ve Boeing 747 uan 2 katndan daha

  byk olaca n grlmektedir.

  Bu artn sonucunda kanat apnn karesiyle orantl olarak artan

  enerji retimi mmkn olacaktr. Mekanik g formlnde, rzgar

  hznn kp ve kanat alan nemli parametrelerdir.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1111

  ebekenin bulunmad yerlerde rzgar trbinleri herhangi bir

  ebeke entegrasyonu olmadan kendi balarna alrlar. Rzgardan

  retilen enerji sabit olmad iin dier enerji kaynaklar da bu sistem

  ierisinde yer almaldr.

  Bu sistemlerde, PV ve jeneratr gibi ek kaynaklar gerekirken ayn

  zamanda daha gl bir datm sistemi oluturmak iin enerji

  depolama alt yaps da gerekir.

  Bu ihtiyalardan ve artan maliyetlerden dolay kk rzgar tesisleri

  dnya apnda kurulu gcn ierisinde ok az bir yer tutar.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1212

  Kurulu trbinlerin byk bir ksm ebeke etkileimli olarak alr ve

  retilen enerji dorudan ebekeye aktarlr. Generatrlerin byk bir

  ksm 690V k gerilimi rettii iin k geriliminin kVlara

  ykseltecek transformatrler de bu sistemlerin ihtiyalar arasnda

  yer alr.

  rnein, 690V generatr geriliminin 35kV OG iletim hattna

  balants iin rzgar tesisi knda transformatr istasyonunun

  kurulmas gerekecektir. Bu gerilim ekilde gsterildii gibi tesis

  knda ebeke balantsn salayacaktr.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1313

  Geycek RES (Mucur-150 MW) 154 kV

  alt sahas ve transformatrler

  Burgaz RES (14.9 MW)

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1414

  Byk kapasiteli rzgar tesisleri genellikle birka nedenden dolay

  karada kurulurlar;

  Kolay kurulum, dk bakm maliyeti ve iletim hatlarna kolay eriim

  te yandan, offshore tesisler de teknik ve ticari olarak

  gerekletirilebilen uygulamalardandr.

  Offshore tesis kurulmasnn temel nedeni, karada yeteri kadar rzgar

  elde edilememesidir. Bu genellikle youn nfusa sahip Avrupa

  lkelerinde karlalan bir durumdur.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1515

  Offshore tesis kurulmasnn bir dier nemli nedeni ise rzgarn

  denizde karaya gre daha youn ve daha kararl olmasdr.

  Rzgardan retilen elektrik enerjisinin, rzgar hznn kpyle orantl

  olduu hatrlanacak olursa bu durum denizde retilecek enerjinin ok

  daha yksek olacan ispatlamaktadr.

  Ayrca akustik grlt ve grsel etkenler gibi evresel faktrler de

  offshore trbinlerde minimuma indirilmitir. Bu gibi faktrler, denizde

  kurulan offshore tesislerin yaylmasnda nemli geliimler

  salamtr.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1616

  Dnyada birok yerde offshore tesis

  prototipleri bulunsa da snrl sayda

  lke bu kapsamda iletilen byk

  tesislere sahiptir.

  Bu alanda en byk tesisler ngiltere,

  Danimarka ve Hollandada bulunmakta

  olup 2012 ylndaki 4619 MW kurulu

  kapasitenin 2516 MW ngiltereye, 856

  MW Danimarkaya ve 269 MW ise

  Belikaya aittir.

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1717

 • 1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri1.2. Rzgar Enerjisinde Kullanlan Enerji Dnm Sistemleri

  1818

  Rzgar Tesisi Toplam Kapasite

  (MW) Yer Trbinler ve Modelleri

  London Array 630 United Kingdom 175 Siemens 3.6-120

  Greater Gabbard 504[5] United Kingdom 140 Siemens 3.6-107

  Anholt 400 Denmark 111 Siemens 3.6-120

  BARD Offshore 1 400 Germany 80 BARD 5.0

  West of Duddon Sands 389 United Kingdom 108 Siemens SWT-3.6-120

  Walney

  (phases 1&2) 367.2 United Kingdom 102 Siemens SWT-3.6-107

  Thorntonbank

  (phases 1-3) 325 Belgium

  6 Senvion 5MW,

  48 Senvion 6.15MW

  Sheringham Shoal 315 United Kingdom 88 Siemens 3.6-107

  Thanet 300 United Kingdom 100 Vestas V90-3MW

  DanTysk 288 Germany 80 Siemens SWT-3.6-120

  Meerwind Sd / Ost 288 Germany 80 Siemens SWT-3.6-120

  Lincs 270 United Kingdom 75 3.6MW

  Northwind 216 Belgium 72 Vestas V112-3.0MW

  Horns Rev 2 209.3 Denmark 91 Siemens 2.3-93

  Rdsand II 207 Denmark 90 Siemens 2.3-93

  Chenjiagang

  (Jiangsu) Xiangshui 201 China 134 1.5MW

  Lynn

  and Inner Dowsing 194 United Kingdom 54 Siemens 3.6-107

  Robin Rigg

  (Solway Firth) 180 United Kingdom 60 Vestas V90-3MW

  Gunfleet Sands 172 United Kingdom 48 Siemens 3.6-107

  Nysted (Rdsand I) 166 Denmark 72 Siemens 2.3