24
1 ZAPISNIK 1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane u utorak 14. listopada 2008. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14. Prisutni: 1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor -Prof dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje -Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje -Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju -Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 2. Izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti-predsjednik Vijeća umjetničkog područja 3. Prof.dr.sc. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti 4. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 5. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 6. Prof.dr.sc. Jasenka Pribernik, Grafički Fakultet 7. Prof.dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet- predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 8. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 9. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 10. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 11. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 12. Prof.dr.sc.Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 13. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 14. Prof.dr.sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 15. Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje-predsjednik Vijeća tehničkog područja 16. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 17. Prof.dr.sc.Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 18. Prof.dr.sc. Bruno Gamulin, Akdemija likovnih umjetnosti 19. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 20. Prof.dr.sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 21. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 22. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 23. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 24. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 25. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 26. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet-predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 27. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 28. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 29. prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 30. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 31. Prof.dr.sc. Ljubica Pintarić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 32. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 33. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet

1. sjednica Senata

  • Upload
    hathien

  • View
    244

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. sjednica Senata

1

ZAPISNIK 1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane u utorak 14. listopada 2008. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14. Prisutni: 1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor -Prof dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje -Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje -Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju -Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 2. Izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti-predsjednik Vijeća umjetničkog područja 3. Prof.dr.sc. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti 4. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet 5. Prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 6. Prof.dr.sc. Jasenka Pribernik, Grafički Fakultet 7. Prof.dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet- predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 8. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet 9. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 10. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 11. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 12. Prof.dr.sc.Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 13. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 14. Prof.dr.sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 15. Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje-predsjednik Vijeća tehničkog područja 16. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet 17. Prof.dr.sc.Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike 18. Prof.dr.sc. Bruno Gamulin, Akdemija likovnih umjetnosti 19. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 20. Prof.dr.sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 21. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 22. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet 23. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti 24. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet 25. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 26. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet-predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 27. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 28. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet 29. prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti 30. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet 31. Prof.dr.sc. Ljubica Pintarić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 32. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 33. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet

Page 2: 1. sjednica Senata

2

34. Prof.dr.sc. Mladen Janjanin, Muzička akademija ili Marina Novak 35. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet 36. Prof.dr.sc.Miljenko Šimpraga, Veterinarski fakultet 37. Prof.dr.sc.Velimir Sušić, Veterinarski fakultet 38. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji 39. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljska fakultet 40. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet 41. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet 42. Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet 43. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet-predsjednik Vijeća biotehničkog područja 44. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima 45. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet 46. Mr.sc. Jasna Kos Modor, Rudarsko- geološko –naftni fakultet 47. Tatjana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti Ostali prisutni 48. Prof.dr.sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 59. Zoran Bekić, ravnatelj SRC-a 50. doc. Aleksandar Bsttista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 51. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Prof.dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje 52. iz stručne službe Rektorata -stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar -stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur. - Mirjana Fuchs, dipl. iur. voditeljica ureda za akademsko priznavanje -Olga Šarlog Bavoljak, dipl.iur. akademska tajnica Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 1. sjednicu Senata u 340. akademskoj godini (2008./2009.), pozdravio sve prisutne i zatražio usvajanje dnevnog reda uz izmjene tako da točka 3.) Izbor prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu postane točka 1.) , a na dnevni red se dodaju točke 5.) b) Sveučilišni kalendar, 15.) Prenamjena sredstava kredita, 16.) Izvješće o stanju korištenja kredita, 17.) Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja i 18.) Ostalo

Dnevni red je, uz predložene izmjene jednoglasno prihvaćen.

D n e v n i r e d :

1.) Izbor prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u

Zagrebu

Page 3: 1. sjednica Senata

3

2.) Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus

3.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Senata održane 16.

rujna 2008. i 16., izvanredne sjednice Senata održane 24. rujna 2008.

4.) Izbori a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora - trajno b)potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – na vrijeme od pet godina

c) razvojna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu za 2008. godinu

5.) a) Izvješće o upisima u I. godinu studija u akademskoj 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu

b) Sveučilišni kalendar

6.) Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2008. godinu 7.) Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij

8.) Pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

9.) Pokretanje postupka prihvaćanja izmjena i dopuna studijskih programa

preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

10.) Poslijediplomski studiji 11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

12.) Sveučilišno – nastavna literatura 13.) Međunarodna suradnja

*

14.) Izvješće o provedbi Stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga za suzbijanje pojave korupcije

15.) Prenamjena sredstava kredita 16.) Izvješće o stanju korištenja kredita 17.) Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja 18.) Ostalo

Page 4: 1. sjednica Senata

4

1.) Izbor prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu Dosadašnji prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof.dr.sc. Ivan Šimonović, koji je izabran na funkciju ministra pravosuđa zahvalio se članovima Senata i djelatnicima Rektorata na suradnji, nakon čega je uslijedio izbor novog prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju. U izborno povjerenstvo izabrani su prof.dr.sc. Z. Zgaga i prof.dr.sc. V. Tomašić, glasanje je provedeno tajno. Za prorektoricu je izabrana prof.dr.sc. Ksenija Turković, izv. prof. na Pravnom fakultetu i predstojnica Katedre za kazneno pravo. Nova prorektorica izabrana je sa 44 glasa za i 2 glasa protiv. Nakon provedenih izbora rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš čestitao je na izboru novoj prorektorici za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prof.dr.sc. Kseniji Turković. 2.) Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus Na ovoj sjednici Senata na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja izabrano je 6 profesora u počasno zvanje professor emeritius: -sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva professor emeritus prof.dr.sc. Leo Budin o kome je izvijestio prof.dr.sc.Nikola Bogunović, -sa Građevinskog fakulteta professor emeritus prof.dr.sc.Milutin Anđelić o kome je izvijestio prof.dr.sc. Josip Dvornik, -sa Muzičke akademije izabrana su tri professora emeritusa: red.prof. Prerad Detiček, red.prof. Tonko Ninić i red.prof. Pavica Gvozdić , izvješće o profesorima sa Muzičke akademije Senatu je izložio red.prof. Dragan Sremec, -sa Filozofskog fakulteta u počasno zvanje profesor emeritus izabran je prof.dr.sc. August Kovačec o kome je izviješće podnio prof.dr.sc. Damir Kalogjera prof.emer. Prijedlozi Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja prihvaćeni su jednoglasno. 3.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Senata održane 16. rujna 2008. i 16., izvanredne sjednice Senata održane 24. rujna 2008. Zapisnik 15. Sjednice Senata održane 16. rujna 2008. i zapisnik 16., izvanredne sjednice održane 24. rujna 2008. prihvaćeni su jednoglasno. 4.) Izbori a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – trajno b)potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – na vrijeme od pet godina c) razvojna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu za 2008. godinu O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestila prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr. sc. Ljiljana Pinter.

a) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno: Rbr

Ur. broj

IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje

1. 640-01/08-17/107

dr. sc. Ante SVETINA Veterinarski fakultet biomedicina i zdravstvo

veterinarska medicina/veterinarska medicina

2. 640-03/08-17/113

dr. sc. Jelena MIHALJEVIĆ DJIGUNOVIĆ

Filozofski fakultet humanističke znanosti

filologija/anglistika

Page 5: 1. sjednica Senata

5

3. 640-01/08-17/92

Bruno GAMULIN Akademija dramske umjetnosti

umjetničko filmske i elektroničke umjetnosti/režija

4. 640-01/08-17/91

Martin TOMIĆ Akademija dramske umjetnosti

umjetničko filmske i elektroničke umjetnosti/montaža

b) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – na vrijeme od pet godina: Rbr Ur. broj IME PREZIME Visoko učilište Znan. područje Znanstveno polje 1. 640-

03/08-17/120

dr. sc. Mirko HUSNJAK Fakultet strojarstva i brodogradnje

tehničke znanosti

strojarstvo/proizvodno strojarstvo

2. 640-03/08-17/119

dr. sc. Ivan MIJATOVIĆ Prehrambeno-biotehnološki fakultet

biotehničke znanosti

biotehnologija/ inženjerstvo

3. 602-04/08-17/89

dr. sc. Hrvoje SERTIĆ Kineziološki fakultet društvene znanosti

odgojne znanosti/kineziologija

4. 640-01/08-17/95

dr. sc. Zdravko DOVEDAN Filozofski fakultet društvene znanosti

informacijske znanosti/informacijski sustavi i informatologija

5. 640-01/08-17/108

dr. sc. Rea FULGOSI-MASNJAK

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

društvene znanosti

odgojne znanosti/defektologija

6. 640-03/08-17/118

dr. sc. Dragutin LALOVIĆ Fakultet političkih znanosti

društvene znanosti

politologija/politička teorija (povijest političkih ideja)

7. 640-01/08-17/90

Vedran MIHLETIĆ Akademija dramske umjetnosti

umjetničko filmske i elektroničke umjetnosti/produkcija

8. 640-01/08-17114

Cynthia HANSELL-BAKIĆ Muzička akademija umjetničko glazbene umjetnosti/reprodukcija glazbe-pjevanje

Svi prijedlozi Povjerenstva prihvaćeni su jednoglasno. c) razvojna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu za 2008. godinu Prorektor z a poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko najavio je da su za 2008. godinu Sveučilištu u Zagrebu na dodjeljena 124 razvojna radna mjesta. Rektorski kolegij u širem sastavu odlučio je da se napravi distribucija između onih koji će biti zaposleni u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja i onih koji će biti zaposleni u stručna suradnička zvanja, tehničare, laborante i administrativno osoblje u odnosu 70 % prema 30%. Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta držalo se tih kriterija. Povjerenstvo je radilo prema novim kriterijima na preporuku Rektorskog kolegija u širem sastavu i to na temelju: 1. zbirnog koeficijenta (potreba radnih mjesta prema broju norma sati bilanciran je s potencijalnim brojem zaposlenika na nekoj sastavnici u tri grupe: znanstveno - nastavna, nastavna i suradnička zvanja ). Broj norma sati rezultat je prikupljenih podataka kada je izrađen zbirni koeficijent, 2. drugi kriterij su dostavljeni zahtjevi sastavnica za pojedina radna mjesta, 3. kriterij je omjer broja nastavnika i studenata, 4. kriterij je realizacija do sada odobrenih radnih mjesta po sastavnici, 5. kriterij je broj nerealiziranih suglasnosti ( svakoj sastavnici dodan je broj norma sati koji bi dobili da su realizirale suglasnosti). Rektorski kolegij u širem sastavu korigirao je prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja tako da je pet sastavnica izgubilo radno mjesto u korist drugih pet sastavnica

Page 6: 1. sjednica Senata

6

gdje je procijenjeno da bi takva distribucija kadrova bila bolja. Senatu je dostavljen takav korigiran prijedlog koji se odnosi na 85 znanstveno-nastavnih i nastavnih radnih mjesta i 39 suradničkih radnih mjesta, s time da je moguće stručna suradnička radna mjesta koristiti prema potrebi za znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, obrnuti slučaj nije moguć. U raspravi vezanoj za ovaj prijedlog sudjelovali su : prof.dr.sc. B. Smerdel, I. Grubišić, T. Hunjak , i V. Cvrtila. Naglašeno je da u slučajevima umirovljenja ili odlaska profesora sa sastavnice se radi o zamjenskim radnim mjestima koja se popunjavaju automatizmom. Zatraženo je da se omogući veća fleksibilnost prelaska iz kolone u kolonu ( I. Grubišić), te je potrebna bolja analiza radnih mjesta na razini Sveučilišta (prof.dr.sc. T.Hunjak, prof.dr.sc. Ž. Jerneić). Zaključeno je da će Rektorski kolegij u širem sastavu pregledati dostavljene zahtjeve i razmotriti mogućnost kasnije korekcije uz argumentaciju kada se bude ušlo u realizaciju radnih mjesta. Prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu o raspodjeli razvojnih radnih mjesta za 2008, godinu prihvaćen je sa 40 glasova za, 4 glasa protiv i 2 suzdržana. 5.) a) Izvješće o upisima u I. godinu studija u akademskoj 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter izvijestila je članove Senata o rezultatima razredbenih ispita za preddiplomski studij provedenih u rujanskom i srpanjskom roku. Upisano je ukupno 12 736 studenata uz 908 nepopunjenih mjesta. Uočen je nerazmjer u upisu izvanrednih i stranih studenata. Naglašeno je da će se od sastavnica koje se nisu pridržavale kvota tražiti pojašnjenje. Vezano za upise u diplomske studije prorektorica prof.dr.sc. Ljiljana Pinter obavijestila je članove Senata da od 24 sastavnice koje su upisivali u diplomske studije 13 sastavnica je provelo upise, na 6 sastavnica upisi su još u tijeku, te da se očekuje i upisni rok u ožujku. Najavljeno je i provođenje ankete kojom bi se tražilo mišljenje studenata o provedenoj prvoj fazi bolonje. 5.) b) Sveučilišni kalendar Povjerenstvo za praćenje bolonje izradilo je prijedlog akademskog kalendara za ak.god.2008./2009. Ukidanje jesenskog roka nije bilo prihvaćeno od strane studenata, pa se za ovu akademsku godinu odustalo od toga. Treba promijeniti način razmišljanja studenata glede ispitnih rokova, a i kontinuiranu provjeru znanja. Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof.dr.sc. Izvor Grubišić obavijestio je članove Senata da je akademska godina na fakultetu započela 28. rujna 2008., uz dobru komunikaciju sa studentima i održavanje tribina. Naglašeno je da za ovu akademsku godinu nije bilo moguće sastaviti kalendar kakav bolonja zahtjeva. Postavljeno je pitanje studenata koji studiraju prema starom programu, te da se odredi datum do kada će im se priznavati ispiti položeni prema starom programu. Uočeni su problemi u ISVU sustavu vezani za dvopredmetne studije na Filozofskom fakultetu.( prof.dr.sc. Damir Boras) Senat je prijedlog akademskog kalendara za 2008./2009. akademsku godinu prihvatio većinom glasova. 6.) Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2008. godinu Povjerenstvo za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ u sastavu prof.dr.sc. Mladen Andrassy, prof.dr.sc. Bojan Baletić, prof.dr.sc.Goran Durn, prof.dr.sc. Branko Jeren, prof.dr.sc. Helelena Jasna Mencer je utvrdilo da je do roka 9 listopada 2008. pristigao samo jedan prijedlog za

Page 7: 1. sjednica Senata

7

dodjelu Nagrade i to za prof.dr.sc. Nataliju Koprivanec s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Članovi Povjerenstva jednoglasno su predložili Senatu da se donese odluka o dodjeli Nagrade „ Fran Bošnjaković“ za 2008 godinu prof.dr.sc. Nataliji Koprivanec. Senat je jednoglasno donio odluku o dodjeli Nagrade „ Fran Bošnjaković“ za 2008 godinu prof.dr.sc. Nataliji Koprivanec. 7.) Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e- kolegij sastavilo je Povjerenstvo za e-učenje. Pravilnikom se želi istaknuti primjenu najsuvremenije informacijske i komunikacijske tehnologije u visokom obrazovanju. Pravilnik je jednoglasno prihvaćen uz dodatno lektoriranje teksta Pravilnika. 8.) Pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Prof.dr.sc. Melita Kovačević dala je članovima Senata predstavila Pravilnik o radu ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji je ranije dostavljen na uvid Prorektorica prof.dr.sc. Melita Kovačević je naglasila da se trenutno radi na provjeri nekih pravnih elemenata, te da je Pravilnik dan na uvid Odboru za statutarna pitanja. 9.) Pokretanje postupka prihvaćanja izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na Akademiji likovnih umjetnosti Senatu je iznijela prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof,dr.sc. Ljiljana Pinter. Izmjene i dopune studijskih programa uključuju 6 preddiplomskih programa, 2 diplomska programa i 1 integrirani studijski program.

Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na Akademiji likovnih umjetnosti jednoglasno su prihvaćene.

10.) Poslijediplomski studiji

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je Senat o prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme:

I. Prijedlog za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Na osnovi provedenog postupka prihvaćanja programa poslijediplomskih studija i pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te dobivenih dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje studija, predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu prihvaćanje nastavnih planova i programa sljedećih poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu:

doktorski studij: 1. Jezik i kognitivna neuroznanost, Sveučilište u Zagrebu specijalistički studiji: 1. Upravljanje kvalitetom, Ekonomski fakultet

Page 8: 1. sjednica Senata

8

2. Medicinska biokemija i laboratorijska medicina, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

3. Epidemiologija, Medicinski fakultet 4. Klinička onkologija, Medicinski fakultet 5. Školska medicina, Medicinski fakultet.

II. Prijedlog Vijeća društveno-humanističkog područja za pokretanje postupka prihvaćanja novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička psihologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Vijeće društveno-humanističkog područja na sjednici održanoj 17. rujna 2008. raspravljalo je o programu poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička psihologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, Vijeće predlaže Senatu da pokrene postupak prihvaćanja ovog poslijediplomskog specijalističkog studija, a nakon toga studij proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na daljnji postupak vrednovanja. III. Obavijesti Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na sjednici održanoj 2. lipnja 2008. donijelo je odluku o promjeni naziva poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za čije izvođenje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo dopusnicu 13. srpnja 2006. Prijedlog novog naziva studija sada glasi Rana intervencija u djetinjstvu, a akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, koji se stječe završetkom studija, mijenja se u sveučilišni/a specijalist/specijalistica rane intervencije u djetinjstvu.

Radna skupina predlaže Senatu da se studij proslijedi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na novi postupak vrednovanja radi promjene naziva studija.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

11.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

Senat je nakon izlaganja prorektorice za znanost prof.dr.sc. Melite Kovačević jednoglasno prihvatio prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme, utemeljen na prijedlozima vijeća te donio

ODLUKU

Odobrava se stjecanje doktorata znanosti predloženiku Izvan doktorskog studija:

Page 9: 1. sjednica Senata

9

1. mr. sc. Zvonko Merkaš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, tema: Modeliranje neizvjesnosti u sustavima poslovne inteligencije 2. mr. sc. Iva Rinčić Lerga, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji 3. mr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Osobni i kontekstualni ciljevi i postignuća u samoreguliranom učenju 4. mr. sc. Ivan Majnarić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Srednje i niže plemstvo u širem zadarskom zaleđu od polovice XIV. do polovice XV. stoljeća 5. mr. sc. Rajko Petković, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Američki nezavisni film osamdesetih i devedesetih 6. mr. sc. Ivan Pogarčić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Metodološki aspekti migracije informacijskog sustava 7. mr. sc. Ramiza Smajić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Demografske promjene na prostoru Bosanskog ejaleta od 1683. do 1718. godine 8. mr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Modeli suradnje hrvatskih baštinskih ustanova 9. mr. sc. Ivan Bulić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Ivan Skerlecz Lomnički 1913.-1917. kraljevski komesar i hrvatski ban 10. mr. sc. Ruža Karlović, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Društvena percepcija javne sigurnosti. Doprinos policije 11. mr. sc. Antonija Primorac, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Suvremena filmska čitanja ženskog subjektiviteta u engleskom romanu devetnaestog stoljeća 12. mr. sc. Alma Kalinski, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Geschichte und Gegenwart im Reflex der Romanform. Die historischen Romane Hermann Kestens (Povijest i suvremenost u refleksu romaneskne proze. Povijesni romani Hermanna Kestena) 13. mr. sc. Mira Miletić Drder, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Kartografske zbirke u Hrvatskoj: model virtualnog povezivanja 14. mr. sc. Aladin Husić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Kadiluk Brod od nastanka do kraja 16. stoljeća 15. mr. sc. Marina Nekić, Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, tema: Tranzicija u roditeljstvo: socijalne usporedbe, pravednost podjele obveza i zadovoljstvo brakom 16. mr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Europeizacija i agencijski model javne uprave 17. mr. sc. Željko Mršić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Prevencija kaznenih djela i drugih kažnjivih ponašanja policijskih službenika 18. mr. sc. Lana Milivojević Kruljac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu 19. mr. sc. Ratko Brnabić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze 20. mr. sc. Danko Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja 21. mr. sc. Vedrana Milin Čurin, Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija,

Page 10: 1. sjednica Senata

10

tema: Žene u klapskom pjevanju 22. mr. sc. Josip Ćurić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Niskodozni protokol CT urografije u obradi bolesnika s makrohematurijom 23. mr. sc. Irena Babić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Istraživanje terapijske učinkovitosti azitromicina i acetilcisteina kod kroničnog sekretornog otitisa 24. mr. sc. Ines Lazibat, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Rizik pojave neuroloških komplikacija nakon kardiokirurške operacije uz upotrebu stroja za izvantjelesni krvotok 25. mr. sc. Gordana Ivanac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Konvencionalni ultrazvuk i obojeni dopler u dijagnostici promjena na zglobovima oboljelih od reumatoidnog artritisa 26. mr. sc. Držislav Kalafatić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika 27. mr. sc. Saša Janjanin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Izolacija i karakterizacija mezenhimalnih matičnih stanica iz nepčanih tonzila 28. mr. sc. Silvana Smojver-Ježek, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Morfometrija i statička DNA citometrija makrofaga u bronhoalveolarnom ispirku bolesnika sa sarkoidozom 29. mr. sc. Mislav Vrsalović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Sezonske promjene pojedinih upalnih i hemostatskih pokazatelja i njihova povezanost s klimatskim faktorima u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom 30. mr. sc. Igor Čikara, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Mogućnosti ultrazvuka visoke rezolucije u prikazu i nadzoru biopsija mamografski suspektnih nakupina mikrokalcifikacija 31. mr.sc. Tomislav Gomerčić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Genska raznolikost populacije vuka (Canis lupus) iz Hrvatske 32. mr. sc. Predrag Kočila, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Utjecaj energetskoga statusa na reproduktivnu učinkovitost krava holštajnske pasmine u puerperiju 33. mr. sc. Martina Karadjole, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Utjecaj veličine folikula na kvalitetu goveđih jajnih stanica i razvoj zametaka u postupku oplodnje in vitro 34. mr. sc. Davorin Lukman, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Usporedba mijelografije i kompjutorizirano-tomografske mijelografije za prosudbu bolesti diska cervikalne i torakolumbalne kralježnice u psa 35. mr. sc. Dominik Cinčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Schiffove baze izvedene iz 2-hidroksi-1-naftaldehida i aromatskih monoamina te njihovi koordinacijski spojevi s bakrom(II), niklom(II) i kobaltom(II) 36. mr. sc. Željko Pastuović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Promjene elektroničkih svojstava i efikasnosti sakupljanja naboja u silicijskim fotodiodama izloženih fokusiranim ionskim snopovima 37. mr. sc. Alan Šerman, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Učinak 5-azacitidina na rast ektoplacentalnog stošca i proliferacijsku sposobnost decidua stanica štakora 38. mr. sc. Ana Kovšca Janjatović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Imunohistokemijska i morfometrijska analiza crijevnog imunosnog sustava svinje tijekom perinatalne ontogeneze i nakon egzogene imunomodulacije

Page 11: 1. sjednica Senata

11

39. mr. sc. Ivna Kocijan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Genetičke osobitosti populacije smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u Hrvatskoj 40. mr. sc. Tanja Badovinac Črnjević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Značajka obitelji receptora za epidermalni čimbenik rasta u raku dojke 41. mr. sc. Elvira Bura Nakić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Specijacija sumpora u anoksičnim uvjetima u moru 42. mr. sc. Maria Blažina, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Masne kiseline – biomarkeri strukturnih i fizioloških promjena morskih bakterijskih zajednica 43. mr. sc. Anita Blagus, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj međumolekularnih interakcija na sterekemiju polidentatnih Schiffovih baza i njihovih kompleksa s niklom i bakrom U okviru doktorskog studija: 1. Goran Munivrana, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, tema: Strukturna analiza tehničko-taktičkih elemenata stonoteniske igre 2. Neven Ricijaš, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, tema: Pripisivanje uzročnosti za vlastito deliknventno ponašanje mladih 3. Mirta Rubčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Kompleksni spojevi vanadija (IV) i vanadija (V) s 4-feniltiosemikarbazonima 4. Hrvoje Posilović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Dijagenetski procesi kod gornjokkrednih i neogenskih fosila Tethysa i Paratethysa 5. Darija Vukić Lušić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Ograničavajući utjecaj hranjivih soli na razvoj fitoplanktona u Riječkom zaljevu 6. Andrea Russo, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Psihološko zlostavljanje na radnom mjestu: Izrada i validacija mjernog instrumenta 7. Tajana Zah, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Transfuzijom uzrokovana akutna ozljeda pluća (TRALI): svojstva i učestalost u Republici Hrvatskoj 8. Vedran Radojčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Interakcija primateljevih kožnih dendritičkih stanica i regulatornih T-stanica i utjecaj na GVHD i GVL reakciju 9. Ivan Barišić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Procjena preživljavanja hemodijaliziranih bubrežnih bolesnika temeljem kvalitete dijalize, koncentracije trombocitnog serotonina i depresivnosti 10. Tatjana Bujas, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Imunohistokemijska analiza izraženosti antigena MAGE3/4 i NY-ESO-1 u metastatskom karcinomu pločastih stanica jednjaka 11. Marijana Grljušić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Imunomodulacijski utjecaj opće i regionalne anestezije na serumsku razinu proupalnih i protuupalnih citokina 12. Nikola Knežević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Leydigove stanice u muškaraca s neopstruktivnom azoospermijom 13. Martina Matovinović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Biomehanika šake u bolesnika s akromegalijom 14. Damir Hudetz, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

Page 12: 1. sjednica Senata

12

tema: Utjecaj biofilma kod stafilokokne infekcije oko čeličnih titanijskih implantata 15. Josip Joachim Grah, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Značenje izraženosti karcinom/Testis tumor udruženih antigena (MAGE-A1; MAGE-A3/4, NY-ESO-1) u bolesnika s rakom pluća nemalih stanica 16. Rajna Golubić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Domene kvalitete života kao prediktori radne sposobnosti zdravstvenih djelatnika 17. Željko Drvar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Plućni žilni permeabilni indeks i ekstravaskularna plućna voda u bolesnika sa sindromom sepse 18. Tanja Leniček, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Povezanost pojave peritumoralnih pukotina u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s miofibroblastičnom reakcijom strome i gustoćom limfnih žila 19. Vjekoslav Karadža, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Plućni difuzijski kapacitet za ugljik monoksid te omjer rezidualnog volumena i totalnog plućnog kapaciteta prije i nakon resekcijskih zahvata na plućima zbog karcinoma pluća 20. Alma Demirović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Povezanost izraženosti VEGF-a i HIF-1a s promjenama bubrežne arterije u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica 21. Marina Boban, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Vrijednost određivanja ukupnog i fosforiliranog tau proteina iz likvora u diferencijalnoj dijagnozi sindroma demencije 22. Ante Obad, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Utjecaj ronjenja na komprimirani zrak i primjene vitamina C i E na izabrane funkcije ljudskog srca i endotelnu funkciju nadlaktične arterije 23. Milan Milošević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Izrada mjernog instrumenta stresa na radnom mjestu u bolničkih zdravstvenih djelatnika i procjena njegove uporabne vrijednosti 24. Dijana Podoreški, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Usporedna analiza malignih tumora čeljusti višeslojnom kompjuteriziranom tomografijom (MSCT) i magnetskom rezonancijom (MR) 25. Anita Ljubičić Ćalušić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Uloga pH kondenzata izdaha u procjeni učinaka profesionalne izloženosti organskoj prašini na dišni sustav 26. Tomislav Keros, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Mikrosatelitski lokusi istarskoga goveda i slavonsko srijemskoga podolca 27. Josipa Vlainić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Učinak hipnotika zolpidema na GABAA receptore 28. Ivan Križek, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Primjena lančane reakcije polimerazom u dijagnostici klamidofiloze u ptica 29. Krešimir Severin, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, tema: Humoralni imunosni odgovor jelena običnog (Cervus elaphus) prirodno invadiranog velikim američkim metiljem 30. Anđelko Vidović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Međudjelovanje endokrinog sustava i imunosustava u osoba s posttraumatskim stresnim poremećajem: longitudinalno istraživanje

Popis pristupnika doktorskih studija (u okviru doktorskog studija) čije su teme prihvaćene od Vijeća odsjeka koji su pred obranom doktorske disertacije, a za njih se

Page 13: 1. sjednica Senata

13

nije zatražila odluka Senata o pokretanju postupka stjecanja doktorata znanosti putem Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1. Nikola Biliškov, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Struktura i dinamika binarnih tekućih smjesa vode s formamidom, N-metilformamidom i N,N-dimetilformamidom 2. Ivica Blažević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Slobodni, glukozinolatno i glikozidno vezani hlapljivi spojevi biljaka porodice Brassicaceae 3. Marija Brgles, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Djelovanje i svojstva liposoma s ugrađenim proteinima i deoksiribonukleinskim kiselinama 4. Sonja Damjanović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Analiza spojeva nastalih Maillardovom reakcijom u hrani za dojenčad 5. Bernard Denegri, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Ljestvice elektrofugalnosti i nukleofugalnosti temeljene na benzihidrilnom sustavu 6. Marijana Đaković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Priprava i karakterizacija kompleksa pseudohalogenida odabranih metala s piridinmonokarboksamidima 7. Petra Golja, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Zamjena potencijalno toksičnih ekscipijensa u tekućim oralnim formulacijama paracetamola 8. Ivan Halasz, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Kinetika i mehanizam dimerizacije nitrozobenzena u čvrstom stanju 9. Adela Krivohlavek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Određivanje sulfonamida i kloramfenikola u medu vezanim sustavom tekućinske kromatografije i spektrometrije masa 10. Boris-Marko Kukovec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Sinteza i karakterizacija kompleksnih spojeva kobalta, nikla i bakra s derivatima pikolinske kiseline 11. Goran Landek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Priprava novih kiralnih nepokretnih faza sa smanjenim utjecajem akiralnih interakcija 12. Marina Marinković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Priprava, transformacije i polimorfizam N-sulfonil-tetrahidro-[1,3]-dioksepino [5,6-b]azirinskih antihiperglikemika i njihovih strukturnih analoga 13. Krešimir Molčanov, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Struktura i dinamika vodikovih veza s kristalima supstituiranih kinona 14. Maja Jelena Petek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Procjena biološke učinkovitosti tenociklidina i adamantanskog derivata TAMORF-a u uvjetima in vitro i in vivo 15. Jasminka Popović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Ugradnja odabranih dopanada u strukturu mulita, ganita i indijevog oksida 16. Ivan Senta, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Rasprostranjenost i biogeokemijsko ponašanje sulfonamida, fluorokinolona, makrolida i trimetoprima u otpadnim i prirodnim vodama 17. Mario Vazdar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Ab initio studij istezne izomerizacije ciklobutadiena i njegovih derivata 18. Mirjana Budanec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

Page 14: 1. sjednica Senata

14

tema: Monte Carlo simulacija Co-60 teleterapijskog uređaja i eksperimentalna provjera 19. Maja Buljan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Svojstva poluvodičkih nanočestica u amorfnoj SiO2 matrici 20. Igor Gašparić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Eksperimentalno proučavanje pionske fuzije 4He(3He,π 0)7Be Experimental study of pionic fusion 4He(3He,π 0)7Be 21. Mirta Herak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj ligandnog okruženja i dimenzionalnosti kristalne rešetke na magnetsku anizotropiju iona 3d prijelaznih metala 22. Kristian Horvath, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Dinamički procesi u gornjoj troposferi i zavjetrinska ciklogeneza u zapadnom Sredozemlju“ Dynamical processes in the upper-troposphere and lee cyclogenesis in the western Mediterranean 23. Lukša Kraljević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Horizontalna difuzija u atmosferskom kemijskom transportnom modelu 24. Igor Lukačević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Visokotlačni fazni prijelazi u binarnim poluvodičima 25. Darko Mekterović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Diferencijalni udarni presjeci za reakciju pionsko-nukleonske izmjene naboja na niskim energijama Differential cross sections for the pion-nucleon charge exchange reaction at low energies 26. Iva Movre-Šapić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Vibracijska dinamika i struktura organosilana 27. Ivica Prlić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Istraživanje prostorno vremenske raspodjele raspršenog rentgenskog zračenja vrlo niskih doza pri dijagnostičkoj, terapijskoj i intervencijskoj radiologiji 28. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Fazne pretvorbe u sustavu Al-Zn 29. Denis Stanić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Transport naboja i topline kompleksnih metalnih spojeva Al73Mn27-x(Pd, Fe)x 30. Ana Sušac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Neurodinamika procesiranja lica Neurodynamics of face processing 31. Marija Surić Mihić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Vremenski razlučiva osobna dozimetrija rendgenskog zračenja vrlo niskih doza 32. Emil Tafra, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj promjene dimenzionalnosti na elektronska svojstva organskih i anorganskih materijala“ 33. Vinko Zlatić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Struktura kompleksnih mreža u modelima rasta s nepotpunom informacijom 34. Dijana Žilić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Magnetno polje na površini i dinamika energijskih prijelaza jednomolekulskih magneta 35. Neven Bočić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Geomorfološke značajke prostora Slunjske zaravni 36. Vera Graovac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Demogeografske osnove razvoja zadarske regije 37. Vedran Prelogović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Socijalno-prostorna polarizacija u Zagrebu

Page 15: 1. sjednica Senata

15

38. Ivan Zupanc, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Pristup analizi prezentacije i vrednovanja baštine – primjer Istre 39. IgnacijaVlašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Uloga produkata rekombinacijskih gena u stvaranju signala za indukciju SOS odgovora u bakteriji Escherichia coli 40. Stana Tokić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj haplotipnih varijanti gena za receptor vitamina D na ravnotežu alelne ekspresije u oboljelih od Hashimotovog tiroiditisa 41. Anamarija Štafa, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Genetičke promjene tijekom zamjene gena u kvascu Saccharomyces cerevisae 42. Sonja Antić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj slušne stimulacije na moždanu vazoreaktivnost 43. Vladimir Blagaić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Istraživanje hepatoprotektivnog učinka beta i gama melanotropina na modelu hepatitisa u miša 44. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Srodstveni odnosi jadranskih endemičnih svojti roda Limonium Mill. (Plumbaginaceae) 45. Damir Bosnar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj produkcije interleukina-1 alfa na preživljavanje transplantata rožnice 46. Luka Brčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Angiogeneza u eksperimentalnim modelima cijeljenja mišića i tetive 47. Ivana Buj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Taksonomski položaj, filogenetski odnosi i morfološka obilježja vijuna roda Cobitis (Cypriniformes; Actinopterygii) Dalmacije i Hercegovine 48. Silvija Černi, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Molekularna varijabilnost i populacijska struktura hrvatskih izolata virusa tristeza (Citrus tristeza virus) 49. Irena Grbac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Termoregulacija gušterice roda Podarcis Wagler na jadranskim otocima, 1830, 50. Tea Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Usporedba osjetljivosti biotestova za procjenu učinka smjese teških metala 51. Vanesa Ivetić Tkalčević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Protuupalni i imunomodulatorni učinci azitromicina i klaritromicina u životinjskim modelima loklane i sustavne upale 52. Jelena Kašnar Šamprec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Mehanizam protutumorskog djelovanja N-sulfonilcitozinskih derivata 53. Marina Korolija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj hiperglikemije na ekspresiju gena u zamecima ženki miša oboljelih od šećerne bolesti 54. Maja Lazarus, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj selenija na raspodjelu kadmija i antioksidativni status u mladih štakora 55. Maša Malenica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Polimorfizmi gena CYP2C9 i CYP2C19 u djece s epilepsijom 56. Kristina Meljanac Salopek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Raspodjela genotipova humanog papilomavirusa u morfološkim promjenama epitela sluznice genitalnog sustava i kože 57. Ana Ostojić , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Djelovanje brzine strujanja vode, temperature, trajanja osvijetljenosti i isušivanja na dinamiku obraštajnih zajednica

Page 16: 1. sjednica Senata

16

Effects of Flow Velocity, Temperature, Photoperiodism and Hydro-Periodism on Periphytic Assemblages Dynamics 58. Zrinka Pagon-Belina , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Uloga prijepisnog čimbenika LSFa u ranoj fazi diobe stanice 59. Ines Petrić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Odabir i karakterizacija bakterijskih kultura kao katalizatora biološke razgradnje polikloriranih bifenila 60. Ana Previšić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Morfološka, filogenetska i filogeografska obilježja dinaridskih vrsta roda Drusus ( Trichoptera, Limnephilidae) 61. Ivan Radić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Utjecaj tunogojilišta na faunu mnogočetinaša (Polychaeta) u biocenozi morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile u Jadranu 62. Svjetlana Stanić- Koštroman, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Faunističke, ekološke i biogeografske značajke tulara (Insecta: Trichoptera) Bosne i Hercegovine 63. Ivanka Lovrenčić Mikelić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, tema: Radionuklidi, metali i arsen u sedimentima Kaštelanskog zaljeva 12.) Sveučilišno – nastavna literatura Na prijedlog Povjerenstva za Sveučilišno-znanstvenu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koji je izložila prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio

ODLUKU o prihvaćanju sljedećih naslova: Uvod u građevinsko pravo, sveučilišni udžbenik, autori: Davor Rajčić, dipl. iur. i doc. dr. sc. Saša Nikšić. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Vlado Belaj, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Mario Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Đukan, Institut građevinarstva Hrvatske, i prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u ekonometrijsku analizu, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Vlasta Bahovec i dr. sc. Nataša Erjavec. Predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Boško Šego, Ekonomski fakultet Sveučilišt u Zagrebu, prof. dr. sc. Elza Jurun, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, i prof. dr. sc. Snježana Pivac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. Mehanika u prometu, sveučilišni udžbenik, autori: Prof. dr. sc. Jasna Jurum Kripke, prof. dr. sc. Hinko Wolf, i professor emeritus Osman Muftić. Predlagač je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Josip Zavada, Prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Semenski, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Diana Milčić, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Urbanizam – sv. 2 Urbanističko oblikovanje, sveučilišni udžbenik, autor: Dieter Prinz. Predlagač je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Srečko Pegan, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u

Page 17: 1. sjednica Senata

17

Zagrebu i prof. dr. sc. Sonja Jurković, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, umirovljeni profesor. Pathologic Basis of Veterinary Disease, urednici: Mc Gavin, M. D. i J. F. Zachary, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Ž. Grabarević, A. Gudan, B. Artuković, M. Hohšteter, A. Beck, I. Conrado Šoštarić Zuckerman, R. Sabočanec i M. Tišljar. Predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Kos, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osnove mineralogije i petrologije s taložnim sustavima kolektorskih stijena nafte i plina, sveučilišni udžbenik, autor: Josip Tišljar. Predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vladimir Majer, akademik, prof. dr. sc. Maja Vrkljan, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i prof. dr. sc. Igor Vlahović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. Grupna analiza (grupna analitička psihoterapija), sveučilišni udžbenik, autor: Eduard Klein, Rudolf Grgurek i suradnici. Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Vlado Jukić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Praper, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani i doc. dr. sc. Mate Mihanović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Tehnologija obrade drva vodenom parom, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr.sc. Stjepan Pervan. Predlagač je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Željko Gorišek, Biotehnološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani, doc. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Mladen Brezović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u numeričke metode u strojarstvu, sveučilišni udžbenik, autor: Jurica Sorić. Predlagač je Fakultet strojarstav i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Sanja Singer, Fakultet strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Zdravko Virag, Fakultet strojarstva i brodogradnje i prof. dr. sc. Ivica Kožar, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Mineralne sirovine vrste i načini dobivanja, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Josip Mesec. Predlagač je Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Darko Vrkljan, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Trpimir Kujundžić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i doc. dr. sc. Ivan Kovač, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dvadeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske, sveučilišni udžbenik, autor: professor emeritus Bruno Milić. Predlagač je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Snješka Knežević, znanstvena savjetnica, prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Sonja Jurković, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Rječnik oplemenjivanja bilja, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Jure Beljo. Predlagač je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Zlatko Šatović, izvanredni profesor sjemenarstva na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Snježana Kereša, docentica biljne genetike i biotehnologije, i dr. sc. Mirko Peti, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Predavanja iz predmeta Kirurgija, ortopedija i oftamologija I., sveučilišna skripta, autor: doc. dr. sc. Tomislav Babić i prof. dr. sc. Josip Kos. Predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Daniela Živković, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antun Brkić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Željko Matičić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Page 18: 1. sjednica Senata

18

Organizacija građevinske proizvodnje, sveučilišni udžbenik, autor: Jadranko Izetbegović i Vedran Žerjava. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Petar Brana, Građevinski fakultet, J.J. Strossmayer, prof. dr. sc. Rudolf Lončarić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u mehaniku I. Statika krutih tijela; Uvod u mehaniku II. primjenjena statika, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Ivo Afirević, dr. sc. Juraj Saucha, dr. sc. Zdenko Tonković i dr. sc. Janoš Kodvanj. Predlagač je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: prof. dr. sc. Goran Turkalj, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Hinko Wolf, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Damir Semenski, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 13.) Međunarodna suradnja Vezano za ovu točku dnevnog reda rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata o novom broju Akademskog glasnika Ureda za međunarodnu suradnju koji je pripremljen za ovu sjednicu. 14.) Izvješće o provedbi Stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga za suzbijanje pojave korupcije O provedbi Stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“i prijedloga za suzbijanje pojave korupcije članove Senata je izvijestio rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. Najavljena je daljnja suradnja s predstavnicima Državnog odvjetništva RH. Pojedine sastavnice donijele su odluku prema kojoj pojedinci nad kojima je pokrenut istražni postupak ne sudjeluju u radnim obvezama vezanim uz indikacije zbog kojih su istrage pokrenute. Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš također je najavio da se poduzimanje daljnjih mjera za suzbijanje korupcije : 1. Uvođenje evidencije o dodatnim djelatnostima zaposlenika Sveučilišta Predlaže se uvođenje Deklaracije o dodatnim djelatnostima u kojoj bi svaki djelatnik početkom kalendarske godine deklarirao ( i svojim potpisom jamčio potpunost i točnost navoda) sve aktivnosti koje obavlja izvan redovitih radnih obaveza na mjestu na kojem je zaposlen ( vanjska nastava, istraživački i stručni rad, sudjlovanje u nadzornim odborima, upravnim vijećima, vlastite privatne tvrtke i privatne tvrtke članova obitelji itd.). Ova deklaracija ne bi bila javni dokument, već bi bila pohranjena kod čelnika sastavnice na kojoj je djelatnik zaposlen. Deklaracije prorektora te dekana i prodekana bile bi pohranjene kod rektora. Deklaracija rektora bila bi pohranjena kod najstarijeg člana Senata. Svrha ove mjere je implementacija čl. 91 Statuta Sveučilišta. 2. Rodbinske i obiteljske veze zaposlenika Predlaže se da se u postupcima zapošljavanja i izbora novih zaposlenika, kao i u postupcima reizbora kod kojih sudjeluje osoba koja je u rodbinskoj ili obiteljskoj vezi s jednim ili više zaposlenika sastavnice na kojoj se postupak provodi, povjerenstvo odgovorno za postupak u svom sastavu ima više od polovice članova koji nisu zaposlenici iste sastavnice te da ga imenuje relevantno tijelo na sveučilišnoj razini ( odgovarajuće vijeće područja ili rektorski kolegij u širem sastavu).

Page 19: 1. sjednica Senata

19

3. Uloga Sveučilišta u razvoju demokratskog društva U sagledavanju misije suvremenog sveučilišta u 21. Stoljeću , sve više se u prvi plan sastavlja uloga sveučilišta u formiranju sudionika demokratskog društva ,tj. sredine koja se temelji na poštivanju i razvijanju odgovornosti za održivu demokraciju , građanski angažman, ljudska prava, različitosti i interkulturalni dijalog. Priprema za život aktivnog građanina, za osobni odgoj i razvoj koji će omogućiti razumijevanje i poštivanje navedenih odlika demokratskog društva stavlja na istu razinu na kojoj je i priprema za tržište rada, dakle stjecanje profesionalnih kompetencija i znanja kao primarna i tradicionalna uloga sveučilišnih studija. Kako pripadamo zemlji u kojoj su suvremene tečevine mlade demokracije tek na putu jačanja, nedvojbeno je da i Sveučilište mora znatno jače i djelotvornije nego do sada doprinositi tom jačanju. U tom kontekstu jedna od tema je i borba s korupcijom na svim razinama i u raznim pojavnim oblicima. Kako bi se razgradila strategija i konkretne mjere u tom pravcu, rektor će zamoliti sve članove akademske zajednice koji su spremni pomoći za konkretne prijedloge i doprinose. Rektor će posebno imenovati savjetodavnu skupinu koja će za Senat pripremiti odgovarajući dokument najkasnije do siječnja 2009. Mišljenja sam da taj dokument treba uz sustavne edukativno-odgojne mehanizme u skladu sa suvremenim visokoobrazovnim standardima, obuhvatiti i mjere uočavanja ponašanja koja nisu u skladu s akademskim i civilizacijskim normama te odgovarajuće mjere etičkog kvalificiranja i stegovnog sankcioniranja. U tom kontekstu posebna će se pozornost usmjeriti na članove akademske zajednice, sudionike pojava skupnog nasilja kojima sve češće svjedočimo. 15.) Prenamjena sredstava kredita Prorektor za razvoj i prostorno planiranje i razvoj prof.dr.sc. Bojan Baletić obavijestio je članove Senata o prenamjeni sredstava kredita. Prenamjene se odnose na Agronomski fakultet, Šumarski fakultet i Grafički fakultet. Senat je potom jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o usklađenju raspodjele sredstava dugoročnog kredita i

izmjenama i dopunama br. I

I

Utvrđuje se da je danom donošenja ovog prijedloga odluke iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke banke d.d., utrošeno ukupno 63.158.525,89 kuna (slovima: šezdesettirimilijunastopedesetosamtisućapetstodvadesetpet kuna i osamdesetdevet lipa).

II

Prihvaćaju se izmjene i dopune kapitalnih ulaganja, investicijskog održavanja i opreme Sveučilišta u Zagrebu iz kredita Privredne banke d.d., Zagrebačke banke d.d., koje se odnose na Sanacije, adaptacije i dogradnje, na slijedeći način:

Page 20: 1. sjednica Senata

20

1. AGRONOMSKI FAKULTET

Sredstvima kredita prema odluci Senata iz osiguranih sredstava za kapitalna ulaganja o raspodjeli financijskih sredstava osiguranih iz kreditnih sredstava za 2007/2008. godinu za kapitalna ulaganja za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu odobreno je: R.br. Stavka Staro (kn) Novo (kn) 1.- 4. Obnova fasade, zamjena prozora,

uređenje pav.II, nadzori za navedene radove

5.335.000,00 3.035.000,00*

Autobus za potrebe terenske nastave 1.300.000,00 5. Studentski restoran 1.000.000,00 2.000.000,00* U K U P N O 6.335.000,00 6.335.000,00 *Odlukom Senata fakultetu je dodijeljeno 1.000.000,00 kn iz dugoročnog kredita te 1.000.000,00 kn iz državnog proračuna za 2008.godinu (K – poslovni objekti) za Studentski restoran. Predlaže se reprogramiranje obračuna čime je Agronomskom fakultetu u odobrenim sredstvima kredita rezervirano 2.000.000,00 kn za Studentski restoran, a odobrena sredstva državnog proračuna za 2008. godinu (K – poslovni objekti) obračunat će se za dio stavke 1. koja se odnosi na obnovu fasade u iznosu od 1.000.000,00 kn

2. ŠUMARSKI FAKULTET R.br. Stavka Staro (kn) Novo (kn)

1. Opremanje nove zgrade - razlika od ukupnog zahtjeva za opremanje (kancelarijski i učionički namještaj, laboratorijska oprema (više zavoda), molekularno-biološki laboratorij, mikroskopska učionica)

2.500.000,00 1.500.000,00*

2. Studentski restoran 1.000.000,00 2.000.000,00* U K U P N O 3.500.000,00 3.500.000,00 *Odlukom Senata fakultetu je dodijeljeno 1.000.000,00 kn iz dugoročnog kredita te 1.000.000,00 kn iz državnog proračuna za 2008.godinu (K – poslovni objekti) za Studentski restoran. Predlaže se reprogramiranje obračuna čime je Šumarskom fakultetu u odobrenim sredstvima kredita rezervirano 2.000.000,00 kn za Studentski restoran, a odobrena sredstva državnog proračuna za 2008. godinu (K – poslovni objekti) obračunat će se za dio stavke 1. koja se odnosi na opremanje nove zgrade u iznosu od 1.000.000,00 kn.

3. GRAFIČKI FAKULTET

Page 21: 1. sjednica Senata

21

Sredstvima kredita prema odluci Senata iz osiguranih sredstava za kapitalna ulaganja o raspodjeli financijskih sredstava osiguranih iz kreditnih sredstava za 2007/2008. godinu za kapitalna ulaganja za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu odobreni su radovi u ukupnom iznosu 3.419.725,29 kn. R.br. Stavka Staro (kn) Novo (kn) 4.–5. Dokumentacija za lokacijsku

građevinsku dozvolu – NOVA ZGRADA Preusmjeruje se

u stavku 6. 6. Projekt interijera za dvoranu A i ulazni

hall

Ostale stavke BEZ PROMJENA U K U P N O 3.419.725,29 3.419.725,29 Predlaže se izmjena na sljedeći način: sredstva predviđena za stavke IV. i V. koje se odnose na izradu dokumentaciju nove zgrade (dogradnja) za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole usmjerit će se u stavku VI. – projekt interijera za dvoranu A i ulazni hol zbog nerješenog imovinsko-pravnog statusa te nemogućnosti realizacije navedenih stavki u 2008. godini.

III Prilog ovoj odluci su Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli financijskih sredstava osiguranih iz kreditnih sredstava za 2007/2008. godinu za kapitalna ulaganja za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu te iz državnog proračuna za 2008. godinu za fakultete na koje se izmjene odnose.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

16.) Izvješće o stanju korištenja kredita

O stanju korištenja kredita Senat je izvijestio prorektor za razvoj i prostorno planiranje prof.dr.sc. Bojan Baletić Senat: uređena je knjižnica Filozofskog fakulteta kao druga najveća knjižnica u Hrvatskoj, preseljena je HIDRA-a iz prostorija Pravnog fakulteta na Trgu m. Tita 3 u prostore Fakulteta prometnih znanosti u Sigetu, iseljenje ustanove „ Slava Raškaj“ i oslobađanje prostorija za korištenje Akademije likovnih umjetnosti ( 444 m² ), preseljenje fakulteta na Borongaj ( adaptacija, sanacija, dogradnja i gradnja), kupnja zemljišta na Horvatovcu za potrebe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Najavljena je izgradnja Muzičke akademije koja je u pripremi (građevinska dozvola je izdana).

Prof.dr.sc. Ž. Jerneić podsjetio je članove Senata na odluku Senata da se jedna stavka za korištenje kredita ne može zamijeniti drugom, te da postoji mogućnost pristizanja sve više zahtjeva za prenamjenu kredita.

Page 22: 1. sjednica Senata

22

Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš upozorio je članove Senata da Sveučilište neće popustiti pritiscima o prenamjeni ako nije dobro argumentirana, te da povjerenstvo za prostorno planiranje i Rektorski kolegij u širem sastavu idu prema kvalitetnijoj realizaciji kredita u kojoj su potrebni pomaci.

17.) Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja

Akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak izvijestila je članove Senata o zaključcima Odbora za statutarna pitanja, Odbor je predložio prihvaćanje izmjena i dopuna Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Hrvatskih studija.

Na upit prorektorice za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljane Pinter o trajanju statusa redovitog studenta u slučaju prelaska na bolonjske programe kao i u slučaju prelaska s jednog studija na drugi, zaključeno je da je trajanje statusa redovitog studenta određeno je zakonom bez obzira na sastavnicu ili studijski program.

18.) Ostalo

- Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata da je MZOŠ zatražilo imenovanje novog člana u Radnu skupinu za praćenje uvođenja državne mature, kao predstavnik Sveučilišta. U Radnu skupinu je imenovan prof.dr.sc. Damir Boras

- Rektor je također obavijestio članove Senata o svečanoj sjednici povodom Dana Sveučilišta ( Dies Academicus), koji će se održati 5. studenog 2008.

- Na natjecanju sveučilišnih vina u Mariboru, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osvojio je više nagrada, a nagrađena vina moći će se poslije sjednice degustirati u Maloj vijećnici Rektorata.

***

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 19,15 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Zapisnik sastavila:

Ivana Kriletić, dipl. iur.

Uz poziv:

Page 23: 1. sjednica Senata

23

Klasa: 602-04/08-04/1

Ubroj: 380-07/1-08-13

od 10. listopada 2008.

Page 24: 1. sjednica Senata

24