1r BATXILLERAT Curs 2017/18 REUNIأ“ INICI DE 1r batx B : Carmina Martأ­ ( prof. economia) Orientador

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1r BATXILLERAT Curs 2017/18 REUNIأ“ INICI DE 1r batx B : Carmina Martأ­ ( prof. economia)...

 • 1r BATXILLERAT Curs 2017/18

  REUNIÓ INICI DE CURS

 • TUTORS: 1r batx A : Lluís Lucea ( prof. català) 1r batx B : Carmina Martí ( prof. economia)

  ● Orientador personal . ● Orientació per millorar el rendiment acadèmic (hàbits d’estudi, elecció

  d’optatives, integració en el grup) ● Coordinador de tot l’equip de professors que actuen sobre els seus fills/es. ● Connexió entre l’escola i la família. Ús de l'agenda/correu/telèfon per concertar

  entrevistes. ● Mail / Horari d’atenció a les famílies presencial/telefònica: Lluís Lucea : dimarts 11’35-12’35 , dimecres 12.40-13.35 Carmina Martí: dimecres 12.35- 13.35, dijous 10.15-11.10 Coordinadora batxillerat : Emiliana Corral emi.corral@numancia.cat dimarts 8’10-10’10 / dimecres 8.10/10.10

  mailto:emi.corral@numancia.cat

 • Calendari del curs 2017/18

  lliurament notes avaluació inicial : setmana 30 octubre - 3 novembre 2017

  Lliurament de notes curs: 1r Trimestre: 14/9/2017 al 5/12/2017 . 22 desembre 2017 2n Trimestre: 6/12/2017 al 9/3/2018. Setmana santa 24 març- 2 abril 2018 3r Trimestre: 10/3/2018 al 22/6/2018. Notes finals : setmana 25 juny 2018

 • Vacances: NADAL Del 23 de desembre al 7 de gener SETMANA SANTA Setmana santa 24 març - 4 abril 2018

  Dies festius: 4 setembre 11 setembre 12 octubre ( festiu) i 13 octubre ( lliure disposició) 1 novembre 6 desembre ( festiu) 7 ( lliure disposició) i 8 desembre (festiu) 12 febrer ( carnestoltes-LLIURE ELECCIÓ) 30 abril ( lliure disposició) + 1 maig ( festiu) 21 maig ( festiu)

 • HORARI 1r batx A

 • HORARI 1r batx B

 • 1r BATX / 2N BATX : DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES COMUNES + desdoblaments 1 hora setmanal

 • Professorat equip docent 1r batx per matèries:

  LLUÍS LUCEA LLENGUA CATALANA I LITERATURA

  LETICIA SEGURA/ MARI LUZ BENAVENTE MATEMÀTIQUES CIENTÍFIC/TECNOL.

  MAITE LUQUE MATEMÀTIQUES CCSS

  MARTA GÓMEZ LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

  CRISTINA MARTOS QUÍMICA

  CARMINA MARTÍ JUAN CARLOS MUÑOZ ECONOMIA/ECONOMIA EMPRESA

  BRIGIT RUBIÓ / TAMARA VENCE LLENGUA ANGLESA

  ÀNGELS BARBÉ BIOLOGIA

  DOLORES BELENES LITERATURA CASTELLANA

  GABRIEL FERNÀNDEZ FILOSOFIA

  IRENE MIQUEL FÍSICA

  JAUME COSTA HISTÒRIA MÓN CONTEMP.

  JORDI HERNANDEZ EDUCACIÓ FÍSICA

  MUNTSA ESTRADA CIÈNCIES DE LAS TERRA

  MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LLATÍ /GREC

  EMILIANA CORRAL DIBUIX TÈCNIC

  SERGI CURTU TECNOLOGIA

  MUNTSA ESTRADA CIÈNCIES MÓN CONTEMP

 • CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP

  ● MODALITATS

  ● NÚMERO ALUMNES CLASSE

  ● COMPORTAMENT

  ● DEDICACIÓ A L’ESTUDI

  ● DINÀMIQUES DEL GRUP

 • ● Hàbits d’estudi ● Planificació/ organització estudi a casa ● Ritme de treball ● Batxillerat: importància notes 1r i 2n , mitjana aritmètica. ● Modalitats : entre 1r i 2n, 5 matèries de la mateixa

  modalitat CIENTÍFIC/TECNO-HUMAN/SOCIAL ● Canvi matèries modalitat: el primer mes del curs : alerta ponderacions

  TRANSICIÓ ESO - modalitats BATXILLERAT

 • PONDERACIONS DE MATÈRIES JUNY 2017

  http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/prein scripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/informacio_general/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf

  http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/informacio_general/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/informacio_general/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf

 • CÀLCUL DE LA NOTA DE BATXILLERAT

  MITJANA NOTES 1R/2N BATXILLERAT X 0.9 + NOTA TREBALL DE RECERCA X 0.1

  MITJANA NOTES MATÈRIES BATXILLERAT 8.2 X 0.9 = 7.38

  NOTA TREBALL DE RECERCA 9 X 0.1 = 0.9

  NOTA DE BATXILLERAT = 8.28

  EXEMPLE: ALUMNE AMB MITJANA DE BATX 8.2 / TR QUALIFICACIÓ 9

 • AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ MATÈRIES / REPETICIÓ CURS

  ● Seguir rigurosament els criteris d’avaluació de cada matèria: percentatges i recuperació ● Criteri de departament

  ● JUNY 2018 * PROVES FINALS I/O DE RECUPERACIÓ 5-8 JUNY 2018 * PROVES DE SETEMBRE 2018 * ALUMNAT AMB MATÈRIES PENDENTS SETEMBRE : * 2 matèries pendents : promocionen a 2n batx. Recuperen en la convocatòria durant el curs 2017/18

  ● 3 o 4 matèries pendents : matèries soltes 1r + matèria 2n + TR ( difícil combinació) ● 5 o més matèries pendents: repetició curs sencer.

 • SORTIDES

  Les sortides són obligatòries, formen part del currículum i són material avaluable (dossier i exàmens)

  ● Cal aportar justificant oficial si no es pot assistir ● Única autorització inici de curs ● Les sortides poden obeir a diferents motius: tutoria, acadèmiques,

  culturals, lúdiques, esportives, ... ● Cal lliurar puntualment el full de pagament a consergeria.

  - Pagament únic sortides comunes.

  +PROPOSTA VIATGE ESTUDIS A ANGLATERRA

 • SORTIDES matèries comunes 1r BATX (2017/18)

 • SORTIDES matèries modalitat 1r BATX (2017/18)

 • NORMES DE CONVIVÈNCIA

  ● Control assistència i puntualitat a 1ª hora matí

  ● Control assistència abans de controls

  ● Control assistència controls

  ● utilització mòbils aula / entorn escolar

  ● 20% absències : pèrdua dret d’avaluació continuada

 • TUTORIES: xerrades , activitats

  ● Mauthausen: l’univers de l’horror. ● La deportació dels republicans als camps nazis. ● Projecció: el hijo de Saul

  ( Relació projecte Buchenwald 2017: 4 alumnes escollits) ● Europa, resolució conflictes. Cinefòrum i presentació. ● Cooperació internacional: cinefòrum “Un dia perfecto” ● Conferència constructors de Pau:Quinzena de la solidaritat i la cooperació, Santa Coloma.

  - La Marató Tv3 - Xerrada.Celebració dia mundial de la SIDA ( novembre 2017) - Teatre jove: love me tender. Tema: sexualitat. - Xerrada informativa UB ( a l’institut) - Saló ensenyament 2017 ( opcional migdia/tarda) - Celebració setmana de la ciència: activitats dirigides per batxillerat - Celebració setmana cultural: activitats dirigides per batxillerat - Gestió ansietat

 • TREBALL DE RECERCA 2017/18

  ● 2n trimestre curs 2017/18: sessions informatives tutories. gener : sessions introductories de mètodes i recursos per a fer el TR

  ● Febrer 2018 : Definició del treball i assignació tutor/a del treball ● Febrer - inici de maig 2018: desenvolupament treball ● Dedicació final de curs ( 15 maig a 15 de juny) ● Darrera quinzena juny 2018: avançar el cos del treball- reunió amb tutors. ● Finals octubre 2018: Presentació treball de recerca. ● Puntuació TR : 10% nota de batxillerat.

 • CLASSES DE SUPORT A L’ESTUDI / BATXILLERAT CURS 2017/18 dimarts / dijous tarda 15’30 - 17’00

  No gestió econòmica. El centre cedeix espai i contacte ex-alumnes del nostre institut.

 • DOCUMENTS SIGNATS CURS 2017/18

  - SORTIDA PATI EXTERIOR INSTITUT

  - PERMÍS 1ª/DARRERA HORA PER NO VENIR/MARXAR CENTRE SI ABSÈNCIA PROFESSORAT

  - AUTORITZACIÓ SORTIR DEL CENTRE ENTRE LES 14’00- 14’35 EN EL CAS DE FER UN CONTROL A DARRERA HORA I ACABAR ABANS DE LA FINALITZACIÓ JORNADA.

 • ESTADA LINGÜÍSTICA A ANGLATERRA - NIVELL: 1r BATX JUNY 2018

  - objectiu de millorar la comprensió escrita i oral de la llengua anglesa.

  - professores acompanyants: departament d’anglès i/o professorat de l’equip docent de 1r BATX.

  - CLASSES MATÍ, ACTIVITAT TARDA, ACTIVITAT VESPRE, sortides culturals

  - ALLOTJAMENT AMB FAMÍLIES: 3 opcions individual, amb alumnes Santa Coloma, amb alumnes altres nacionalitats

  - 725 € Tot inclós( menys 1r dinar)

  - reserva plaça : 250 € abans del 11 octubre 2017. LLiurar comprovant de pagament consergeria. 1r pagament ( 250 €) : abans del 19 d’octubre 2016 2n pagament ( 250 € ) abans del 28 febrer 2018 3r pagament ( 225 € ) : abans del 20 maig 2018

 • Contacte/ informació amb el nostre institut

  Web http://www.numancia.cat/web3/

  E-Mail iesnumancia@xtec.cat

  Telèfon de l’institut: 933912053

  http://www.xtec.es/iesnumancia mailto:iesnumancia@centres.xtec.es