2 Sadrإ¾aj 1. NAZIV PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ...................................................................................13

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 Sadrإ¾aj 1. NAZIV PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA...

 • 1

  Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za

  razdoblje 2014. – 2020.

  Instrument za konkurenciju i konvergentnost

  (CCI)

  2014HR06RDNP001

  Vrsta programa Program ruralnog razvoja

  Država Republika Hrvatska

  Regija HR - nacionalni

  Programsko razdoblje 2014. – 2020.

  Upravljačko tijelo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje

  EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu

  suradnju

  Verzija 1.4

  Status verzije Donijela Europska komisija

  Datum posljednje izmjene 28/05/2015 - 11:04:45 CET

 • 2

  Sadržaj

  1. NAZIV PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ................................................................................... 13

  2. DRŽAVA ČLANICA ILI UPRAVNA REGIJA ..................................................................................... 13

  2.1. Geografsko područje obuhvaćeno programom ..................................................................................... 13

  2.2. Klasifikacija regije ................................................................................................................................ 13

  3. EX ANTE OCJENA ................................................................................................................................ 15

  3.1. Opis postupka, uključujući određivanje vremenskog okvira glavnih događaja, okvirno izvješće,

  u skladu s ključnim etapama razvoja programa ruralnog razvoja. ..................................................... 15

  3.2. Strukturirana tablica koja sadržava preporuke iz ex ante evaluacije i u kojoj se navodi kako su

  rješavane. ........................................................................................................................................... 17

  3.2.1. R_001; R_002; R_003: Uvod ............................................................................................................ 21

  3.2.2. R_004; R_005; R_006; R_007: Opće informacije i društveno-gospodarski pokazatelji .................. 21

  3.2.3. R_008; R_009; R_010; R_011; R_012; R_013: Društveni pokazatelji ............................................ 22

  3.2.4. R_014; R_015; R_016; R_017; R_018; R_019: Gospodarski pokazatelji ........................................ 23

  3.2.5. R_020; R_021; R_022: Gospodarski pokazatelji .............................................................................. 24

  3.2.6. R_023; R_024; R_025: Ravnopravnost spolova................................................................................ 25

  3.2.7. R_026; R_027; R_028; R_029: Ruralni turizam ............................................................................... 25

  3.2.8. R_030; R_031: LEADER .................................................................................................................. 26

  3.2.9. R_032: MRR ...................................................................................................................................... 27

  3.2.10. R_033: Poljoprivreda - operativne definicije ................................................................................... 27

  3.2.11. R_034 ; R_035: Poljoprivreda i prehrambena industrija - analiza .................................................. 28

  3.2.12. R_036; R_037; R_038; R_039; R_040: Poljoprivreda .................................................................... 28

  3.2.13. R_041; R_042; R_043; R_044: Prirodni resursi .............................................................................. 29

  3.2.14. R_045; R_046; R_047: Poljoprivredno stanovništvo ...................................................................... 30

  3.2.15. R_048: Sustav obrazovanja odraslih - cjeloživotno učenje ............................................................. 30

  3.2.16. R_049; R_050; R_051: Poljoprivredno savjetodavna služba .......................................................... 31

  3.2.17. R_052; R_053; R_054; R_055; R_056: Učinak poljoprivrede na tlo i vodu .................................. 31

  3.2.18. R_057; R_058: Poljoprivredni okoliš - emisija stakleničkih plinova i Natura 2000 ....................... 32

  3.2.19. R_059; R_060; R_061; R_062; R_063: Poljoprivredna proizvodnja .............................................. 33

  3.2.20. R_064; R_065; R_066: Prehrambena industrija .............................................................................. 33

  3.2.21. R_067; R_068; R_069: Šumarstvo i drvna industrija ...................................................................... 34

  3.2.22. R_070; R_071; R_072: Šumarstvo i drvna industrija ...................................................................... 35

  3.2.23. R_073; R_074; R_076; R_078: SWOT – analiza situacije i procjena potreba................................ 36

  3.2.24. R_075; R_077: SWOT - intervencijska logika ................................................................................ 37

  3.2.25. R_079; R_080; R_081: Pretpristupni programi za poljoprivredu i ruralni razvoj (SAPARD,

  IPARD) .......................................................................................................................................... 37

  3.2.26. R_082; R_083; R_084; R_085; R_086: Strategija .......................................................................... 38

  3.2.27. R_087: Ex-ante uvjetovanost- ažuriranje ......................................................................................... 39

  3.2.28. R_088;_R_089: Okvir procjene postignuća ..................................................................................... 39

 • 3

  3.2.29. R_090; R_091; R_094; R_095: Mjere - općenito ............................................................................ 40

  3.2.30. R_092; R_093: Mjere ...................................................................................................................... 41

  3.2.31. R_096: M 1 - korisnici ..................................................................................................................... 41

  3.2.32. R_097: M 1 - komplementarnost fondova ....................................................................................... 41

  3.2.33. R_098: M 1 - razina potpore ............................................................................................................ 42

  3.2.34. R_099; R_101: M 2 – financijska alokacija i iznos potpore ............................................................ 42

  3.2.35. R_100: M 2 - definiranje korisnika .................................................................................................. 43

  3.2.36. R_102; R_103: M 3 - izvedivost shema i označavanje proizvoda................................................... 43

  3.2.37. R_104: M 3 - intenzitet potpore ....................................................................................................... 44

  3.2.38. R_105; R_106; R_107; R_109; R_110; R_115: M 4 - uvjeti prihvatljivosti i dozvoljena

  ulaganja .......................................................................................................................................... 44

  3.2.39. R_108; R_111: M 4 - financije ........................................................................................................ 44

  3.2.40. R_112; R_113; R_114: M 4 – ostalo ............................................................................................... 45

  3.2.41. R_116; R_117; R_118; R_119; R_120: M 6 ................................................................................... 46

  3.2.42. R_121; R_122; R_123: M 7 - poveznica s ostalim mjerama i dozvoljena ulaganja ........................ 46

  3.2.43. R_124: M 7 - razina iznosa potpore ................................................................................................. 47

  3.2.44. R_125; R_126; R_127; R_130; R_131; R_132 : M 8 - općenito .................................................... 47

  3.2.45. R_128; R_129; R_133: M 8 - iznos potpore i ciljevi....................................................................... 48

  3.2.46. R_134; R_135: M 9 ......................................................................................................................... 49

  3.2.47. R_136; R_137; R_138; R_139: M 10 - općenito ............................................................................. 49

  3.2.48. R_140; R_141; R_143; R_144; R_145 : M 10 – ostale pod-mjere ................................................. 50

  3.2.49. R_142: M10-“Očuvanje autohtonih i zaštićenih poljoprivrednih biljnih vrsta i kultivara”-

  kriteriji odabira(10.2) ..................................................................................................................... 51

  3.2.50. R_146; R_147; R_148: M 10 - „Smanjenje gnojidbe“ i „integrirana zaštita bilja“ ........................ 51

  3.2.51. R_149; R_150; R_151: M11 ............................................................................................................ 52

  3.2.52. R_152; R_153: M 17 ....................................................................................................................... 52

  3.2.53. R_154: M 19 - postizanje cilja ......................................................................................................... 53

  3.2.54. R_155: M 20 - kriteriji prihvatljivost