5 POSLOVNA IDEJA

 • View
  28

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekon

Text of 5 POSLOVNA IDEJA

 • Visoka kola za menadment u turizmu i informaticiu Virovitici

  PODUZETNITVO

  1. UVOD

  predava, Josip Britvi, univ.spec.oec.

  1

  Poduzetnitvo5. Poslovna ideja

  Predava:Josip Britvi, univ.spec.oec.

 • 2"SREA PRATI HRABRE"

  "NA PUTU DO SREE MORA POBIJEDITI DVIJE ZABLUDE: OSJEAJ DA TI NITA NE STOJI NA TOM

  PUTU, I MALODUJE , DA SE NA OVOM SVIJETU NE MOE BITI SRETAN

  LJUDI KOJI IMAJU MNOGO IDEJA NEMAJU NI VREMENA NI POTREBE DA OMETAJU DRUGE U

  PROVOENJU NJIHOVIH IDEJA

 • 3

 • ZAPOINJANJE PODUZETNIKOG PODUHVATA

  "Svaki poduzetniki proces zapoinje ansama, planiranim poslovnim mogunostima, a ne s novcem, ne sa strategijama, pa ni biznis planom." Timmons, J. A.

  Bez trine mogunosti anse , nema smisla ni otpoinjati poduzetniki proces.

  esto se u poduzetnitvu ne pravi razlika izmeu poduzetnike ideje i anse.

  Sve ideje ipak nisu anse = poduzetnitvo trino voeno i u pogledu veze ideje i anse.

  4

 • Najea pogreka poduzetnika poetnika:

  - polaze samo od teorijskih postavki,

  - odmah i na jednom mjestu imati sve potrebne resurs,

  - novac na prvom mjestu sa posebnim znaenjem.

  5

 • Najea pogreka poduzetnika poetnika:

  Timmons:

  davanje primarnog znaenja novcu = velika pogreka

  - investitori se ale na rijetkost izglednih poduzetnikih projekata.

  - novac je "pogonsko gorivo", ali dolazi kao posljedica uspjenog poslovanja, a ne kao uzrok.

  6

 • U poetku poduzetnikog procesa najvanije je:

  - odrediti minimalan zbir osnovnih resursa,

  - odrediti strateke resurse i

  - resurse pribaviti (ako je mogue) bez potpunog vlasnitva nad njima pribavljanje putem pregovarakih odnosa, iznajmljivanjem.

  7

 • U poetku poduzetnikog procesa najvanije je:

  Angairanje to vie novca i to prije = pogrean korak.

  Moto poduzetnika koji su uspjeli: "RADITI VIE SA MANJE RESURSA" jedino ispravan nain da se

  reducira poetni rizik poslovanja.

  8

 • Resurs je svaka stvar ili kvaliteta koja je korisna.

  Odriva konkurentska prednost na strani onoga iji su resursi:

  1. vrijedni = vrijedni su oni resursi koji su "korisni" (vlasnitvo, oprema, marketing, financiranje, raunovodstvo, organizacija) - korisni resursi nisu i rijetki,

  2. rijetki = ne mogu ih posjedovati svi konkurenti (dobra lokacija, menaderi, prirodni resursi -geografski poloaj u poljoprivredi, sirovine, voda, nafta i sl.) rijetkost je i osnivanje firme u vremenu i

  prostoru u kojem nitko drugi nije osnovao takvu firmu.

  9

 • 3. ne mogu se imitirati - teki za usporedbu (ugled, imid, organizacija),

  4. nenadmani - intelektualni ili ljudski resursi, kvaliteta, funkcionalne karakteristike, marka.

  10

 • Tim - vaan element u pokretanju poduzetnikog procesa

  - neki teoretiari istiu individualnost timu ivot udahnjuje pojedinac

  - obitelj je tim?

  Kljuni elementi poduzetnikog poduhvata:

  ANSA + RESURSI + TIM

  11

 • Kljune komponente uspjenog poduzetnitva:

  - osnivai,- fokusiranost - specijalizacija za trine segmente,- brzina - donoenje odluka bez oklijevanja,- fleskibilnost - reagiranje na promjene,- trajno inoviranje - novi proizvodi, nova rjeenja,- ravno - organizacija sa minimumom upravljakih

  nivoa (plitka organizacija),- tedljivost - smanjivanje trokova a poveanje

  proizvodnosti,- prijateljstvo - prema svim poslovnim partnerima,- zabava - zabavno je suraivati sa organizacijama

  koje imaju sve prethodne vrijednosti.

  = 9F autor W.D. Bygrave 12

 • IVOTNI CIKLUS PROIZVODA (PLC, Product life-cycle)

  kretanje prodaje i profita kroz ivotni vijek proizvoda

  Izvor: Kotler, P. i dr. "Osnove marketinga", Mate, Zagreb, 2006. - str.604.13

 • IVOTNI CIKLUS PROIZVODA (PLC, Product life-cycle)

  Razvoj proizvoda-kada se otkrije i razvija ideja za novi proizvod, prodaja na nuli a trokovi rastu,

  Uvoenje-polagan rast prodaje dok se proizvod uvodi na trite, zbog trokova uvoenja profit ne postoji,

  Rast-razdoblje brzog prihvata proizvoda na tritu i sve vei profit,

  Zrelost-usporavanje rasta prodaje, veina potencijalnih kupaca ve je prihvatila proizvod - profit se ustaljuje ili smanjuje,

  Opadanje-prodaja se smanjuje, profit pada, 14

 • STIL, MODA, HIT

  Stil = osobit nain izraavanja (odjevanje, umjetnost) -moe trajati generacijama ulazei i izlazei iz mode.

  Moda = polako se razvija, popularna neko vrijeme, zatim polako nestaje.

  Hit = moda koja se brzo pojavi, stravstveno se prihvaa, rano stignu do vrha i vrlo brzo nestaju - traju kratko vrijeme i privlae ogranien broj sljedbenika.

  15

 • Izvor: Kotler, P. i dr. "Osnove marketinga", Mate, Zagreb, 2006. - str.605.

  16

 • INOVACIJA

  - tijekom 20 stoljea stalno skraivanje vremenske distance od znanstveno-tehnikog otkria do praktine primjene,

  - stalno skraivanje vremena potrebnog za prihvaanje novih (inoviranih) proizvoda,

  - stalno skraivanje ivotnog ciklusa proizvoda,

  - 60% gospodarskog rasta pripisuje se iskljuivo tehnolokim inovacijama,

  = inovativna aktivnost kao poboljanje postojeih ili stvaranje posve novih proizvoda, usluga i procesa je pokretaka snaga poduzetnitva.

  17

 • INOVACIJA

  postojei proizvodi zastarjevaju smanjuje se njihovo trino uee smanjuje se konkurentska sposobnost

  smanjuje se dobit.

  Kako zaustaviti ovaj slijed ?

  18

 • INOVACIJA

  i n o v a c i j o m

  poboljati postojee karatkeristike ili razviti posve novi proizvod

  Poduzetnici se moraju pridravati uzreice:

  "Inoviraj ili nestani"

  - poduzetnika firma mora imati proizvode u razliitim fazama ivotnog ciklusa = istovremeno i ivotni ciklus

  inovacije.

  19

 • Definicija inovacije:

  "Inovacije je novi nain rjeavanja nekog problema."

  Inovacija se moe definirati i kao:- proces od stvaranja ideje do komercijalizacije,- prihvaanje promjena,- radikalne promjene u tradicionalnom nainu

  ponaanja,- novo sredstvo ili neto novo za drutvo,- stvaranje novih stvari na stari nain,- stvaranje starih stvari na novi nain,- stvaranje novih stvari na novi nain.

  20

 • 21

  Subjektivna definicija inovacije:

  "Inovacija je bilo koji proizvod ili ideja koju

  potencijalni prihvatitelj smatra novom"

  pojedinac na osnovu osobne percepcije odluuje to

  je novo, a to ne.

 • 22

  Objektivna definicija inovacije:

  "Inovacije su svi proizvodi, ideje ili ponaanja koji se

  kvalitativno razlikuju od postojeih"

  - razliito shvaanje "kvalitativnih razlika"

  da li dodatak postojeem deterdentu ini taj proizvod

  novim

  Inovacija = novouvedeni proizvodi na trite koji nisu

  postigli vie od 10% mogueg trinog udjela.

 • 23

  Vrste inovacija

  Kontinuirane:

  - manja poboljanja postojeih proizvoda,

  - imaju najmanji utjecaj na potroaa,

  - poboljanje kvalitete, dizajna, usluge, promjena

  imida,

  - npr.: promjene na automobilima

  vanjski izgled, ABS, smanjenje potronje, sigurnost,

  xenon svjetla, LED svjetla za maglu...

 • 24

  Vrste inovacija

  Dinamiki kontinuirane:

  - kljune promjene na postojeim proizvodima,

  - utjeu na promjene u dijelu stila ivota

  potroaa,

  - ugradnja elektro motora uz dizel motor u

  automobil hibridni pogon, kompakt automobil u

  karavan" verziju....

 • 25

  Vrste inovacija

  Diskontinuirane inovacije:

  - one koje utjeu na temeljne promjene u

  ponaanju i stilu ivota potroaa,

  - pojava raunala, zrakoplova, TV,

  - javljaju se vrlo rijetko.

 • 26

  Vrste inovacija

  Tehnoloke inovacije:

  promjene u proizvodima koje su rezultat uvoenja novih

  tehnologija.

  - disc - player, raunala, mikrovalna penica.

 • 27

  Vrste inovacija

  Simbolike inovacije:

  - komuniciraju razna drutvena znaenja

  posjedovanjem nematerijalnih vrijednosti,

  - novi stil frizura, odijevanja, novi dizajn proizvoda,

  novo pakovanje i sl,

  - nije neophodno da se radi o novom proizvodu,

  nego o miljenju ili imidu povezanim sa tim proizvodom.

 • 28

  Gotovo 80% svih novih proizvoda doivi neuspjeh u prvih nekoliko godina

  - naela za poveanje uspjeha inovacije:

  proizvod mora imati neke prednosti u odnosu

  na postojee konkurentne proizvode,

  proizvod mora biti kompatibilan sa stilom

  ivota potroaa ciljnog segmenta,

  mora se omoguiti proba proizvoda,

  mora se osigurati mogunost promatranja

  koritenja proizvoda od drugih potroaa.

 • 29

  Prihvaanje inovacija od potroaa (inovatori)

  Obiljeja linosti - usmjerenost prema sebi = oslanjanje na vlastite standarde i vrijednosti

  Obiljeja stila ivota - zabrinut za stil i izgled, samopuzdan, komunikativan, kupuju proizvode koji tede vrijeme

  Percipirani rizik - percipiraju nii stupanj rizika

  Demografska obiljeja - mlai, vii dohodak, obrazovaniji, mobilni

 • 30

  Model irenja inovacijaIzvor: Kesi, T. "Ponaanje potroaa", Adeco, Zagreb 1999. - str. 426.

 • 31

  INVENCIJA - OSNOVA INOVACIJE

  Invencija (lat. invenire - nai, otkriti, izmisliti) = domiljatost, izumiteljski dar, stvaralaka fantazija.

  - znanstveno otkrie = usmjereno na otkrivanje onoga to ve postoji (otkrie magnetskog polja, otkrie nafte).

  - invencija = stvaranje neega tehnoloki novog to ranije nije postojalo (elektrina energija, derivati nafte).

  Invencija je kreiranje ili izvoenje neeg novog to nije postojalo i to, najee, ko