of 14 /14
Schwertner János 5. Területfejlesztési források

5. Területfejlesztési források

  • Upload
    raisie

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5. Területfejlesztési források. Területi támogatás módja. 1984-től területi statisztikán alapuló térségi lehatárolás Központi pályázati rendszer (1989-95) Dekoncentrált és decentralizált pályázati rendszer (1996-. Kedvezményezett kistérségek. Az EU költségvetés keretszámai 2007-2013. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

5. Területfejlesztési források

Page 2: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Területi támogatás módja

• 1984-től területi statisztikán alapuló térségi lehatárolás

• Központi pályázati rendszer (1989-95)

• Dekoncentrált és decentralizált pályázati rendszer (1996-

Page 3: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Page 4: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Page 5: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Page 6: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Kedvezményezett kistérségekKedvezményezett kistérségek

Jelmagyarázat

Leghátrányosabb, komp. progr. (33)Többi leghátrányosabb (14)"Csak" hátrányos (47)Nem érintett (80)

Kedvezményezett kistérségek,2007. szeptember

KSH, 2007, FA

Page 7: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Az EU költségvetés keretszámai 2007-2013

Közös Mezőgazdasá-

gi Politika43,1%

Az EU mint globális partner5,8%

Versenyképes-ségi

programok8,4%

Állampogárságszabadság,

biztonság és igazságosság

1,2%

Kompenzáció BG/ RO0,1%

Administratív költségek

5,8%

Kohéziós politikák 35,7%

pénzügyi keretek 2007-2013 pénzügyi keretek 2007-2013

Page 8: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Index EU 25 = 100

Hova kerül aHova kerül a 307 M 307 Mrd.rd. €? €? GDP/fő 2000-2001-2002

'Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás' régiókPhasing-in régiók, "természetszerűleg" 75% felett

Konvergencia régiókstatisztikai hatásban érintett regiók

'Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás' régiók

Konvergencia régiókRégiók < 75% of EU25

Forrás: Eurostat

pénzügyi keretek 2007-2013pénzügyi keretek 2007-2013

12.5 Mrd. €12.5 Mrd. €

177.8 Mrd. €177.8 Mrd. €

10.38 Mrd. €10.38 Mrd. €

38.4 Mrd. €38.4 Mrd. €

68 Mrd. €68 Mrd. €Kohéziós Alap

Page 9: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

EU pénzügyi keretszámok

pénzügyi keretek 2007-2013 pénzügyi keretek 2007-2013

Pénzügyi keretszámok fejezetcímenkéntMrd EUR

%

1a. Versenyképességi politikák 72,1 8,4 %

1b. Kohéziós politikák 307,6 35,7 %

2. Közös mezőgazdasági politikák 371,2 43,1 %

3. Állampolgárság, szab., bizt. és igazság 10,3 1,2 %

4. Az EU mint globális partner 50,0 5,8 %

5. Teljes adminisztratív kiadás 50,3 5,8 %

6. Kompenzáció BG/RO 0,8 0,1 %

Összesen 862,3  

EU-27 GNI %-ában kifejezve 1,045%  2004-es árakon

Page 10: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Kohéziós politikákpénzügyi keretek 2007-2013 pénzügyi keretek 2007-2013

Célkitűzés Megállapodás (Tanács)

Konvergencia 81,7% 251,3 Mrd. €

Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás

15,9% 48,9 Mrd. €

Európai Területi Együttműködés

2,4% 7,5 Mrd. €

Összesen   307,6 Mrd. €

Page 11: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Célkitűzések, Strukturális Alapok és Kohéziós Alap

pénzügyi keretek 2007-2013 pénzügyi keretek 2007-2013

CélkitűzésekStrukturális Alapok és Kohéziós

AlapKonvergencia ERFA ESZA KA

Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás

ERFA ESZA KA

Európai Területi Együttműködés

ERFA  

infrastruktúra, innováció,

beruházások stb.

szakképzés, foglalkoztatás

stb.

környezet-védelmi és közlekedési

infrastruktúra stb.

Page 12: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Allokáció Magyarország számára

Jogcím Mio. €

Kohéziós Alap 7.569

Konvergencia 12.621

Közép-Magyarország 1.860

Területi Együttműködés 336

Összesen: 22.386

pénzügyi keretek 2007-2013 pénzügyi keretek 2007-2013

Page 13: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Finanszírozási keretek

62 59 65 62

197225

290

739 747779

803827 843

883

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mrd Ft

Kohéziós támogatások:Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap

Egyéb forrásokHazai társfin.: (15%);Más uniós források (k+f)Magánszféra (PPP)

ESZA13%

ERFA54%

KA33%

Page 14: 5. Területfejlesztési források

Schwertner János

Mire koncentrál az EU a források elosztásakor?

• Versenyképesség és foglalkoztatottság növelése (Lisszabon, 2000, megújítva 2005)

• Fenntartható fejlődés (Göteborg, 2001)

Előfeltételek:• makroökonómiai stabilitás,• strukturális reformok