a lucr¤’rilor comisiei de mar¥£i, 10 martie 2015, ora 10-12 martie 2015... a lucr¤’rilor comisiei de

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of a lucr¤’rilor comisiei de mar¥£i, 10 martie 2015, ora 10-12 martie 2015... a...

 • a lucrărilor comisiei de marţi, 10 martie 2015, ora 10.00 şi joi, 12 martie 2015, ora 10.00

  Nr.

  crt.

  Nr.

  înregistrare

  la CD

  Denumirea iniţiativei legislative sau a

  problemei înscrise pe ordinea de zi şi

  menţionarea raportorilor

  Competenţa CD

  potrivit art.75

  din Constituţie

  Data

  sesizării

  comisiei

  Scopul

  sesizării

  Termen de

  soluţionare Observaţii

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1 PLx 579/2014 Proiect de Lege privind insolventa

  persoanelor fizice

  - consilier:Denisa Popdan

  Cameră

  decizională

  15.12.2014 Raport 10.02.2015 Initiator: 150 dep si sen PSD;

  PNL; PDL; UDMR; PC-PLR; PP-

  DD. Senatul a adoptat initiativa.

  Guvernul sustine adoptarea

  initiativei sub rezerva insusirii

  observatiilor si propunerilor.

  Invitati: MJ, CSM, BNR, ANPC,

  UNEJ, UNPIR, ARB.

  2 PLx 3/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi

  completarea Legii administraţiei publice

  locale nr.215/2001, republicată, cu

  modificările şi completările ulterioare,

  publicată în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007

  - consilier Paul Şerban

  Prima Cameră

  TAC: 18.03.2015

  18.02.2015 Raport 3.03.2015 Comun cu Comisia pt

  administratie.

  Initiator: dep Darius Bogdan

  Vâlcov.

  Guvernul nu a transmis un punct

  de vedere.

  S-a primit raport preliminar de

  respingere de la Comisia pt

  administratie.

  Invitati:MDRAP

  Parlamentul României

  Camera Deputaţilor

  Comisia juridica, de disciplina si imunitati

  ORDINEA DE ZI

  a lucrărilor comisiei de marţi, 10 martie 2015, ora 10.00 şi joi, 12 martie 2015, ora 10.00

  pag. 1 / 27

  com.juridica2 Original

 • 0 1 2 3 4 5 6 7

  3 PLx 5/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi

  completarea Legii nr.215/2001 a

  administraţiei publice locale

  - consilier Paul Şerban

  Prima Cameră

  TAC: 18.03.2015

  18.02.2015 Raport 3.03.2015 Comun cu Comisia pt

  administratie.

  Initiator: dep Darius Bogdan

  Vâlcov.

  Guvernul nu a transmis un punct

  de vedere.

  S-a transmis raport preliminar de

  respingere si s-a primit raport

  preliminar de adoptare de la

  Comisia pt administratie.

  Invitati: MDRAP

  4 PLx 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei

  de urgenţă a Guvernului nr.18/2014 pentru

  reglementarea unor măsuri privind activitatea

  Regiei Autonome "Administraţia

  Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru

  schimbarea regimului juridic al unor imobile

  şi pentru modificarea unor acte normative

  - consilier Paul Şerban

  Cameră

  decizională

  8.09.2014 Raport 17.09.2014 Iniţiator: Guvernul României.

  Invitat: SGG

  Senatul a adoptat.

  Comun cu Comisia de

  administraţie. S-a primit raport

  prel de adoptare de la Comisia pt

  administratie.

  5 PLx 395/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței

  de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru

  modificarea Legii nr.188/1999 privind

  Statutul funcționarilor publici

  - consilier Paul Şerban

  Cameră

  decizională

  4.11.2013 Raport Iniţiator: Guvernul României.

  Invitat: SGG, ANFP şi MJ.

  Comun cu Comisia pentru

  administraţie.

  Senatul a adoptat tacit.

  S-a primit raport preliminar de

  adoptare.

  6 PLx 470/2014 Proiect de Lege privind stabilirea

  metodologiei de aprobare, arborare şi folosire

  a steagurilor unităţilor administrative-

  teritoriale

  - consilier:Paul Serban

  Cameră

  decizională

  8.10.2014 Raport 23.10.2014 Initiatori: 42 dep PSD Senatul a

  adoptat.

  Guvernul sustine adoptarea.

  Invitati: SGG

  Comun cu Comisia pt

  administratie.

  pag. 2 / 27

 • 0 1 2 3 4 5 6 7

  7 PLx 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

  Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea

  unor măsuri fiscal-bugetare

  -consilier:Paul Serban

  Cameră

  decizională

  8.10.2014 Raport 28.10.2014 Initiator: Guvernul Romaniei.

  Senatul a adoptat.

  Comun cu Comisia pt

  administratie. Invitati: SGG,

  MFP S-a

  primit raport de adoptare in forma

  Senatului de la Comisia pt

  administratie.

  8 PLx 540/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din

  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare

  civilă

  - consilier:Paul Serban

  Cameră

  decizională

  8.12.2014 Raport 30.12.2014 Initiatori:3 deputati+senatori, din

  care:

  deputati - PNL: Motreanu Dan-

  Ştefan, Pocora Cristina-Ancuţa

  senatori - PNL: Ardelean Ben-Oni

  Senatul a adoptat.

  Guvernul sustine.

  Comun cu Comisia pt

  administratie. Invitati: MJ,

  MAE

  9 PLx 124/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi

  completarea art.237 din Legea societăţilor

  nr.31/1990

  - consilier: Roxana Zegrean

  Cameră

  decizională

  2.03.2015 Raport 17.03.2015 Invitati: MJ, MFP

  Initiatori: 6 deputati+senatori, din

  care: deputati - PC-PLR: Ciucă

  Liviu-Bogdan, Diniţă Ion, Ionescu

  Aurelian, Irimie Vicenţiu-Mircea,

  Moldovan Ioan, Negruţ Cornelia

  Guvernul sustine adoptarea

  initiativei legislative sub rezerva

  insusirii observatiilor.

  Senatul a adoptat initiativa.

  10 PLx 10/2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea,

  organizarea şi furnizarea de servicii mass-

  media audiovizuale

  - consilier:Alina Grigorescu

  Prima Cameră

  TAC: 18.03.2015

  18.02.2015 Raport 3.03.2015 Initiatori: 57 dep si sen PDL,

  PSD, PPDD, PNL.

  Comun cu Comisia pt cultura.

  Guvernul nu a transmis un punct

  de vedere.

  pag. 3 / 27

 • 0 1 2 3 4 5 6 7

  11 PLx 340/2014 Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicţiei

  obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie

  - sef serviciu:Ciprian Bucur

  Prima Cameră 25.02.2015 Raport 3.03.2015 Initiator: Guvernul

  Trimis pentru reexaminare

  Invitati: MJ, Ministerul Public

  12 PLx 193/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și

  completarea Ordonanței de urgență a

  Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea

  organizațiilor și simbolurilor cu caracter

  fascist, rasist sau xenofob și a promovării

  cultului persoanelor vinovate de săvârșirea

  unor infracțiuni contra păcii și omenirii

  - consilier Roxana David

  Cameră

  decizională

  14.04.2014 Raport 30.04.2014 Iniţiatori: dep.+sen. - PNL:

  Gerea Andrei Dominic, Scutaru

  Adrian George

  senatori - PNL: Antonescu

  George Crin Laurenţiu

  Invitaţi:Ministerul Justitiei,

  Ministerul Culturii, Ministerul

  Public

  Senatul a adoptat initiativa

  legislativa.

  13 PLx 318/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei

  de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru

  modificarea si completarea Legii nr.50/1991

  privind autorizarea executării lucrărilor de

  constructii

  - consilier Roxana David

  Cameră

  decizională

  16.06.2014 Raport 4.09.2014 Iniţiator: Guvernul României.

  Invitaţi: MDRAP, Ministerul

  Economiei şi Ministrul delegat

  pentru energie.

  Senatul a adoptat.

  Comun cu Comisia de

  administraţie. S-a primit raport

  preliminar de adoptare, cu

  amendamente de la Com pt

  administratie.

  pag. 4 / 27

 • 0 1 2 3 4 5 6 7

  14 PLx 672/2013 Proiect de

View more >