26
BANDA DESEÑADA 6.0 A primeira revista de BD galega A C OVA DAS CHOIAS culturagalega.org / http://www.culturagalega.org 2002 febreiro

A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

BANDA DESEÑADA 6.0

A primeira revista de BD galega

A COVA DAS CHOIAS

culturagalega.org / http://www.culturagalega.org

2002 feb re i ro

Page 2: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS

A primeiros da década dos 70 formouse ochamado Grupo do Castro, un conxunto deprecursores da banda deseñada galega. Estescreadores eran Xesús “Chichi” Campos, LoisCaparrós Esperante, e Xosé Díaz Arias, coa colab-oración do irmán deste último, Rosendo “Roxo”Díaz Arias. O nome do grupo debíase ó Castro doSamoedo (Sada, A Coruña), onde naceu ocolectivo.

O traballo do Grupo do Castro caracterizábase polapromoción do galego como lingua de comunicación e de ensi-no, o compromiso de loita contra a Dictadura, a defensa daslibertades civís, e a crítica ó imperialismo e á intolerancia.

A pesar dos numerosos problemas que o seu compromisopolítico lle causou, o Grupo do Castro acadaría un fito nahistoria do cómic en Galicia, coa publicación en 1973 de “ACova das Choias”, a primeira revista de BD galega. Aíndaque existía material para un hipotético segundo número, sóchegaría a publicarse o primeiro, e fíxose desde Xenebra coacolaboración de membros da comunidade emigrante enSuíza.

“A Cova das Choias”, que agora Culturagalega.org ofrece enformato electrónico xunto con material inédito relacionado coarevista, ofrecía tres perspectivas do cómic moi características:a experimentación formal de Lois Caparrós, o corrosivohumor de Chichi Campos, e o deseño sintético e estudiocompositivo de Xosé Díaz.

BANDA DESEÑADA 6.0A primeira revista de BD galega

A COVA DAS CHOIASculturagalega.org / http://www.culturagalega.org

02

Page 3: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 03

Page 4: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 04

Page 5: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 05

Page 6: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 06

Page 7: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 07

Page 8: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 08

Page 9: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 09

Page 10: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 10

Page 11: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 11

Page 12: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 12

Page 13: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 13

Page 14: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 14

Page 15: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 15

Page 16: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS

Edicións ROI XORDOcp.666,1211 Genève1

A cova das choias 1Xenevra 1973, Suiza

16

Page 17: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO I / A COVA DAS CHOIAS

ANEXO 1BANDA DESEÑADA 6.0

A COVA DAS CHOIAS

PROBAS DA REVISTA

17

Page 18: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO I / PROBAS DA REVISTA

“A Cova das Choias” portada inédita, por Xosé Díaz.

18

Page 19: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO I / PROBAS DA REVISTA

“A Cova das Choias”, proba de imprenta con anotacións manuscritas.

19

Page 20: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO I / PROBAS DA REVISTA

“As mans érguense cara o ceo”, boceto.

20

Page 21: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO II / ORIXINAIS INÉDITOS

ANEXO 2BANDA DESEÑADA 6.0

AUTORES DE A COVA DAS CHOIAS

ORIXINAIS INÉDITOS

21

Page 22: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO II / ORIXINAIS INÉDITOS

Sen título, orixinal a cor inédito de Chichi Campos.

22

Page 23: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO II / ORIXINAIS INÉDITOS

“Un home coma moitos”, orixinal a cor inédito de Chichi Campos.

23

Page 24: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO II / ORIXINAIS INÉDITOS

“O home dialogante”, orixinal a cor inédito de Chichi Campos.

24

Page 25: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgANEXO II / ORIXINAIS INÉDITOS

Sen título, orixinal en branco e negro de Chichi Campos.

25

Page 26: A primeira revista de BD galegaA C OVA DAS CHOIASculturagalega.gal/bd/documentos/choias.pdf · banda deseñada | culturagalega.org A COVA DAS CHOIAS Edicións ROI XORDO cp.666,1211

banda deseñada | culturagalega.orgA COVA DAS CHOIAS 26

culturagalega.org CONSELLO DA CULTURA GALEGA