36
A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ szakmai programjai a 2018/2019 - es tanévben Galambos Zsuzsanna főosztályvezető Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási központ

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

szakmai programjai a 2018/2019-es tanévben

Galambos Zsuzsanna

főosztályvezető

Oktatási Hivatal

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási központ

Page 2: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ Veszprém megyei szakmai partnerei

Főállású pedagógusok

4256 fő

Intézmények 255 db

Feladatellátási

helyek

616 db

Fenntartó Tankerületi központÁllami szervezetÖnkormányzatEgyházi jogi személyNemzetiségi önkormányzatMás személy vagy szervezet

Page 3: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek

Page 4: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.1.

Műveltségterületi - és tantárgygondozói hálózat működtetése

• PSZKF-munkacsoport

• 2 pedagógiai referens

• 45 mesterpedagógus szaktanácsadó:

- tantárgygondozói szakterület: 36 fő

- tematikus: 4 fő

- tantárgygondozói és tematikus: 5 fő

Page 5: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Szaktanácsadói megbízások2018.01.01.-2018.12.31.

Összes igény Megvalósult Teljesítendő

Tantárgygondozói 95 66 29

Tematikus 344 122 122

Összesen 439 188 151

Page 6: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása

2018.01.01.-2018.12.31.

Összes igény Megvalósult Teljesítendő

Igényelt

szaktanácsadás

25 14 2

Küldő típusú

szaktanácsadás

- 16 28

Összesen 25 30 30

Page 7: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Mesterpedagógus szaktanácsadói kapacitás bővítése

I. 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámról szóló miniszteri határozat szerint

• Intézményfejlesztés: 1 fő

• Konfliktuskezelés: 1 fő

• Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szaktanácsadó: 1 fő

II. Második szakterület felvételével

• Földrajz és természetismeret: 2 fő

• Digitális szaktanácsadó: 1 fő

• Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadó: 4 fő

• Intézményfejlesztési szaktanácsadó: 1 fő

Page 8: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Vezető szaktanácsadók által szervezett programok

• Vezető szaktanácsadói értekezletek tartása

• Lemorzsolódással veszélyeztett iskolák munkaközösségei részére

szakmai anyag készítése

• Bemutató órák, műhelyfoglalkozások tartása, szervezése

• Szaktanácsadók szakmai munkájának támogatása, fejlesztése

• Munkaközösségen belüli képzések, műhelymunkák szervezése, tartása

• Szaktanácsadói tapasztalatok összegyűjtése, elemzése

• Modellértékű jógyakorlatok, kezdeményezések gyűjtése, bemutatók

szervezése

• A munkaközösség tájékoztatása az oktatást érintő változásokról

• Továbbképzéseken való részvétel

• Továbbképzések tartása

Page 9: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Bázisintézmények

Intézmény neveBázisintézmények

típusa

Székhelye/

telephelye

Intézményi

koordinátor neve

Ajka Városi Óvoda óvoda Ajka Magyar Éva

Balatonkenesei Pilinszky János Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskola Balatonkenese Sellei Abigél

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági

Szakgimnáziuma és Kollégiumaszakgimnázium Pápa Rasek Anita

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskolaalapfokú művészeti

iskolaBadacsonytomaj

Baranyai Zoltán

Józsefné

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

pedagógiai

szakszolgálati

intézmény

Veszprém

Szedlák Bernadett

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Balatonfüredi Tagintézménye

pedagógiai

szakszolgálati

intézmény

Balatonfüred

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Tapolcai Tagintézménye

pedagógiai

szakszolgálati

intézmény

Tapolca

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Várpalotai Tagintézménye

pedagógiai

szakszolgálati

intézmény

Várpalota

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda óvoda Veszprém Barcza Béla Károlyné

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és

Alapfokú Művészeti Iskola

alapfokú művészeti

iskolaVeszprém Uher Bertalan

Page 10: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Megvalósított programok a 2017/2018. tanévben

A már működő, jó gyakorlat

megosztása saját

bázisintézményben (db)**

A már működő, jó gyakorlat

megosztása kihelyezett

helyszínen (db)***

Egyéb

(db)****

Ajka Városi Óvoda óvoda 2 2

Balatonkenesei Pilinszky János Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaáltalános iskola 2 2

Pápay Ágoston Általános Iskola,

Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumkészségfejlesztő iskola 1 1 2

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór

Közgazdasági Szakgimnáziuma és

Kollégiuma

szakgimnázium 2 2

SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészeti iskola 3 3

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda óvoda 3 3

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola Csermák

Antal AMI Intézményegység

alapfokú művészeti iskola 2 3 5

Veszprém Megyei Pedagógiai

Szakszolgálatpedagógiai szakszolgálati intézmény 4 1 5

Bázisintézményi szakmai feladatok megvalósítása

Bázisintézmény neveBázisintézmény intézménytipusa

Bázisintézményi

szakmai feladatok

megvalósítása

Összesen (db)*****

Page 11: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.2. Pedagógiai tájékoztatás

• http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szekesfehervar/

• Hírlevelek – a 2017/2018-as tanévben 3 hírlevél

• Pedagógiai szakmai napok

2017 .ősz (3 konferencia + 18 egyéb program / 299 fő)

2018 .tavasz (4 konferencia + 73 egyéb program /1137 fő)

• Pedagógiai szakmai napok - 2018/2019. tanév

• 2018. 10. 08. – 2018. 10. 18.

o IKT-digitális oktatás; új tanulásszervezési eljárások; lemorzsolódás elleni küzdelem - bemutató órák, foglalkozások, műhelymunkák – szaktanácsadók; bázisintézmények

o L. Stipkovics Erika - Székesfehérvár (a tanári kiégésről)

Kádár Annamária – Veszprém (Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei gyermek- és

felnőttkorban)

Óvodapedagógusoknak szóló szakmai délután – Pápa

IKT lehetőségei a tanításban – Veszprém

Magyar szakos pedagógusok szakmai fóruma – Székesfehérvár

• 2019. április

• Tájékoztató előadássorozat:

- Önértékelés, tanfelügyelet - 8 alkalom

- Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményeinek változásairól – 3 alkalom

-

Page 12: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.3. Tanulótájékoztatás, tanácsadás

• 2017. november 06. : Veszprém Megyei Diákparlament

• 2018 tavasza : Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok szakmai fóruma - Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia előadója

Téma: Drog az iskolában. Hogyan ismerhetők fel az árulkodójelek? (kábítószer, alkohol, dohányzás, a túlzott internethasználathatásai, káros következményei. Mit tehet a pedagógus, hovafordulhat, milyen segítségért?

• Megjelent: Diákjogi Kisokos 3.0:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

Page 13: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai

támogató rendszer 1.

• A 2016/2017-es tanévben elindult a lemorzsolódás megelőzésétszolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (ESL).

• A 2017/2018-as tanév végén az intézmények 4. alkalommal

szolgáltattak adatokat.

Page 14: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 2.

Veszprém megyei adatok az országos adatok tükrében

Page 15: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 3.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Tanulók száma Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma Lemorzsolódással veszélyeztetett tanukók aránya

Veszprém megye

Page 16: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4.A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 4.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma és aránya Veszprém megyében iskolatípusonkénti bontásban

Page 17: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 5.

Az ESL-hez kapcsolódó feladatok a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központban

• Az adatszolgáltatás elemzése során a tanulói lemorzsolódássalleginkább veszélyeztetett intézmények azonosítása

• Az érintett intézmények számára támogató tevékenységekmeghatározása, azok biztosítása a pedagógiai-szakmaiszolgáltatás keretében

• 2018 február, 2018 július – a jelzőrendszerbe szolgáltatott adatokelemzése :

o Intézmények tájékoztatása

o Miniszteri jelentéshez adatok szolgáltatása

Page 18: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 6.

Az ESL-hez kapcsolódó feladatok az iskolákban

• A 2017/2018. tanévben a jelzőrendszerbe szolgáltatott adatok elemzése

• Az elemzés eredménye alapján lemorzsolódás elleni tevékenységek meghatározása és megvalósítása

• Adatszolgáltatás: 2019. február ; 2019. június

Page 19: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.5. Tanulmányi - és tehetséggondozó versenyek szervezése

• 18 országos/megyei verseny megszervezése

• 84 iskolából 610 tanuló nevezése

• 15 mesterpedagógus szaktanácsadó / 12 pedagógus / 3 közművelődési

szakember• helyszínek:

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém)

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Veszprém )

Lovassy László Gimnázium - Veszprém

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola ( Veszprém )

Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola

Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma

Veszprémi SzC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma

Vetési Albert Gimnázium

Page 20: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.6 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése 1.

Igényfelmérő alapján indított akkreditált képzések Veszprém megye 2018.01.01 – 2018.12.31.

Képzés címe Helyszíne Létszám Elégedettségi kérdőív eredménye

Egyezzünk meg! Mediációs

lehetőségek az iskola

életében

Lovassy László Gimnázium

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.12 fő 4,83

A Diagnosztikus

Fejlődésvizsgáló Rendszer

(DIFER) használata és az

erre alapozott fejlesztés 4-8

éves korban (folyamatba

ágyazott pedagógus-

továbbképzés)

Lovassy László Gimnázium

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.20 fő 4,59

Elsősegély-nyújtási

ismeretek és ezek

alkalmazása a köznevelési

intézményekben

Pápai Református Kollégium

Gimnáziuma és Művészeti

Szakközépiskolája,

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

19 fő 4,78

Digitális

kompetenciafejlesztés ének-

zene-, szolfézs-,

zeneelmélet- és hangszeres

zenetanárok részér

Kósa György Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 8220

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 60.20 fő A képzés még nem zárult le

Page 21: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

EFOP-3.1.1-14-2015-00001Kisgyermekkori nevelés támogatása

Page 22: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások

kialakítása, megújítása

Képzés címe HelyszínLétszá

m

Elégedettségi kérdőív

eredménye

Élmény tanulni! -

Pedagógusok képzése

Noszlopy Gáspár

Gimnázium és Kollégium

8200 Veszprém, Tüzér u.

42.

24 fő 4,12

Élmény tanulni! -

Pedagógusok képzése

Veszprémi Zeneművészeti

Szakgimnázium és AMI

8200 Veszprém, Megyeház

tér 5.

11 fő 4,77

Page 23: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.6 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése 4.

Igényfelmérő alapján induló képzések 2018. szeptemberéről

Digitális kompetenciafejlesztés ének-zene-, szolfézs-, zeneelmélet- és hangszeres zenetanárok részére (augusztus)

Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiaialkalmazása (szeptember)

„Egyre magasabb szinten” - Óvodapedagógusok szakmai megújító felkészítése (november)

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (november)

A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetenciamérések) (november)

Page 24: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

I.6 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése 5.

Induló nem akkreditált képzések

• Szorobán használata a matematika tanításában

• Önismeret, konfliktusok és megoldási stratégiák

• Óvodavezetői képzés

• OKM FIT elemző szoftver használata

• Korszerű vezetők kelléktára c. képzés

• Digitális tábla használatával kapcsolatos képzés

Page 25: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

II.

Pedagógus életpályához kötődő

feladatok ellátása

az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és

Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai

irányításával

Page 26: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

II. 1. Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása 1.

• 6 pedagógiai referens

• 387 mesterpedagógus szakértő

• 2320 pedagógus

PSZE

(Fejér és Veszprém

megye)

PÉM

(Fejér és Veszprém

megye)

2018 vezető: 167

intézmény: 235662

2019vezető: 183

intézmény: 236

pedagógus: 43

1308

Page 27: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

II. 1. Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása 2.

• Szakértői fórum

- 2018. ősz

• Pedagógus képzés:

- 2018. szeptember – 10 órás (PÉM)

- 2019. január (PSZE)

Page 28: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

III.

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával ellátott

feladatok

Page 29: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

• KIFIR és Közfelvir - iskolákkal történő kapcsolattarás

• Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER)

• OKM 2017/2018:

o mérési koordinátorok képzése

o kiegészítő mérés felmérésvezetésének a megszervezése 35 érintett iskola (16 Veszprém megyében)

o természettudományos mérés 30 érintett iskola ( 7 Veszprém megyében)

mérési koordinátori képzés

• OKM 2018/2019:

o 2019. május 29.- felmérésvezetők képzése

o kiegészítő mérés (Core-teszt és próbamérés; matematika, szövegértés terület) felmérésvezetésének

megszervezése : 2019. április 29.- május 17.

• Nemzetközi mérések 2017/2018 - a felmérésvezetés megszervezése

o PISA mérés 16 iskolát érintett (5 Veszprém megyében)

o TIMSS próbamérés 7 iskolát érintett Veszprém megyében

• 2018/2019

• TIMSS 2019 főmérés (4. és 8. évfolyam, matematika és természettudomány terület, digitális (pendrive) és papíralapú adatfelvétel) - 2019.03.25-2019.04.26.

• OKTV :

o diákoknak szeptember 21-éig kell le adniuk a jelentkezési lapjukat az iskolában

o az iskoláknak szeptember 28-éig kell a jelentkezéseket rögzíteniük az Adafor rendszerben

Page 30: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és
Page 31: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

IV.

Köznevelési projektek

Page 32: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

EFOP-3.1.1-14-2015-00001: Kisgyermekkori nevelés támogatása

• Projektnyitó rendezvény: 2018.01.30.

• Projekt zárás: 2018. 06.30.

• Partnerintézmények:

Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág

Ajka Városi Óvoda Vizikék

Pápai Városi Óvodák Huszár ltp.-i Tagóvoda

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

Page 33: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett

intézmények támogatása

• Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola

• Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola - Enying

• Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida

• Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium-Várpalota

• Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola-Tapolca

• III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola-Zirc

Page 34: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások

kialakítása, megújítása

• A médiaműveltség mérése (7. és 11. évfolyamos digitális (online) mérés

a tanulók digitális technolóigai jártasságáról, médiahasználati szokásairól

és tudatos médiafogyasztásukról)- tervezett mérési időszak: 2018.11.19-

12.15

o 7. évfolyam: kb. 165 osztály

o 11. évfolyam: 130 osztály

• Az országos kompetenciamérés természettudomány területének főmérése (tanulói mintán) – a 2018-as próbamérésben részt vevő iskolák kiválasztott évfolyamáról az összes osztály részvételével - tervezett mérési időszak: 2019. április 29.-május 24.

• Az országos kompetenciamérés kevert műveltségi területének próbája (szövegértés, matematika és természettudományi feladatokat tartalmazó digitális (online) mérés) - tervezett mérési időszak: 2019. április 29.-május 17.

Page 35: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Tehetségpályázat-Matalent 3

• Próbamérés:

o10 intézmény - 12 feladatellátási hely

• Főmérés:

o36 intézmény - 40 feladatellátási hely

Page 36: A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ · •Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Berhida •Képesség-és

Köszönöm a figyelmet!