Afyonkarahisar Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Afyonkarahisar Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi

 • 1

  AFYONKARAHSAR TCARET VE SANAY ODASI

  ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

  Afyonkarahisardaki letmeler Gcn Gne Enerjisinden Alyor Projesi

  100 kWp, 50 kWp, 25 kWp,

  Glerde Gne Enerjisinden Elektrik Enerjisi retimi Sistemi

  Fizibilite Raporlar

  ARALIK 2013

  Hazrlayanlar

  ELK MH. BRAHM ZSOY

  ELK. TEK. HAKAN SOMER

  Bu Proje T.C. Zafer Kalknma Ajans Tarafndan, finanse edilmitir.

 • 2

  Bu Afyonkarahisardaki letmeler Gcn Gne Enerjisinden Alyor Projesi''

  T.C. Zafer Kalknma Ajansnn katks ile hazrlanmtr. Bu proje ieriinden sadece

  ''Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odas sorumludur ve bu ieriin herhangi bir ekilde

  T.C. Zafer Kalknma Ajansnn gr ve tutumunu yanstt ileri srlemez.

 • 3

  SUNU

  Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm tm dnyada hzla artmaktadr.

  Bunun zorunlu sebebi her geen gn artan enerji ihtiyacnn karlanmas konusunda

  kayglardr.

  Yaplan bu almada, 25 Kwp, 50 kWp ve 100 kWp glerde yatrm fizibilite

  raporu ile, mermer ve gda sanayinin olduka gelimi olduu Afyonkarahisarda,

  ounlukla s ve elektrik enerjisi eklinde grlen enerji ihtiyacnn, elektrik ksmnn

  bir blmn veya tamamn yenilenebilir enerjiden salama konusunda halk ve

  sanayiciyi bilinlendirerek, yenilenebilir enerjilerin kullanm daha fazla artrlmas

  amalanmaktadr.

  AFYONKARAHSAR TCARET VE SANAY ODASI

 • 4

  ZELGELER LSTES

  izelge 1 2012 ylna kadar Dnya Genelinde PV Gc Deiim ngrs 24

  izelge 2 Dnyada nemli PV pazarna sahip lkeler 26

  izelge 3 Avrupa Gnelenme Saatleri Kyaslamas 28

  izelge 4 Trkiye Kurulu Gcnn Yakt Cinslerine Gre Dalm 30

  izelge 5 Lisanssz Elektrik retimine likin Hidrolik D Kaynaklara Dayal Bavuru

  Sreci 31

  izelge 6 2013 Afyonkarahisar klim Diyagram 64

  izelge 7 WRF Meteogram | Afyonkarahisar (mgm)

  izelge 8 Afyonkarahisar ili iklim istatistikleri 66

  izelge 9 TRKYE Global Radyasyon Deerleri (KWh/m2-gn) 70

  izelge 10 TRKYE Gnelenme Sreleri (Saat) 70

  izelge 11 AFYONKARAHSAR Gnelenme Sreleri (Saat)

  izelge 12 AFYONKARAHSAR Global Radyasyon Deerleri (KWh/m2-gn) 72

  izelge 13 AFYONKARAHSAR PV Tipi-Alan-retilebilecek Enerji (KWh-Yl) 72

  izelge 14 Tipik Gne Santrali Elektriksel ema 77

  izelge 15 Afyonkarahisar li Meteorolojik Datalardan rnek 84

  izelge 16 Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odas Sistem Verim Analizi 86

  izelge 17 Finansman htiyac Ve Kaynaklarn Hesaplanmas Tablosu 87

  izelge 18 Yatrm tutar Kur Hesaplamas 87

  izelge 19 Yatrm Parametreleri tablosu 87

  izelge 20 Birim Maliyet Tablosu 88

  izelge 21 Toplam Yatrm Analizi Tablosu 89

  izelge 22 Amortisman Hesaplama Tablosu 90

  izelge 23 Yatrmn Geri Dn Sresi Tablosu 90

  izelge 24 Yatrmn Geri Dn Sresi Tablosu 91

  izelge 25 Tipik Gne Santrali Elektriksel emas 93

  izelge 26 Afyonkarahisar li Meteorolojik Datalardan rnek 95

  izelge 27 Afyonkarahisar Belediyesi Atks Artma Tesisi Sistem Verim Analizi 97

  izelge 28 Finansman htiyac Ve Kaynaklarn Hesaplanmas Tablosu 98

  izelge 29 Kur Hesaplama Tablosu 98

  izelge 30 Yatrm Parametreleri Tablosu 98

  izelge 31 Birim Maliyet Tablosu 99

  izelge 32 Yatrm Analizi Tablosu 100

  izelge 33 Amortisman Hesaplama Tablosu 101

  izelge 34 Yatrmn Geri Dn Sresi Tablosu 101

  izelge 35 Karllk Analizi Tablosu 101

  izelge 36 Tipik Gne Santrali Elektriksel emas 103

  izelge 37 Afyonkarahisar li Meteorolojik Datalardan rnek 105

  izelge 38 Afyonkarahisar Organize Sanayi Blgesi Mdrl Sistem Verim Analizi 107

  izelge 39 Finansman htiyac Ve Kaynaklarn Hesaplanmas Tablosu 108

  izelge 40 Dviz Hesaplama Tablosu 108

  izelge 41 Yatrm Parametreleri Tablosu 108 izelge 42 Birim Maliyet Tablosu 109

  izelge 43 Yatrm Analizi Tablosu 110

  izelge 44 Amortisman Hesaplamas 111

  izelge 45 Yatrmn Geri Dn Sresi Tablosu 111

  izelge 46 Yatrmn Karllk Analizi Tablosu 112

 • 5

  EKLLER LSTES

  ekil 1 Hareketli Gne Paneli 12

  ekil 2 Rzgr Tribn 14

  ekil 3 Dalga Enerjisi Converteri 15

  ekil 4 Biyoktle Enerjisi Elde Edilen Bitki 16

  ekil 5 Jeotermal Enerji Kayna 17

  ekil 6 Hidroelektrik Santrali 18

  ekil 7 Hidrojen Atomlar 19

  ekil 8 Gneten Is Enerjisi Sistemi 20

  ekil 9 Arazi zerine Kurulu GES 21

  ekil 10 Gne 22

  ekil 11 GES Sistemli Yaam Alan Tasarmlar 23

  ekil 12 Dnya Gne Haritas 25

  ekil 13 Trkiye Gne Haritas 27

  ekil 14 Trkiye Gne Haritas kWh/m2 27

  ekil 15 Gne Pili 45

  ekil 16 Konsantre solar enerji (CST) Sistemi 47

  ekil 17 Konsantre Solar Enerji Sistemi (CSP) 48

  ekil 18 (CSP) Sistemi alma ablonu 49

  ekil 19 Organik Gne Pili 50

  ekil 20 Gne Paneli Montaj 52

  ekil 21 Gne Paneli at Yerleimi 53

  ekil 22 Sistem akm emas 53

  ekil 23 Gne Hcreleri ile Sokak Aydnlatmas 54

  ekil 24 Gne Hcreleri ile Bahe Aydnlatmas 54

  ekil 25 Gne Hcrelerinin Karayollarnda Kullanm 55

  ekil 26 ebekeye Elektrik Veren Gne Hcresi (PV) Sistemi 55

  ekil 27 ebeke balantl sistem 56

  ekil 28 PV Sisteminin almas 56

  ekil 29 Fotovoltaik Hcre Yaplar 57

  ekil 30 Gne pili 59

  ekil 31 Gne pili malzemesi verimlilik lmleri 60

  ekil 32 Optik Younlatrcl Hcreler 61

  ekil 33 Fotovoltaik Gne Pili 62

  ekil 34 Afyonkarahisar li Corafi Konumu 63

  ekil 35 Dekoratif Panel Yerleimi Mnih ALMANYA 67

  ekil 36 at kurulumu 68

  ekil 37 rnek Panel Yerleimi Mnih-ALMANYA 68

  ekil 38 Afyonkarahisara Uygun Sistem Yerleimi 69

  ekil 39 Afyonkarahisar gne Haritas 71

  ekil 40 PV Hcre Modl 79

  ekil 41 Mekanik Konstrksiyon 79

  ekil 42 nvertr 80 ekil 43 nvertr Ekran 81

  ekil 44 Kontrol Ve Kumanda Sistemi 82

  ekil 45 Kablo Ve Konektrler 82

  ekil 46 alt Malzemeleri Ve Koruma Ekipmanlar 83

  ekil 47 Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odas Panel Yerleim Plan 85

  ekil 48 Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odas Gne Yolu 85

 • 6

  ekil 49 Afyonkarahisar Belediyesi Atks Artma Tesisi Panel Yerleim Plan 96

  ekil 50 Afyonkarahisar Belediyesi Atks Artma Tesisi Gne Yolu 96

  ekil 51 Afyonkarahisar Organize Sanayi Blgesi Mdrl at Yerleim Plan 106

  ekil 52 Afyonkarahisar Organize Sanayi Blgesi Mdrl Gne Yolu 106

 • 7

  NDEKLER

  SUNU 3

  ZELGELER LSTES 3

  EKLLER LSTES 5

  NDEKLER

  GR ....................................................................................................................................... 10

  BLM 1

  1. GENEL NCELEME ......................................................................................................... 11

  1.1 YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI ............................................................... 12

  1.1.1 Gne Enerjisi............................................................................................................. 12

  1.1.2 Rzgar Enerjisi ........................................................................................................... 14

  1.1.3 Dalga Enerjisi ............................................................................................................. 15

  1.1.4 Biyoktle Enerjisi ...................................................................................................... 16

  1.1.5 Jeotermal Enerji .......................................................................................................... 17

  1.1.6 Hidrolik Enerji ........................................................................................................... 18

  1.1.7 Hidrojen Enerjisi......................................................................................................... 19

  1.2 GNE ENERJS

  1.2.1 GNE ENERJS ETLER ................................................................................ 20

  1.2.1.1 Gne Enerjisinden Is Enerjisi ................................................................................ 20

  1.2.1.2 Gne Enerjisinden Elektrik Enerjisi ...................................................................... 21

  1.2.1.3 Gne Enerjisinden Hiderojen Enerjisi ................................................................... 22

  1.3 GNE ENERJSNDEN ELEKTRK ENERJS RETM ................................... 23

  DNYADA'K DURUM ........................................................................................................ 23

  1.3.2 TRKYEDE'K DURUM ........................................................................................ 27

  1.3.3 SEKTREL ANALZ ................................................................................................ 31

  1.3.4 DESTEK MEKANZMALARI .................................................................................. 31

  1.4 GNE ENERJSNDEN ELEKTRK ENERJS RETEN SSTEMLER..................

  1.4.1 Fotovoltaik (PV) ........................................................................................................ 45

  1.4.2 Konsantre solar enerji (CSP) ...................................................................................... 47

  1.4.3 Konsantre fotovoltaik (CPV) ........................................................