Amore | maart 2013

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Communitymagazine van Thomas More hogeschool.

Text of Amore | maart 2013

 • 1Magazine over Thomas More en Meer

  14 Operatie excellent

  20 Mechelen mediastad26 Leren voor leerkracht

  28 Integratie KU Leuven

  01 MAArt 2013

  ExpEctMOre!

  Thomas More uit de startblokken

 • 2 amore

  rubriek

  En ding weten we zeker: op onze kennis staat een vervaldatum

  08MachTeLd Verbruggen aLgeMeen direcTeur ThOMas MOre

 • 03

  in ditnuMMer

  en nOg04 klik

  06 kortom

  08 dialoog

  34 tag

  36 utopia

  Wij 12 campusTh omas More in cijfers.

  14 bovenste plankVisitatiecommissie beloont aandacht voor kwaliteit.

  18 debatToelatingsproef: vloek of zegen?

  Werk 20 Mechelen mediamagneetEen toekomst in de media? Begin bij de bron!

  24 profielGreet Vleugels, verpleeg-kundige in Pulderbos.

  26 scanHier rijpt het onderwijs-talent van morgen.

  WereLd 28 integratieMasteropleidingen integreren in KU Leuven.

  32 expatInterieurstudente Tessa Verhagen ruilt Valkens-waard voor Mechelen.

  20 32 06

  aMOre is het communitymagazine van Th omas More. Verschijnt drie keer per jaar. hOOfdredacTie Walter Machielsen redacTieraad Luc Damen, Nadine De Peu-ter, Walter Machielsen, Willem Mees, Erika Pelemans, Sylvie Van Dun, Nele Van Herck, Machteld Verbruggen cOncepT en reaLisaTie Stapel Magazinemakers

  www.stapel.be fOTOgrafie Koen Bauters, Tini Cleemput, Benoit Vermeeren V.u. Machteld Verbruggen, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen

  MeT dank aan alle studenten, docenten en medewerkers van Th omas More.

  infO www.thomasmore.be cOnTacT amore@thomasmore.be

  Toelatingsproef: vloek of zegen? 26 scan

  Hier rijpt het onderwijs-talent van morgen.

  18

 • 4 amore

  rubriek

  spOrTen zOnder scheids-rechTer. In de nieuwe sporthal van Campus Turnhout leven toekomstige sportleerkrachten zich uit tijdens een stevig partijtje ultimate frisbee. Het opzet van deze hippe teamsport is eenvoudig: beide ploegen proberen door onderling passen te geven zo ver mogelijk door te dringen in vijandig gebied. Een geslaagde pas in de doelzone van de tegenstander levert n punt op. Bij ultimate frisbee is fair play bijzonder belangrijk: er is namelijk geen scheidsrechter, dus zijn de spelers zelf ver-antwoordelijk voor een eerlijk spelverloop. Maar dat houdt onze eerstejaarsstudenten niet tegen om er een match van te maken waar de spanning van afdruipt.

  Fair play

  4 amore

  kLik

 • rubriek

  55

 • 6 amore

  rUBrIeK

  IK Neem De LeSSeN oP eN BeLUISTer Ze THUISkiM bOLs34

  EErStE JAAr MEDICAL MANAGEMENt ASSIStANt | CAMPUS tUrNHOUt

  eersTe ziT

  kortOM

  Op dinsdag 19 februari zakten meer dan 130 bedrijven af naar Campus De Nayer voor de jaarlijkse jobbeurs van de ingenieursopleidin-gen en de technologisch of ICT-georinteerde professionele bachelors van Campus De Nayer en Campus Mechelen. Ook dit jaar was de cam-pus te klein voor alle genteresseerde bedrijven. Daarom en ook als service voor internationale studenten, werden alle bedrijven geregistreerd in een virtuele online jobbeurs. Uiteinde-lijk bleef de teller staan op 147: een nieuw record voor Th omas More. Ter voorbereiding ontvingen de studenten een bedrijvengids en volgden alle laatstejaars sollicitatieworkshops. Ook voorlaatstejaars bezochten de beurs in het kader van stage, eindwerk of masterproef. Zo konden de meer dan 350 recruiters uit bedrij-ven kennismaken met bijna 1 000 studenten, wat van deze beurs waarschijnlijk de grootste van Vlaanderen maakt. Expect more

  VirTueLe beurswww.thomasmore.be/onlinejobbeursdenayer

  infO jObbeurswww.thomasmore.be/jobbeursdenayer

  6 amore

  Ik had al een diploma Offi ce Management en werkte een tijdje als vertaler, maar dat lag me niet. Eigenlijk wou ik iets in de medische sector doen, maar omdat ik blind ben, is dat niet evident. Mijn huisarts overtuigde me om de stap te wagen. Vorig jaar ben ik gestart met n basisvak: Medi-sche Terminologie. Intussen volg ik een aangepast programma van 31 studiepunten. De lessen neem ik op, om ze thuis te beluisteren. Gelukkig word ik goed opgevangen, zowel door docenten als stu-denten. De rest van de tijd spendeer ik aan mijn website met informatie voor blinden en slecht-

  zienden. Van de Koning Boudewijnstichting kreeg ik daarvoor zopas een beurs van 7 500

  euro: een extra motivatie om hard mijn best te doen.

  www.kimbols.be

  caMpus de naYer

  Virtueel jOb-

  hOppen

 • rUBrIeK

  7

  een nieuW Magazine

  caMpus dE MolEn

  Voor je neus ligt Amore, het gloednieuwe maga-zine van omas More. Amore is een commu-nityblad voor al wie van dicht of van ver bij de hogeschool betrokken is: studenten en docenten uiteraard, maar ook ouders, bedrijven en partner-instellingen. Voor de naam van het blad deden we een beroep op de creativiteit van studenten en medewerkers. Uit 43 inzendingen met meer dan honderd voorstellen koos de redactie voor Amore, een vondst van Hannelore Casteels, die in Antwerpen Handelswetenschappen studeert. De naam verwijst naar het Franse amour en het Italiaanse amore, zegt Hannelore. Het magazine moet er immers toe bijdragen dat de lezers de nieuwe hogeschool snel in het hart sluiten.

  7

  Nu zitten de professionele bachelors in Antwerpen nog over verschillende campus-sen verspreid. Maar vanaf het academiejaar 2013-2014 kunnen ze in het hartje van de stad terecht op de gloednieuwe Campus De Molen, zoals de vernieuwde en uit-gebreide Campus Sanderus voortaan zal heten. Het pronkstuk in dit architectonische hoogstandje wordt het grote auditorium met plaats voor 350 studenten. Meteen is Th omas More in Antwerpen klaar voor een uitdagende toekomst.

  ThaTs aM re! kLaarvoor de

  toekomst

 • 8 amore

  rUBrIeK

  WiJ BErEidEn studEntEn voor op EEn WErEld Waarin allEs stEEds snEllEr gaat

  diaLOOg

  vanaf dit academiejaar varen lessius hogeschool en katholieke hogeschool kempen onder de vlag van thomas More, met aan het roer een kersverse kapitein. samen met de nieuwe bestuursploeg is algemeen directeur Machteld verbruggen vastbesloten om van de nieuwe naam een kwaliteitslabel te maken.

  8 amore

 • rUBrIeK

  99

  MachTeLd Verbruggen

  aLgeMeen direcTeur

  ThOMas MOre

 • 10 amore

  diaLOOg

  zoek. Er zijn grote verschillen tussen de campussen, maar ze zijn ook uitermate comple-mentair. Deel van de uitdaging bestaat erin om te werken aan een gezamenlijke cultuur, zonder aan de eigenheid te raken. Het feit dat onze school geografi sch gespreid is over verschillende steden, beschouwen wij als een troef. In een sterk geglobaliseerde wereld zoeken mensen naar houvast, naar herkenbaarheid. Daar spelen wij met Th omas More op in. Wij zijn niet alleen zeer herkenbaar in de gemeenten waar we zitten. We beschikken er ook over goede relaties met het werkveld, wat ons in staat stelt om mooie stageplaat-sen aan te bieden en intensieve samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven uit te bouwen.

  Vanwaar de naam

  Thomas More?

  Een nieuw project vraagt om een nieuwe naam. Verdergaan onder een van de bestaande na-men was geen optie. We wilden niet de perceptie creren dat de ene hogeschool in de andere zou opgaan. Onze hogeschool is het resultaat van een fusie, de som van verschillende delen n een project met ambitie. Zo kwamen we uit bij Th omas More, een Engelse humanist die ook in onze regio heeft verbleven. Het is een naam met een open blik op de wereld, die tegelijk voldoende speelruimte laat om te zeggen wat we willen doen. Vandaar ook Expect More, de baseline van onze campagne.

  Faciliteren, zo omschrijft Mach-teld Verbruggen haar taak als algemeen directeur. Het is mijn job om de mensen achter eenzelf-de visie te scharen. Om ervoor te zorgen dat ze over de juiste middelen beschikken, zodat ze in staat zijn die visie waar te maken. Maar dat doe ik niet alleen. Th omas More beschikt over een collegiale bestuursploeg, waarbij iedereen vanuit zijn invalshoek bijdraagt tot een goed resultaat. Voor elke beslissing geldt: wij stemmen niet, wij gaan akkoord! Dat is onze kracht.

  hoe ben je bij Thomas

  More terechtgekomen?

  Ik ben een onderwijsmens. Ook tijdens mijn rechtenstudie heb ik altijd naar het raakvlak met onderwijs gezocht. Die passie heb ik van thuis meegekregen: mijn moeder was namelijk school-hoofd. Na mijn doctoraat kon ik als juridisch adviseur aan de slag bij Karel de Grote Hogeschool. Twee jaar later was ik directeur strategisch beleid: een bijzonder leerrijke ervaring. En na een kor-te tussenstop in de Guimardstraat zag ik de vacature voor algemeen directeur bij Th omas More: een job in het verlengde van wat ik graag doe en goed kan. Ik ben blij met deze uitdaging. Hier komt voor mij alles samen.

  Wat waren je eerste indruk-

  ken van de hogeschool?

  Hier lopen veel capabele mensen rond, die net als ik gepassioneerd zijn door onderwijs en onder-

  MachTeLd Verbruggen aLgeMeen direcTeur ThOMas MOre

  Mijn hObbYs? Echte hobbys heb ik niet, zegt Machteld verbruggen. als ik echt tijd wil voor mezelf, dan duik ik in een boek. ik ben een echte boekenwurm. ik lees management-literatuur en heel veel over onderwijs, maar net zo goed een spannende detective of een historische roman.

 • 11

  Wat lag aan de basis

  van deze fusie?

  Het hoger onderwijs is de voor-bije jaren grondig hervormd. In essentie bieden de hogescholen alleen nog praktijkgerichte bacheloropleidingen aan. De academische masteropleidin-gen tolk, industrieel ingenieur, enzovoort behoren voortaan tot de verantwoordelijkheid van de universiteiten. Elders in Europa is dat al langer het geval, en op die manier schakelen we onze diplomas gelijk met die in het buitenland. Het gevolg is dat de hogescholen te klein worden, en dus moeten