ANNEX 2. DADES COMPLEMENTÀRIES - Foment ?· Expedient/acció/grup NOM DEL CURS DADES PERSONALS (1)…

  • Published on
    28-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Expedient/acci/grup</p><p>NOM DEL CURS</p><p>DADES PERSONALS (1)</p><p>Nom i Cognoms DNI</p><p>E-mail Mbil</p><p>Telf particular</p><p>Horari de treball Mat Nit Telf empresa</p><p>Tarda Cap de setmana</p><p>Partit</p><p>COM HAS CONEGUT AQUEST CURS</p><p>Web Foment Formaci Empresa on treballes Altres webs Premsa Web de Foment</p><p>Ex-alumne Grups Whatsapp Cercadors web Newsletter Altres</p><p>La documentaci del curs la vull rebre en Catal Castell</p><p>INFORMACI</p><p>ACCEPTO rebre informaci referent a lactivitat formativa mitjanant correus electrnics i/o missatges de text al mbil</p><p>ACCEPTO la cessi expressa del dret de la meva imatge de les fotografies realitzades durant el transcurs del curs (2)</p><p>DOCUMENTACI PER TRAMITAR LA INSCRIPCI</p><p>Si ests en actiu</p><p>Fotocpia del DNI en vigor</p><p>Si ets autnom (freelance )</p><p>Fotocpia del DNI en vigor</p><p>Fotocpia de l'ltim rebut d'autnoms</p><p>Si ests a l'atur</p><p>Fotocpia del DNI en vigor</p><p>Fotocpia dalgun document on aparegui el Nm. de cotitzaci a la Seguretat Social</p><p>SIGNATURA</p><p>Lloc i data</p><p>ANNEX 2. DADES COMPLEMENTRIES</p><p>Els diplomes noms es conservaran en el Centre de Formaci durant 2 mesos des de la fi del curs.</p><p>Fotocpia del DARDE actualitzat (document d'inscripci de sollicitud de treball al Servei Pblic d'Ocupaci de Catalunya)</p><p>(1) LLEI DE PROTECCI DE DADES En virtut del que est disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal, li informem que mitjanant la complementaci del present </p><p>formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, amb la finalitat de poder gestionar la seva sollicitud dinscripci, aix com per </p><p>mantenir-li informat, incls per mitjans electrnics, sobre qestions relatives a lactivitat de la instituci i els seus serveis.</p><p>Aix mateix, linformen de la possibilitat dexercir, en qualsevol moment, els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici de les seves dades de carcter personal mitjanant correu electrnic dirigit a lopd@foment.com </p><p>, o b mitjanant escrit dirigit al Centre de Formaci, Av Francesc Camb, 10 - 08003 Barcelona. </p><p>(2) CESSI DE DRETS D'IMATGE: La cessi d'otorga per l'explotaci dels drets d'imatge en la forma en qu aquesta hagi estat captada en les citades fotografies, amb fins promocionals dles productes i/o serveis d'AFE, </p><p>d'acord amb el disposat a la Llei Orgnica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Prpia Imatge, aix com el disposat en les consideracions segents.</p><p>La cessi concedida no t mbit geogrfic determinat ni tampoc fixa cap lmit de temps per la concessi o explotaci de la imatge, pel que AFE podr utitlitzar les fotografies preses en tots els pasos del mn i per un </p><p>termini de temps ilimitat. En concret, AFE podr publicar les citades fotografies en els seus espais propis d'Internet, en espais d'Internet de Foment del Treball, a les xarxes socials i en fulletons o publicacions prmocionals </p><p>d'AFE, tan impresos com electrnics.</p><p>Totes les fotocpies separades i sense retallar.</p><p>Recordem que aquest curs el qual t'inscrius est incls als programes de formaci professional per a l'ocupaci per a persones </p><p>treballadores que promou el Consorci de Formaci Contnua de Catalunya i el Servicio Pblico de Empleo Estatal de Foment </p><p>Formaci (AFE, SL)</p><p>Per tant, degut a que s un curs amb un gran nombre de demandes i les places sn limitades, et demanem una participaci </p><p>responsable en el seu desenvolupament, sobretot pel que fa referncia a l'assistncia regular en el curs. </p><p>Fotocpia de la ltima nmina sencera on aparegui la segent informaci: Nm. de Seguretat Social del treballador, Nm. de Seguretat Social de </p><p>lempresa i CIF de l'empresa</p><p>Nom curs: Nom i cognoms: email: Texto4: Texto5: Texto6: Texto7: Texto8: Texto9: Texto10: Texto11: Texto12: Texto14: Texto15: Texto16: Texto17: Texto18: Texto19: Texto20: Texto21: Texto22: Texto23: Texto25: Texto26: Texto27: Texto28: Texto29: Texto30: Texto31: Texto34: Texto35: Texto36: Texto37: Texto38: Texto39: Texto40: Texto41: Texto42: Texto43: Texto44: Casilla de verificacin45: Casilla de verificacin46: Casilla de verificacin47: Casilla de verificacin48: Casilla de verificacin49: Casilla de verificacin50: Casilla de verificacin51: Casilla de verificacin52: Casilla de verificacin53: Casilla de verificacin54: Casilla de verificacin55: Casilla de verificacin56: Casilla de verificacin57: Casilla de verificacin59: Casilla de verificacin60: Casilla de verificacin61: Casilla de verificacin62: Casilla de verificacin63: Casilla de verificacin64: </p></li></ul>