anunt post consilier juridic - Site-ul oficial al primariei si ... unei facultăţi de drept); -să aibă o vechime n specialitatea studiilor de minim 5 ani. Dosarele de nscriere la concurs se depun la sediu instituției n

 • Published on
  04-May-2018

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • ROMNIA JUDEUL MURE COMUNA CRISTETI

  547185 Cristesti, str.Principal, nr.678, jud.Mure,Cod fiscal: 4323357, Tel: +40 265 326112; Fax: +40 265 326842, E-mail: cristesti@cjmures.ro

  Nr._____/28.03.2017

  A N U N

  Comuna Cristeti, judeul Mure, anun organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, gradul I,

  n regim contractual pe perioad nedeterminat n cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Cristeti

  Concursul va avea loc la sediul din localitatea Cristeti, str.Principal, nr.678, comuna

  Cristeti, judeul Mure, i const n trei etape succesive, dup cum urmeaz: -selecia dosarelor de nscriere; -proba scris; -interviul. Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii la etapa

  precedent. Proba scris a concursului va avea loc n data de 25 aprilie 2017, ora 9,00, iar interviul

  n data de 2 mai 2017, ora 9,00. Condiii de participare la concurs

  Poate participa la concurs persoana care ndeplinete urmtoarele condiii generale i specifice:

  I.Condiii generale: a)are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

  statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia; b)cunoate limba romn, scris i vorbit; c)are vrsta minim de 18 de ani; d)are capacitate deplin de exerciiu; e)are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat

  pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;

  f)ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;

  g)nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.

  II:Conditii specifice: -sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, n tiine juridice (liceniat al unei faculti de drept); -s aib o vechime n specialitatea studiilor de minim 5 ani.

 • Dosarele de nscriere la concurs se depun la sediu instituiei n termen de 10 zile lucrtoare de la publicarea anunului.

  Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va conine urmtoarele documente:

  a)cerere de nscriere la concurs adresat primarului comunei Cristeti; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii,

  dup caz; c)copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor ; d)carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea (n munc) n

  specialitatea studiilor; e)cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale

  care s-l fac incompatibil cu postul pentru care candideaz; n cazul candidatului declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, acesta are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii probei serise a concursului.

  f)adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate; Adeverina care atest starea de sntate trebuie s conin n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii;

  g) curiculum vitae.

  Actele prevzute la lit. b)-d) vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea.

  Dosarul de nscriere la concurs se depune la sediul Primariei comunei Cristeti n termen de 10 zile lucrtoare de la data publicrii n Monotorul Oficial al anunului de concurs.

  n termen de maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele pe baza ndeplinirii condiiilor de participare. Relaii suplimentare privind bibliografia si coninutul dosarului de inscriere se pot obine la Primaria comunei Cristeti, telefon 0265326112, interior 17, i pe site-ul comunei www.cristestimures.ro.

  Kovacs Edit, Primarul comunei Cristeti

 • Anexa la HCL nr.27/2017

  BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat n vederea ocuprii postului vacant de

  consilier juridic, post n regim contractual pe perioad nedeterminat, n aparatul permanent al Consiliului Local

  1) Constitutia Romaniei, republicat; 2) Legea nr. 215/2001privind administratia public local, republicata i actualizata; 3) Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduit a personalului contractual

  din autoritile i instituiile publice; 4) Legea nr. 514/2003, privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic,

  actualizat; 5) Statutul profesiei de consilier juridic ( M. Of. Partea I nr. 684 din 29.07.2004 i M. Of.

  Partea I nr. 452 din 20.06.2014); 6) OUG nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri

  proprietate public, cu modificrile i completrile ulterioare; 7) HG nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public;

  8) Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii 9) Contracte speciale Noul Cod civil:

  a) Contractul de vnzare-cumprare (art. 1650-1762 Cod civil-Legea nr.287/2009); b) Contractul de locaiune (art. 1777-1850 Cod civil); c) Contractul de societate ( art. 1881-1954 Cod civil); d) Contractul de mandat ( art. 2009-2071 Cod civil); e) Contractul de rent viager i ntreinere ( art. 2242-2263 Cod civil);

  10) Prescripia extinctiv ( art. 2500-2544 Cod civil); 11) Regimul general al termenelor de decdere ( art. 2548-2550 Cod civil); 12) Calculul termenelor ( art. 2545-2556 Cod civil); 13) Aciunea civil ( art. 29-40 Cod pr. Civil-Legea nr.134/2010); 14) Actele de procedur ( art. 148-179 Cod pr. civil ); 15) Procedura contecioas (art. 192-455 Cod pr. civil); 16) Cile de atac (art. 456-513 Cod pr. civil); 17) Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ; 18) Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleilor locali, cu modificrile i

  completrile ulterioare; 19) OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a

  consiliilor locale, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Preedinte de edin

Recommended

View more >