BAHAGIAN II – SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk . Kuantiti 4 pejabat ... Penyelenggaraan Penghawa Dingin Pejabat Negeri dan Cawangan Negeri yang dipantau anggota bahagian mengikut Jadual yang ditetapkan

  • Published on
    16-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>SASARAN KERJA TAHUNAN ( 2014 )</p><p>Nama : AZMAN BIN MOHAMADJawatan : PENOLONG JURUTERA KANANBahagian / Negeri : SEKSYEN TEKNIKAL DAN PELESENAN / IBUPEJABAT PPSPPA NEGERI KELANTAN</p><p>BIL.</p><p>PENETAPAN SASARAN KERJA(Diisi pada awal tahun)</p><p>KAJIAN PERTENGAHAN </p><p>TAHUNPENCAPAIAN AKHIR TAHUN</p><p>AKTIVITI PROJEK/ KETERANGAN(Senaraikan Aktiviti/ Projek)</p><p>PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/K</p><p>os)</p><p>SASARAN KERJA(berdasarkan petunjuk </p><p>prestasi)</p><p>SASARAN KERJA(berdasarkan petunjuk </p><p>prestasi)</p><p>PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN</p><p>1 Merancang, memantau dan memastikan anggota bahagian teknikal dan pelesenan menjalankan fungsi dengan efektif dan teratur.</p><p>Kualiti Kerja pemantauan dan penyelenggaraan keatas sebuah bangunan Ibu Pejabat dan 3 buah pejabat Cawangan sebagaimana keperluan dan penetapan prosedur MS ISO 9001:2008</p><p>Kerja pemantauan dan penyelenggaraan keatas sebuah bangunan Ibu Pejabat dan 3 buah pejabat Cawangan sebagaimana keperluan dan penetapan prosedur MS ISO 9001:2008</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, kesemua Pejabat Negeri dan 3 Pejabat Cawangan PPSPPA Kelantan telah dibuat pemantauan dan kerja penyelenggaraan keatas kerosakan bangunan yang dilaporkan serta dari pemeriksaan berkala.</p><p>Kuantiti 4 pejabat / bulan 4 pejabat / bulan 4 pejabat / bulan</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>PSP/H003/BD1 V.2.0</p><p>(a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah sekurang-kurangnya 5 aktiviti;(b) SKT yang ditetapkan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi iaitu sama ada kuantiti, kualiti, masa atau kos bergantung kepada kesesuaian sesuatu aktiviti/ projek;(c) SKT yang telah ditetapkan pada awal tahun hendaklah dikaji semula di pertengahan tahun. SKT yang digugurkan atau ditambah hendaklah dicatatkan di ruangan ULASAN;(d) PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama dalam membuat penetapan SKT dan menurunkan tandatangan diruangan yang ditetapkan;</p><p>(e) PYD hendaklah membuat laporan dan ulasan pencapaian SKT pada akhir tahun dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan;(f) PPP juga hendaklah membuat laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian SKT pada akhir tahun dan menurunkan tandatangan di ruangan yang ditetapkan; dan(g) Sila rujuk Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) untuk mendapat keterangan lanjut. </p><p>BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)(Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT)</p></li><li><p>2 Memastikan Kerja Penyelenggaraan Penghawa Dingin Pejabat Negeri dan Cawangan Negeri yang dipantau anggota bahagian mengikut Jadual yang ditetapkan</p><p>Kualiti Memastikan alat penghawa dingin berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.</p><p>Memastikan alat penghawa dingin berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, kesemua peralatan penghawa dingin telah dipastikan berada dalam keadaan baik dan selamat</p><p>Kuantiti Dalam 36 bulan tempoh kontrak perjanjian :Kerja major servis = setiap 12 bulan sekali (1 tahun sekali) dan Kerja minor servis = setiap 2 bulan sekali</p><p>Dalam 36 bulan tempoh kontrak perjanjian :Kerja major servis = setiap 12 bulan sekali (1 tahun sekali) dan Kerja minor servis = setiap 2 bulan sekali</p><p>Sebanyak 22 kali servis minor dan 1 kali servis major telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 bagi Kerja penyelenggaraan Bangunan Pejabat Negeri dan 3 Pejabat Cawangan PPSPPA Negeri Kelantan.</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>3 Memastikan Penyelarasan Sebutharga Bagi Kerja Penyelenggaraan Bangunan Pejabat Negeri dan Cawangan</p><p>Kualiti Memastikan sebutharga yang diberi oleh pihak kontraktor negeri mengikut jenis kerja yang dibenarkan dan memenuhi spesifikasi.</p><p>Memastikan sebutharga yang diberi oleh pihak kontraktor negeri mengikut jenis kerja yang dibenarkan dan memenuhi spesifikasi.</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, kesemua 3 sebutharga keatas penyelenggaraan Bangunan Pejabat Negeri dan Cawangan telah dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan.</p><p>Kuantiti Bergantung kepada arahan yang diterima dari masa ke semasa.</p><p>Bergantung kepada arahan yang diterima dari masa ke semasa.</p><p>Sebanyak 3 sebutharga telah diproses dan dilaksanakan kerja </p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>4 Pegawai Teknikal Kenderaan bagi PPSPPA Negeri Kelantan</p><p>Kualiti Pemeriksaan teknikal keatas kenderaan milik PPSPPA Kelantan bagi memastikan ia berada dalam keadaan baik dari </p><p>Pemeriksaan teknikal keatas kenderaan milik PPSPPA Kelantan bagi memastikan ia berada dalam keadaan baik </p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, Pemeriksaan Teknikal secara visual keatas kondisi kenderaan milik PPSPPA Kelantan telah </p></li><li><p>aspek kualiti sistem enjin, tayar, badan kenderaan, sistem penghantaran dan semua sistem kenderaan.</p><p>dari aspek kualiti sistem enjin, tayar, badan kenderaan, sistem penghantaran dan semua sistem kenderaan.</p><p>dilaksanakan mengikut frekuensi yang ditetapkan.</p><p>Kuantiti Pemeriksaan teknikal kondisi kenderaan :1. Satu kali pemeriksaan mengejut2. Satu kali pemeriksaan teknikal dan visual kenderaan3. Satu kali pemeriksaan tahunan Ujian VTL kenderaan dengan pihak berkompeten iaitu JKR Cawangan Mekanikal Negeri Kelantan.</p><p>Pemeriksaan teknikal kondisi kenderaan :1. Satu kali pemeriksaan mengejut2. Satu kali pemeriksaan teknikal dan visual kenderaan3. Satu kali pemeriksaan tahunan Ujian VTL kenderaan dengan pihak berkompeten iaitu JKR Cawangan Mekanikal Negeri Kelantan.</p><p>Sebanyak 1 Toyota Fortuner dan 6 buah Isuzu D.Max telah dibuat pemeriksaan sepanjang Tahun 2014</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>5 Melaksanakan tugas berkaitan arahan kerja teknikal yang diterima dari masa ke semasa.</p><p>5.1</p><p>5.1 Mengemaskini maklumat inventori GIS bagi seluruh kawasan skim perkhidmatan di Negeri Kelantan</p><p>Kualiti Memastikan maklumat inventori GIS dibuat dengan lengkap sebagaimana garispanduan ditetapkan dan dikemaskini dari masa ke semasa oleh Pengurus Cawangan.</p><p>Memastikan maklumat inventori GIS dibuat dengan lengkap sebagaimana garispanduan ditetapkan dan dikemaskini dari masa ke semasa oleh Pengurus Cawangan.</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, Buku Inventori bagi keseluruhan kawasan skim dibawah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah disiapkan dan diserahkan secara rasmi kepada semua PBTberkaitan secara rasmi semasa Pelancaran Kempen Anti Litter Peringkat Negeri </p></li><li><p>Kelantan .</p><p>Kuantiti Mengumpul dan mengemaskini data bagi keseluruhan 13 skim perkhidmatan di Negeri Kelantan</p><p>Mengumpul dan mengemaskini data bagi keseluruhan 13 skim perkhidmatan di Negeri Kelantan</p><p>Sebanyak 13 Buah Buku Inventori telah disiapkan mewakili 13 skim perkhidmatan bagi 12 Pihak Berkuasa Tempatan di Seluruh Negeri Kelantan.</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>5.2 Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi-agensi kerajaan yang lain berkaitan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.</p><p>Kualiti Memastikan keperluan nasihat teknikal diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan</p><p>Memastikan keperluan nasihat teknikal diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, Khidmat nasihat teknikal telah diberikan kepada agensi berkaitan sebagai ahli jawatankuasa teknikal kepada Rancangan Kajian Kawasan Khas dan Rancangan Tempatan sepanjang Tahun 2014.</p><p>Kuantiti Berdasarkan arahan yang diterima</p><p>Berdasarkan arahan yang diterima</p><p>1. Rancangan Kajian Khas Kawasan Tanah Tinggi Lojing - 3 kali mesyuarat2. Ahli Jawatankuasa Teknikal kepada Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Lapran Cadangan Pemajuan (LCP) dibawah JPBD Negeri Kelantan - 2 kali mesyuarat</p></li><li><p>Masa Jan Dis 2014 Jan Jun 2014 Jan -Dis 2014</p><p>5.3 Taklimat dan ceramah berkaitan program kesedaran awam dan kepentingan kitar semula 3R serta teknologi pengurusan sisa pepejal di Negeri Kelantan.</p><p>kualiti Melaksanakan ceramah, program pameran 3R serta penglibatan dalam gotong royong bersama masyarakat serta penerangan berkaitan kesedaran awam dan teknologi pengurusan sisa pepejal.</p><p>Melaksanakan ceramah, program pameran 3R serta penglibatan dalam gotong royong bersama masyarakat serta penerangan berkaitan kesedaran awam dan teknologi pengurusan sisa pepejal.</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, Beberapa siri ceramah mengenai pengurusan sisa pepejal telah dibuat disamping program berskala besar seperti Program Pembersihan Pantai Awam dibawah NBOS-Vounterism dan kerja gotong royong CSR telah dilaksanakan. Sokongan serta khidmat nasihat keatas program khas yang melibatkan Kementerian Pelajaran Malaysia (S.M.K Hamzah 2, Machang, Kelantan) iaitu Toyota Eco Youth telah berjaya menjadi Juara Peringkat Kebangsaan.</p><p>kuantiti Bergantung kepada arahan dari masa ke semasa.</p><p>Bergantung kepada arahan dari masa ke semasa.</p><p>1. Program NBOS Empat (4 ) kali</p><p>2. Ceramah / Fasilitator- Tiga (3) kali</p><p>3. Program khas(Toyota Eco Youth) satu (1) program</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p></li><li><p>5.4 Kumpulan Inovatif dan Kreatif PPSPPA Negeri Kelantan.</p><p>kualiti Melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kumpulan Inovatif dan Kreatif bagi menghasilkan projek yang berinovasi.</p><p>Melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kumpulan Inovatif dan Kreatif bagi menghasilkan projek yang berinovasi.</p><p>Sepanjang Jan-Dis 2014, Kumpulan telah membuat persembahan projek diperingkat PPSPPA seluruh Malaysia pada Bulan Ogos 2014. Telah berjaya memenangi Anugerah Dokumentasi Terbaik.Telah buat pemilihan ahli serta penubuhan kumpulan untuk Projek Tahun 2015.</p><p>kuantiti Bergantung kepada arahan dari masa ke semasa.</p><p>Bergantung kepada arahan dari masa ke semasa.</p><p>Telah bermesyuarat sebanyak 18 kali sepanjang Tahun 2014</p><p>Masa Januari Disember 2014 Januari Jun 2014 Januari Disember 2014</p><p>PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN</p><p>Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT</p><p>AZMAN BIN MOHAMAD</p><p>'13 FEB 2014 AZMAN BIN MOHAMAD</p><p>'14 DIS 2014</p><p>DATO' SRI HJ.AFANDI BIN HJ.HAMZAH</p><p>'13 FEB 2014 DATO' SRI HJ.AFANDI BIN HJ.HAMZAH</p><p>'14 DIS 2014</p><p>PYD :</p><p>PPP :</p></li></ul>

Recommended

View more >