25
Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Biljana Manin, dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

 • Upload
  jania

 • View
  63

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik. OPĆE ODREDBE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u

školskoj godini 2014./2015.

Biljana Manin, dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Page 2: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

OPĆE ODREDBE

• kandidati se za upis prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole – NISpuSŠ

• U svakom upisnom roku može se prijaviti za upis u najviše šest obrazovnih programa

Page 3: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

ELEMENTI VREDNOVANJA

• vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element

Page 4: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

ZAJEDNIČKI ELEMENT

• za upis u sve srednjoškolske programe čine prosjeci svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

• moguće je steći najviše 20 bodova

Page 5: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u

trajanju manjem od 3 godine

• vrednuju se zajednički elementi (navedeni na prethodnom slajdu)

Page 6: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i obrte u trajanju od 3 godine

• vrednuju se: zajednički elementi

+ zaključne ocjene iz Hrvatskog jezika, Matematike

i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu- moguće je steći najviše 50 bodova

Page 7: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Za upis u gimnazije i programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju 4 godine

• vrednuju se: zajednički elementi

+ zaključne ocjene iz Hrvatskog jezika, Matematike i prvog stranog jezika

u 7. i 8. razredu+

3 nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima (2 su propisana Popisom predmeta posebno

važnim za upis, a 1 samostalno određuje srednja škola)- moguće je steći najviše 80 bodova

Page 8: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

• čine sposobnosti i darovitost učenika• dokazuju se i vrednuju: Na osnovi provjere posebnih vještina i sposobnostiNa osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanjuNa osnovi postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

Page 9: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Na osnovi provjere posebnih vještina i sposobnosti

• Program likovne umjetnosti i dizajna• Program glazbene umjetnosti• Program plesne umjetnosti• Upis iznimno darovitih kandidata• Upis kandidata u razredne odjele za sportaše:upisuju se kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenog sportskog saveza

Page 10: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u

sportu

• vrednuje se samo jedno (najpovoljnije) postignuće

Page 11: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

• boduju se rezultati u natjecanjima u znanju iz: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, iz 2 predmeta posebno značajna za upis i 1 predmeta kojeg samostalno određuje škola

• Boduju se državna/međunarodna natjecanja u 5., 6., 7. ili 8. razredu:

Izravan upis - 1., 2. ili 3. mjesto osvojeno kao pojedinac3 boda – 1. mjesto kao član skupine2 boda – 2. mjesto kao član skupine1 bod – 3. mjesto kao član skupine

Page 12: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Vrednovanja rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

• vrednuju se rezultati postignuti u 5., 6., 7. ili 8. razredu na natjecanjima školskih sportskih društava

• evidenciju vodi Hrvatski školski športski savez• boduju se državna natjecanja:3 boda- 1. mjesto kao član ekipe2 boda- 2. mjesto kao član ekipe1 bod – 3. mjesto kao član ekipe

Page 13: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

• čini uspjeh kandidata koji je ostvario u otežanim uvjetima obrazovanja

• iako može ostvarivati 2 ili više prava, priznaje se isključivo samo jedno, najpovoljnije, pravo

Page 14: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis kandidata s teškoćama u razvoju

• kandidati koji su osnovnu školu završili prema rješenju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o primjerenome obliku školovanja

• izravan upis u 1 od programa obrazovanja za koje imaju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Page 15: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

• potrebni dokumenti:Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školiStručno mišljenje nadležnog školskog liječnikaStručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Page 16: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis kandidata sa zdravstvenim teškoćama

• Kandidati koji su osnovnu školu su završili po redovnom nastavnom planu i programu, a teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje su utjecali na postizanje rezultata tijekom osnovne škole i značajno im sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga obrazovnog programa

• dodaje se 1 bod za programe za koje imaju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje

Page 17: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

• Potrebni dokumenti:Stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnikaStručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Page 18: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim

nepovoljnim ekonomski, socijalnim te odgojnim činjenicama

• Dodaje se 1 bod• Otežani uvjeti:Ako kandidat živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolestiAko kandidat živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditeljaAko kandidat živi uz samohranog roditelja korisnika socijalne skrbiAko je kandidatu jedan roditelj preminuoAko je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

Page 19: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

• Potrebni dokumenti:Liječnička potvrda o bolesti roditeljaPotvrda o dugotrajnoj nezaposlenosti roditeljaPotvrda o korištenju socijalne pomoćiPotvrda o smrti roditelja Potvrda nadležnoga centra za socijalnu skrb ako je kandidat korisnik socijalne skrbi

Page 20: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje

od 2013. do2020.

• Dodaje se 1 bod

Page 21: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Upis kandidata hrvatskih državljana koji dolaze iz obrazovnih sustava drugih zemalja

• Imaju pravo na izravan upis u srednju školu ako je najmanje 2 od posljednja četiri razreda završili u inozemstvu

Page 22: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

Zdravstvene kontraindikacije

• Ako je za obrazovni program potrebno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obaveze pri upisu u školu kao dokument može biti potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za propisani program i/ili liječnička svjedodžba medicine rada, ovisno o tome što je propisano za određeni obrazovni program

Page 23: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS KANDIDATA

• Izbor kandidata za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od 3 godine utvrđuje se na temelju: zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa

vrednovanja +

zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje odabranoga zanimanja

Page 24: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

• Upis u programe obrazovanja vezane za obrt: utvrđuje se na temelju: zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa

vrednovanja +

zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje odabranoga zanimanja

• Potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju

Page 25: Biljana M anin , dipl. pedagog, stručni suradnik savjetnik

UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

• Ukupan rezultat kandidata = zbroj bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni elementi vrednovanja)

• Na temelju ukupnog rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici NISpuSŠ