Click here to load reader

Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli ... anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalıúma yapılarak, çeúitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eletirel

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli ... anlama, anlatma, okuma ve yazma...

 • Zonguldak Bülent Ecevit

  Üniversitesi Karadeniz Ereğli

  Turizm Fakültesi

  Turizm Rehberliği Bölümü

  Turizm Rehberliği Lisans

  Programı

  Ders İçerikleri

 • BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ

  TUR 181 Türk Dili I (2 0 2) 2 AKTS

  Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste

  anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek

  ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları

  sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

  Ders Kitabı

   Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Zeynep Korkmaz; Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar; İsmail Parlatır; Necati Birinci; Tuncer Gülensoy, Yargı Yayınevi, Ankara, 2010.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Türkçenin Sırları, Nihat Sami Banarlı, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul, 1999.

   Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1995.

  AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) 2 AKTS

  Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

  Ders Kitabı:

   Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, 2. Baskı, Bayram Bayraktar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2015.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.

   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

  YDL 185 Yabancı Dil I (İNG) (2 0 2) 2 AKTS

  Ders Dilbilgisi Kuralları, Konuşma, Okuma, Yazma ve Dinleme Becerilerini Geliştirici Uygulamalarından

  Oluşmaktadır.

  Ders Kitabı

   Without Borders, Kane Addie, HillTide Press, 2004.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   English Grammar in Use, Murphy Raymond, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

  REH 101 Turist Rehberliğine Giriş (3 0 3) 5 AKTS

  Turist Rehberi Kimdir? Özlük Hakları Nelerdir?, Turist rehberliğinin tarihçesi; turizm rehberliği mesleği ve

  Türkiye’de eğitimi, turizm rehberliğinin önemi, turizm rehberliği mesleğine sosyolojik yaklaşım, turizm

  rehberlerinin görevleri, yönetilen turlarda rehberlik: yola çıkış, yerel operasyon, tanışma / genel bilgi sohbeti,

  yerel ulaşım, konaklama işletmeleri ile ilişkiler, yeme içme işletmeleri ile ilişkiler, günlük zaman kullanımının

  planlanması, turun tamamlanması, yürüyüş turlarında rehberlik, otobüs turlarında rehberlik, rehberlikte etik

  kurallar, meslekle ilgili örgütler ve mesleğe yönelik diğer kaynaklar. Turist Rehberi-Turist İlişkisi. Turist

  Psikolojisi ve Turist Davranışları. Turist Rehberlerinin Meslekte Karşılaşabilecekleri Sorunlar ve Çözüm

  Önerileri. İş Etiği. Rehberlikte Uzmanlaşma. Dünya Rehberliği. Turist Rehberliği ve Tanıtım. Turist

  Rehberliğinde Güncel Konular.

  Ders Kitabı:

   N. Albuz- T. F. Çakmak - A. Eren - Ö. Tekin - G.N. Güven Yeşildağ, (2018), Turist Rehberliğine Giriş,

  Ankara: Detay Yayıncılık.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   S. Ahipaşaoğlu, (2007), Turizmde Rehberlik, Ankara: Detay Yayıncılık.

  REH 103 Genel Turizm (2 0 2) 4 AKTS

  Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel

  gelişimi, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili

 • istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve

  turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm

  bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm

  kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

  Ders Kitabı:

   Nazmi Kozak, Meryem A. Kozak; Metin Kozak, (2015), Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 17. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

   Öcal USTA (2009), Genel Turizm, Ankara: Detay Yayıncılık.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Orhan İçöz/ Ebru Günlü/ Burcu Selin Yılmaz, (2007), Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve

  İlkeler, Ankara: Turhan Kitabevi.

  REH 105 Temel Bilgisayar Teknolojileri (2 1 3) 4 AKTS

  Genel Kavramlar, İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi, Windows 7, Bilgisayarım, Geri Dönüşüm, Google

  Servisleri (Mail, Takvim, Doküman, Günlük), MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler,

  MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge), MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik)

  ve Yazdırma, MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma, MS EXCEL - Giriş,

  Hücreler ve Çalışma Sayfaları, MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler, MS POWERPOINT - Temel

  Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo, MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran

  Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama, MS-Word, Excel, Powerpoint tekrar.

  Ders Kitabı

   Hasan Çebi Bal, (2006), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 10. Baskı, Trabzon: abp-academik book publishing.

  Yardımcı Ders Kitapları

   Koç, Ayşegül (2015), Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Kodlab Yayınları.

  REH 107 Mesleki İngilizce-I (2 2 5) 6 AKTS

  İngilizce kendini tanıtma, meslekleri tanıma, olmak (to be) fiili, sayıları tanıma, İngilizce telefon numarası ve

  yaş sorma, cins isimlerde çoğul eki, özne durumundaki çoğul zamirler, there is /there are (var) kalıbı, İngilizce

  zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma, zaman edatları, şimdiki zaman, ülkeler ve milliyetler, have got /has got

  kalıbı,ingilizce kıyafet isimleri, yer edatları, iyelik sıfatları ve hava durumu, ‘ve, fakat, ama’ bağlaçları, ‘this,

  that, these, those’ kalıpları, geniş zaman ve şimdiki zaman.

  Ders Kitabı:

   Dilara DEMİRBULAK (2008), Kuramda Uygulamaya İngilizce Dil Öğretimi El Kitabı, Ankara: Detay

  Yayıncılık.

   Cesur Öztürk, (2007), A Systematic Approach to KPDS&ÜDS, Ankara: Pelikan Yayıncılık.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Hüseyin Öz ve Ö. Faruk Cantekin, (2006), The Ultimate Guide to KPDS, Agon Bilgi Akademisi.

   Redston, C. 2006; Face to Face Elementary Coursebook, Great Britain: Cambridge University Press.

  MESLEKİ YABANCI DİL-I

  REH 109 Almanca-I (4 0 4) 5 AKTS

  Informationen zur Person (hallo, wie heißt du, wie geht es dir, Hallo, ich bin, Das Alphabet, Meine adresse, Ich

  komme aus, er ist Italiener, ich bin nicht), Die Schule (Das ist unsere Schule, Die Schulsachen, Mein

  Klassenzimmer, was ist das, Farbenfroh, Wie ist das, Extra Hast du einen …?, Die Schulfacher, Mein

  Stundenplan, Wie findest du ….?, Arbeitsgemeinschaften)

  Ders Kitabı:

   Daf Themen A1.1.1, Ja, Bitte (2018), Sakarya: DafGruppe.

 • Yardımcı Ders Kitapları:

   DaF Sözlük – Für Exakte Definitionen, (2018), Sakarya: DafGruppe.

   DaF Perfekt Wörterbuch, (2018), Sakarya: DafGruppe.

  REH 111 Fransızca-I (4 0 4) 5 AKTS

  Fransız dilinin yapı ve özelliklerinin tanıtılması, Fransızca Alfabesi ve bazı harflerin telaffuzunun kavranması,

  Selamlaşma ve Kendini tanıtma, Milliyetlerin ve bayrakların tanınması, Sınıfta karşılıklı iletişim çalışmaları,

  Yardımcı Fiilerin (…Olmak, sahip olmak) ve sonu er’le biten fiillerin şimdiki zaman çekimlerinin öğretilmesi,

  Özne görevindeki şahıs zamirlerinin alıştırmalarla öğretilmesi, anlatma alıştırmaları, Günler ve Saatlerin

  öğretilmesi, ‘’Nasıl’’ ve ‘’Ne Kadar’’ soru kalıplarının öğretilmesi, sayıların öğretilmesi.

  Ders Kitabı:

   La Grammaire Française Du XXI-siecle

   Fransızca metod kitabı (Methode de français)

   Alıştırma Kitabı (Cahier d’exercices)

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Café Crème 1 ve Cahier D'Exercises

   Sözlük (Dictionnaire français-Turc, Turc Français)

   Fiil çekim kitabı (Livre de conjuguaison)

  REH 113 Rusça-I (4 0 4) 5 AKTS

  Alfabe, Tanışma ve selamlama, Meslek sorma, hatır sorma, nereli olduğunu sorma ve cevap verme, isim, fiil,

  sıfat, zarf, çoğullar, iyelik zamirleri, sahiplik, zaman, sayılar, hava durumu ile ilgili çeşitli alıştırmalar.

  Ders Kitabı:

   E. Antonova, M. M. Nahabina, M. V. Safranova, A. A. Tolstıh (2006), Daroga v Rassiyu 1, İstanbul:

  Multilungual yabancı dil yayınları.

  Yardımcı Ders Kitapları:

   Bostancı, Ertuğrul (2017), 80 Derste Rusça Öğrenim Kitabı, Ankara: Kapadokya Yayınevi.

   Parlatır, İsmail (2012), Rusça-Türkçe Sözlük, Ankara: Yargı Yayınları.

  REH 115 Çince-I (4 0 4) 5 AKTS

  Sesli ve sessiz harfleri