of 35 /35
Boronkay Boronkay György György Műszaki Műszaki Középiskola Középiskola és és Gimnázium Gimnázium Jelmondatunk: „A TUDÁS HATALOM!” 2012

Boronkay György

  • Upload
    braden

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Boronkay György. Műszaki Középiskola és Gimnázium. 2012. Jelmondatunk: „A TUDÁS HATALOM!”. boronkay.vac.hu. KIEMELT CÉLJAINK. TEHETSÉGKUTATÁS „Mert mindenki tehetséges valamiben.” TEHETSÉGGONDOZÁS „Mert az egyén, az iskola, sőt az ország érdeke is ez.” VERSENYEZTETÉS - PowerPoint PPT Presentation

Text of Boronkay György

Page 1: Boronkay György

Boronkay Boronkay GyörgyGyörgy

Műszaki Műszaki Középiskola Középiskola

és és GimnáziumGimnázium

Jelmondatunk: „A TUDÁS HATALOM!”

2012

Page 2: Boronkay György

KIEMELT KIEMELT CÉLJAINKCÉLJAINK TEHETSÉGKUTATÁSTEHETSÉGKUTATÁS „„Mert mindenki tehetséges valamiben.”Mert mindenki tehetséges valamiben.”

TEHETSÉGGONDOZÁSTEHETSÉGGONDOZÁS „„Mert az egyén, az iskola, sőt az ország érdeke is Mert az egyén, az iskola, sőt az ország érdeke is

ez.”ez.”

VERSENYEZTETÉSVERSENYEZTETÉS „„Mert a sikerélmény éltet, és további célok Mert a sikerélmény éltet, és további célok

elérésére motivál.”elérésére motivál.”

TOVÁBBTANULÁSTOVÁBBTANULÁS „„Mert a változó világhoz alkalmazkodó, magasan Mert a változó világhoz alkalmazkodó, magasan

kvalifikált szakemberre mindig szükség lesz!” kvalifikált szakemberre mindig szükség lesz!”

boronkay.vac.huboronkay.vac.hu

Page 3: Boronkay György

1, A BORONKAY EGY 1, A BORONKAY EGY „VERSENYISTÁLLÓ”„VERSENYISTÁLLÓ”

IGEN, MERT:IGEN, MERT:- sok versenyen indulunk sok versenyen indulunk - - több, mint 300 boronkays az országos több, mint 300 boronkays az országos

döntőkben!döntőkben! - több, mint 100 versenyrészvétel évente- több, mint 100 versenyrészvétel évente

ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEINK ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEINK A KÖZELMÚLTBÓLA KÖZELMÚLTBÓL

- Műszaki tanulmányi versenyek Műszaki tanulmányi versenyek rangsorában 1. heLYrangsorában 1. heLY

- sportversenyek rangsorában a 2. hely

- Tudományos kutatómunka alapján 1. hely

- OKTV rangsorban 6. hely

NEM, MERT:NEM, MERT:- nem ez a fő cél, hanem nem ez a fő cél, hanem

a a továbbtanulásra ra való felkészítésvaló felkészítés

- A versenyzés csak A versenyzés csak eszköz az átlagot eszköz az átlagot meghaladó meghaladó teljesítményhezteljesítményhez

- senkinek nem kötelező senkinek nem kötelező versenyeznie, ha nem versenyeznie, ha nem akar akar

BORO

NKAY

TÉVHITEK ELOSZLATÁSA

Page 4: Boronkay György

2, a Boronkayba még jeles eredménnyel sem lehet bejutni

01 angol – gimis folytatás -------------------- 85,2 %01 angol – gimis folytatás -------------------- 85,2 %02 angol haladó - német kezdő ------------- 69,3 %02 angol haladó - német kezdő ------------- 69,3 %03 német haladó - angol kezdő ------------- 76,0 %03 német haladó - angol kezdő ------------- 76,0 %04-05-06 angol szakmai (kezdő és haladó) 82,4 04-05-06 angol szakmai (kezdő és haladó) 82,4

%%

11 informatika ------------------------------ 88,4 %11 informatika ------------------------------ 88,4 %12 gépész ---------------------------------- 80,4 %12 gépész ---------------------------------- 80,4 %13 hardver-elektronika ------------------ 72,8 %13 hardver-elektronika ------------------ 72,8 %14 környezetvédelem --------------------- 88,0 %14 környezetvédelem --------------------- 88,0 %

21 angol kéttannyelvű (gimi) ----------------- 81,3 %21 angol kéttannyelvű (gimi) ----------------- 81,3 %

TÉVHITEK ELOSZLATÁSA

Az

elő

ző t

an

év b

eju

tási

ért

éke

i

Page 5: Boronkay György

Milyen eséllyel kerülök Milyen eséllyel kerülök be?be?

4,9-es tanuló „kicsit elrontott” felvételivel: 4,9-es tanuló „kicsit elrontott” felvételivel:

98 hozott + 70 mat + 35 magy = 98 hozott + 70 mat + 35 magy = 203 pont203 pont

(35 ang = (35 ang = 238 pont238 pont) ) 81 és 80 %81 és 80 %

3,8-as tanuló „nagyon jó” felvételivel:3,8-as tanuló „nagyon jó” felvételivel:

76 hozott + 90 mat + 45 magy = 76 hozott + 90 mat + 45 magy = 211 pont211 pont (45 ang = (45 ang = 256 pont256 pont) ) 84 és 85 %84 és 85 %

4,3-as tanuló „átlagos” felvételivel:4,3-as tanuló „átlagos” felvételivel:

86 hozott + 80 mat + 40 magy = 86 hozott + 80 mat + 40 magy = 206 pont206 pont (40 ang = (40 ang = 246 pont246 pont) ) 82 és 82 %82 és 82 %

Aki minden szakot bejelöl, az várhatóan 200 ponttal „valahova” bekerül.

Page 6: Boronkay György

21 Angol 21 Angol kéttannyelvűkéttannyelvű--gimnáziumgimnázium

boronkay.vac.hu Négy éves képzés

Emelt óraszám: matematika

idegen nyelvekinformatika

két választott tantárgy

Választható második nyelv: német, francia, spanyol, orosz

Jól felszerelt laborok: Fizika, Kémia, Biológia, Földrajz, Jól felszerelt laborok: Fizika, Kémia, Biológia, Földrajz, InformatikaInformatika

Page 7: Boronkay György

21 Angol 21 Angol kéttannyelvű-kéttannyelvű-gimnáziumgimnázium

boronkay.vac.hu 4 éves képzés4 éves képzés

Nyelvi Nyelvi

táboroktáborok

140% (!!!) fölötti nyelvvizsga 140% (!!!) fölötti nyelvvizsga arány.arány.

90%-ot meghaladó 90%-ot meghaladó továbbtanulási aránytovábbtanulási arány

Minden irány nyitott:Minden irány nyitott:-műszakiműszaki-természettudománytermészettudományosos-bölcsészbölcsész-pénzügyipénzügyi-Kereskedelem, stb.Kereskedelem, stb.

Page 8: Boronkay György

11 Informatika 11 Informatika (programozó)(programozó)

NAGYON JÓ NAGYON JÓ TOVÁBBTANULÁSI TOVÁBBTANULÁSI

ESÉLY!ESÉLY!

Főleg műszaki, Főleg műszaki, informatikai, informatikai,

pénzügyi szakokrapénzügyi szakokra

boronkay.vac.hu

Kiemelten magas óraszám: ANGOL, MATEMATIKA, INFORMATIKA, FIZIKA

Választható második idegen nyelv is.

Page 9: Boronkay György

12 12 GépészetGépészet

Technikusi évfolyamot Technikusi évfolyamot követően követően 70%-ot 70%-ot

meghaladó meghaladó továbbtanulási aránytovábbtanulási arány

(volt már 100%-os is!!!)(volt már 100%-os is!!!)

XXI. Századi technika:Robot, CNC, PLC, Pneumatika, Auto-Cad, Cad-Cam …

boronkay.vac.hu

Kiemelten magas óraszám: ANGOL, MATEMATIKA, GÉPÉSZET, FIZIKA

Page 10: Boronkay György

Munka egy kisebb CNC gépen

Vezérlés összeállítása

egy pneumatika padon

Számítógépes rajz és tervező

programok alkalmazása

Page 11: Boronkay György

13 Hardver-Elektronika13 Hardver-Elektronika

Kiemelten magas Kiemelten magas óraszám:óraszám:

ANGOL, MATEMATIKA, ANGOL, MATEMATIKA, ELEKTONIKA ÉS ELEKTONIKA ÉS HÁLÓZATI ISM, FIZIKAHÁLÓZATI ISM, FIZIKA

Technikusi évfolyamot követően Technikusi évfolyamot követően 70%-ot meghaladó 70%-ot meghaladó

továbbtanulási arány (volt már továbbtanulási arány (volt már 90% feletti is)90% feletti is)

Kitűnően felszerelt műhely és labor

Page 12: Boronkay György

Számítógép-szerelés a gyakorlati foglalkozáson

HARDVER-ELEKTRONIKA

Mérési feladatok az elektronika laborban

Page 13: Boronkay György

14 Környezetvédelem14 Környezetvédelem

Jól felszerelt Jól felszerelt laboroklaborok

Választható második idegen nyelv is!

boronkay.vac.hu

Kiemelten magas óraszám:

4 éves képzés

FIZIKA,

ANGOL,

BIOLÓGIA, KÉMIA,

MATEMATIKA

FÖLDRAJZ

Page 14: Boronkay György

Egy 2009-es felmérés szerint Egy 2009-es felmérés szerint 2020-ban Európa 2020-ban Európa

legkeresettebb diplomás legkeresettebb diplomás végzettségei lesznek:végzettségei lesznek:

1.1. VillamosmérnökVillamosmérnök

2.2. InformatikusInformatikus

3.3. GépészmérnökGépészmérnök

4.4. VegyészmérnökVegyészmérnök

Page 15: Boronkay György

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐK-I.NYELVI ELŐKÉSZÍTŐK-I.

boronkay.vac.hu

Egy év intenzív nyelvtanulás – gimis Egy év intenzív nyelvtanulás – gimis folytatásfolytatás

01 angol (csak angol)01 angol (csak angol)02 angol haladó – német kezdő02 angol haladó – német kezdő03 német haladó – angol kezdő03 német haladó – angol kezdő

Szóbeli felvételi

kötelező!

A tanév sikeres befejeztével a saját kód A tanév sikeres befejeztével a saját kód (gimis) folytatás garantált, de (gimis) folytatás garantált, de

korlátozott számban az iskola más korlátozott számban az iskola más képzése is (ha van ott hely) képzése is (ha van ott hely)

választható.választható.

Page 16: Boronkay György

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐK-NYELVI ELŐKÉSZÍTŐK-II.II.

04 környezetvédelem04 környezetvédelem

05 informatika05 informatika

06 gépészet-hardver-06 gépészet-hardver-elektronikaelektronika

Egy év intenzív nyelvtanulás – szakmai folytatásEgy év intenzív nyelvtanulás – szakmai folytatás

Az itt eltöltött egy év alatt megnézhetik és kipróbálhatják iskolánk valamennyi szakmai képzését.

Szóbeli felvételi

kötelező!

A tanév sikeres befejeztével a saját kód szerinti A tanév sikeres befejeztével a saját kód szerinti folytatás garantált, de korlátozott számban az iskola folytatás garantált, de korlátozott számban az iskola más képzése is választható (ha van ott hely).más képzése is választható (ha van ott hely).

Page 17: Boronkay György

Szakkörök

Tantárgyi Tantárgyi (mindegyikből)(mindegyikből)Hangszeres (3)Hangszeres (3)Színjátszó kör Színjátszó kör RajzRajzFotoFotoFilmklubFilmklubÚjságíró klubÚjságíró klubNyelvművelőNyelvművelőKRESzKRESz

52 féle szakkör, heti 114 órában!

Page 18: Boronkay György

KosárlabdaKosárlabdaAtlétikaAtlétikaLabdarúgásLabdarúgásSakkSakkAsztalitenisAsztaliteniszzRöplabdaRöplabda

Edzése

k

Page 19: Boronkay György

Néhány Néhány különlegesség különlegesség

I.I.

Dr. Mindáné Kolostori Nóra tanárnő Pro

Progressio díjat vesz át

Debreceni Ádám OKTV győztes, Szász Csilla tanárnő is országos

kitüntetésben részesült

Fábián Gábor tanár úr

kitüntetése a MTA-n

OKTV dobogósaink és felkészítő tanáraik - 2012

Page 20: Boronkay György

Guinness-rekorder

Boronkay-s

kosarasok

BORONKAY

Néhány Néhány különlegesség különlegesség II.II.

A 2012-es szakmai versenyek európai döntőjének győztese

Ullrich István és társa

2009-ben Laki Balázs, 2011-ben

Balassi Márton képviselte

Magyarországot a Nobel-díj átadáson

Page 21: Boronkay György

Turek Miklós, a

„Köszönjük Emese” reklámok Zoltánja

Adamcsek Leona

Kazinczy Díjas szavalónk,

Jendrék Gabriella

tanárnővel

Néhány Néhány különlegesség különlegesség III.III.

BORONKAY

Zsigmond Emőke „Radnóti diplomás” szavalónk

Page 22: Boronkay György

Városi kitüntetettjeinkVárosi kitüntetettjeink

2011

2012

Page 23: Boronkay György

DDC ösztöndíjasainkDDC ösztöndíjasaink

2011

2012

Page 24: Boronkay György

Néhány különlegesség Néhány különlegesség IV.IV.

668 millió forintos EU-s pályázat668 millió forintos EU-s pályázat 140 millió forintos pályázat140 millió forintos pályázat 59 millió forintos Decentralizált pályázat59 millió forintos Decentralizált pályázat 19 millió forintos tehetséggondozó 19 millió forintos tehetséggondozó

pályázat pályázat 7,5 millió forintos KollOka pályázat7,5 millió forintos KollOka pályázat Számtalan egyéb, „kisebb” pályázatSzámtalan egyéb, „kisebb” pályázat

„SEGÍTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGÍT!”

Page 25: Boronkay György

Sportban nyolc éve az ország legjobbjai között– díjátadás a Magyar Sportok Házában

A Boronkay csapata képviselte Magyarországot a „Középiskolai Úszó Világbajnokságon”

Page 26: Boronkay György

Legsikeresebb egyesületi Legsikeresebb egyesületi versenyzőinkversenyzőink

Noé Bálint világbajnok

Lám Bálint világbajnok Kollár Tibor európabajnok

Prohászka Péter nemzetközi nagymester

Kulifai Tamás olimpiai ezüstérmes

Page 27: Boronkay György

Debreceni Ádám és Verebélyi Bence a Kémia verseny győztesei tanárukkal, Kutasi Zsuzsannával

Természet-Természet-tudománytudomány

Pomozi Enikő 1. helyezett, Horhi Anett 4. helyezett „biológusok”, tanárukkal

Sturcz Anitával

Page 28: Boronkay György

Az Országos Angol Nyelvi Verseny dobogósai: Oszlár Ildikó, Kurdi Bianka, Adamcsek Leona, tanáraikkal: Weltler

Csillával és Rabné Hallai Judittal

Humán területHumán terület

Lipusz Kinga és Minda Judit a TUDOK győztesei, tanáruk: Gergelyi Katalin

Page 29: Boronkay György

Országos bajnok csapatainkOrszágos bajnok csapataink

Kosárlabda

Mezei futás

Gerelyhajítás

Page 30: Boronkay György

Dobogós Dobogós csapatainkcsapataink2012 ősz2012 ősz

Duatlonos lányok és

fiúk

Lány gerelyhajító csapat

Page 31: Boronkay György

Matos Denisz marimba

Országos győztes Országos győztes zenészeinkzenészeink

Polgár Balázs zongora

Page 32: Boronkay György

Szakmai versenyekSzakmai versenyek

Page 33: Boronkay György

FELVÉTELI ELJÁRÁSFELVÉTELI ELJÁRÁSHOZOTT PONTOK: max. 100HOZOTT PONTOK: max. 100MATEMATIKA; MATEMATIKA; TÖRTÉNELEM;TÖRTÉNELEM; IDEGEN NYELV; IDEGEN NYELV; MAGYAR NYELV ÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁTLAGA;IRODALOM ÁTLAGA; VÁLASZTOTT TERMÉSZETISMERETI TÁRGY VÁLASZTOTT TERMÉSZETISMERETI TÁRGY (5 (5 DB)DB) 6-7. OSZTÁLY ÉVVÉGI JEGYEK ÖSSZEGÉNEK KÉTSZERESE6-7. OSZTÁLY ÉVVÉGI JEGYEK ÖSSZEGÉNEK KÉTSZERESE

SZERZETT PONTOK: max. 150 SZERZETT PONTOK: max. 150 KÖZPONTI ÍRÁSBELI MATEMATIKÁBÓL (x2) ÉS MAGYAR NYELVBŐL KÖZPONTI ÍRÁSBELI MATEMATIKÁBÓL (x2) ÉS MAGYAR NYELVBŐL (2013.01.19. 10:00 vagy (2013.01.19. 10:00 vagy 2013.01.24. 14:00 „bármely” iskolában2013.01.24. 14:00 „bármely” iskolában) )

ILLETVEILLETVE PLUSZ 50 PONTPLUSZ 50 PONT A 01; 02; 03; 04; 05; 06 és a 21-es kódokra A 01; 02; 03; 04; 05; 06 és a 21-es kódokra jelentkezőknek AZ IDEGENNYELVI SZÓBELI FELVÉTELI MIATT jelentkezőknek AZ IDEGENNYELVI SZÓBELI FELVÉTELI MIATT (2013.03.01. 09:00 Boronkay)(2013.03.01. 09:00 Boronkay)

A 11; 12; 13 ÉS 14-ES KÓDOKRA JELENTKEZŐKNEK NEM KELL A 11; 12; 13 ÉS 14-ES KÓDOKRA JELENTKEZŐKNEK NEM KELL NYELVI FELVÉTELIT TENNIÜK!NYELVI FELVÉTELIT TENNIÜK!

boronkay.vac.hu

Page 34: Boronkay György

TOVÁBBI TOVÁBBI LEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEK KérdésekKérdések ÉpületbejárásÉpületbejárás ÓralátogatásÓralátogatás KollégiumKollégium TanüzemTanüzem Az iskolánk honlapjának figyelése Az iskolánk honlapjának figyelése

www.boronkay.vac.huwww.boronkay.vac.hu

Gyülekezés az Aulában

Page 35: Boronkay György

KÖSZÖNÖM AKÖSZÖNÖM A

MEGTISZTELŐMEGTISZTELŐ

FIGYELMET!FIGYELMET!

boronkay.vac.huboronkay.vac.hu

Telefon: 27-317-077Telefon: 27-317-077