Click here to load reader

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în ... · PDF filecivil ce trebuie s ăse realizeze în ... ordinii de drept, organizatorice, economice, militare şi de alt caracter,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în ... · PDF filecivil ce trebuie s...

 • Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova

  Information and Documentation Centre on NATO, Moldova

  Structura și Procesul securității naționale

  ALBU Natalia, dr. în științe politice

  CHIŞINĂU, 15 aprilie, 2010

 • Structura și Procesul securității naționale

  Cultura

  o colecţie de credinţe, norme, obiceiuri, atitudini, reguli şi practici

  comune pentru un anumit grup organizaţional.

 • Structura și Procesul securității naționale

  Cultura de securitate

  Referindu-ne la atitudini, reguli şi practici în domeniul securităţii naţionale, putem vorbi de formarea anumitei culturi în domeniul

  respectiv.

  Este „cultura de securitate” un factor structural și, dacă da, cum considerați că influențează aceasta evoluția domeniului

  securității?

  Cultura de securitate o sumă de valori, norme, atitudini sau acţiuni ce determină înţelegerea şi

  asimilarea conceptului de securitate şi a celorlalte derivate (securitatea naţională, securitatea internaţională, securitatea colectivă,

  insecuritatea, politica de securitate), contribuind la formarea unei culturi democratice.

 • Structura și Procesul securității naționale

  Cultura de securitate

  provine din industria nucleară şi se referă la atitudinea de reducere a riscului prin îmbunatatirea regulilor şi practicilor în vederea eliminării pericolelor;

  a fost introdus în circuitul de valori al Alianţei Nord- Atlantice de fostul Secretar general al NATO, lordul George Robertson.

  Cultura de securitate vizează modalitatea de abordare a lucrărilor, a concepţiilor membrilor organizaţiei, a atitudinilor, opiniilor, tradiţiilor, percepţiilor, idealurilor, standardelor etice, din perspectiva conceptului de securitate.

 • Structura și Procesul securității naționale Când apreciem cultura de securitate a unui popor trebuie avut

  în vedere:

   nivelul de implementare a democraţiei în viaţa societăţii respective;

   modalitatea în care instituţiile statului abilitate în domeniul securităţii au reuşit să conştientizeze, la nivelul populaţiei, rolul, obligaţiile, avantajele şi aşteptările fiecărui individ de la starea de securitate realizată.

  Problema culturii de securitate se referă și la relaţia militar – civil ce trebuie să se realizeze în teatrele de operaţii unde se află prezente efective ale comunităţii internaţionale cu misiuni de impunere sau menţinere a păcii.

 • Structura și Procesul securității naționale

  Obiectivele lecției

  Cognitive:

   analiza şi definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională în baza principalelor teorii şi definiţii de la etapa contemporană;

   definirea conceptelor de risc, amenințare, vulnerabilitate

   clasificarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

   examinarea mecanismelor de asigurare (apărare) a securității naționale.

 • Structura și Procesul securității naționale

  Obiectivele lecției

  Aplicative:

   identificarea şi clasificarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale ale Republicii Moldova;

   determinarea nivelului de influenţă a factorilor interni și externi asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova;

   relevarea nivelului de elaborare conceptuală a securităţii naţionale a Republicii Moldova prin prisma şi necesitatea perfecţionării acestuia;

   analiza opţiunilor de securitate a Republicii Moldova în condiţiile integrării în spaţiul european şi euroatlantic.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  Etimologic, termenul de „securitate” provine din limba latină, unde securitas, -atis

  faptul de a fi la adăpost de orice pericol în corelaţie cu existenţa unui sentiment de încredere şi de linişte.

  Securitate Siguranță

  Deosebim două tipuri de securitate:

  I. Absenţa ipotetică a pericolului pentru individ, societate, stat;

  II. Reala apărare a acestora de pericole, capacitatea de a face faţă ameninţărilor.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  Odată cu consacrarea statelor-naţiune, la mijlocul secolului al XIX-lea, problema securităţii a fost în mod tradiţional abordată prin prisma conceptelor:

  Pacea - conceptul central al idealiştilor şi a dominat relaţiile internaţionale în special în intervalul dintre cele două războaie mondiale.

  Puterea- realismul politic securitatea devenea o consecinţă a puterii, iar ameninţarea cu războiul şi războiul în sine au reprezentat chintesenţa securităţii.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  Lippmann,

  „o naţiune este în siguranţă în măsura în care nu se află în pericol de a trebui să sacrifice valori esenţiale, dacă doreşte să evite războiul şi poate, atunci când este provocată, să şi le menţină obţinând victoria într-un război”.

  Conceptul de securitate naţională este definit de către specialiştii în domeniu din perspectiva intereselor şi a poziţiei pe care o naţiune le are în raport cu forţa internaţională şi cu mijloacele folosite pentru promovarea acestora.

  Penelope Hartland-Thunberg,

  „Securitatea naţională este capacitatea unei naţiuni de a-şi urmări cu succes interesele naţionale, cum le concepe ea,

  oriunde în lume” .

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  Giacomo Luciani, susţine că „Securitatea naţională este capacitatea de a rezista faţă de oricare agresiune externă”.

  Arnold Wolfers ,

  „Într-un sens obiectiv, securitatea măsoară absenţa ameninţărilor ce apasă asupra valorilor dobândite; în sens subiectiv, ele desemnează absenţa fricii că aceste valori vor fi atacate”.

  Barry Buzan, „People, States and Fear”, susţine că „în cazul securităţii, discuţia constă în a scădea ameninţările. În contextul sistemului internaţional, securitatea desemnează capacitatea statelor şi societăţilor să-şi păstreze autonomia identităţii şi integrităţii lor funcţionale”.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  ”Securitatea spaţiului de interes” („homeland security”)

   SUA fac distincţie clară între „homeland security” , securitatea naţională (national security) şi securitatea internă (internal security)

   Din perspectivă rusă, „homeland security” înseamnă „securitate naţională” .

   În ţările nordice, conform Asociaţiei Europene pentru „Homeland Security”, sensul acestui concept este similar cu cel al „securităţii societale”.

  Conceptul „homeland security” se referă la apărarea faţă de un inamic sau o ameninţare vag definit(ă), iar componentele „homeland security” includ interesele naţionale vitale, contraterorismul, neproliferarea şi criminalitatea internaţională.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  politica externă şi politica de securitate

  Politica Externă Comună şi Politica de Securitate Comună, în cazul construcţiei europene,

  Apărarea Colectivă/Securitatea colectivă în cadrul politico- militar promovat de către Alianţa Nord-Atlantică.

  Conceptul de securitate, în cazul organizaţiilor regionale și internaționale este mai adesea utilizat în relaţie cu

 • „Cartografia” studiilor de securitate

  EXTINDERE →

  APROFUNDARE

  Global

  Regional

  Sectoarele securităţii

  Economic, Politico-militare, Mediu, etc.

  Nivelurile de

  analiză

  Internaţional

  Naţional

  Local

  Individual

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  „prin securitate naţională se subînţelege protecţia persoanei, societăţii, statului, drepturilor şi intereselor lor, stabilite de Constituţie şi alte legi ale republicii, împotriva pericolelor externe şi interne” .

  Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 5 mai 1995

  „Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului

  moldovenesc şi este un obiectiv al guvernării.”

  Strategia Naţională de Securitate a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord : „asigurarea securităţii naţiunii şi cetăţenilor săi este cea mai importantă îndatorire a guvernului“.

 • I. Definirea conceptelor de securitate şi securitate naţională

  Pentru a defini conceptul de securitate naţională trebuie să ţinem cont de:

   tendinţele majore de evoluţie a lumii contemporane,

   modului în care fiecare ţară are posibilitatea să cunoască şi să înţeleagă necesitatea evaluării corecte a proceselor interne, a gradului de coeziune socială,

   capacităţile de mobilizare pentru a se proteja de eventualele ameninţări şi pericole la adresa statalităţii sale.

Search related