Click here to load reader

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare CONTACT de succes del_2009.pdf Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare CONTACT de succes del_2009.pdf Centrul Naţional de...

 • Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova

  CONTACT

  Proiectul Dezvoltare Economică Locală

  IstorII DE succEs

  Chişinău, 2009 www.del.md

 • Responsabil de ediție: Natalia Răileanu, coordonator relaţii publice, Centrul CONTACT

  Au colaborat: Lilia Porumb, consultant Proiectul Dezvoltare Economică Locală Eugenia Ioxa, consultant local Mîndreşti, Teleneşti Raisa Nistor, consultant local, Vadul lui Isac, Cahul Nina Munteanu, consultant local Pelinei, Cahul Gheorghe Movileanu, consultant local, Frumoasa, Călăraşi Veaceslav Melnic, consultant local, Tătărăuca Veche, Soroca

  Redactor: Gheorghe Chiriţă Prezentare grafică: Mihai Catan Tiraj: 500 ex.

  Se distribuie gratuit.

  Publicaţia este editată în cadrul proiectului Dezvoltare Economică Locală, finanţat de Fun- daţia Soros-Moldova şi Interchurch Organization for Development Co-operation din Olanda (ICCO) şi realizat de Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguverna- mentale din Moldova CONTACT.

  Partenerii proiectului sînt: Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală România, Alianţa de Microfinanţare din Moldova şi Microinvest SRL.

 • 3Proiectul Dezvoltare Economică Locală

  În acest scop, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova şi a Interchurch Organization for Development Co- operation din Olanda (ICCO)a fost iniţiat proiectul Dezvoltare Economică Locală care reprezintă o componentă a Programului Dezvoltare Comunitară susţinut de mai mulţi ani de Centrul Contact. Printre partenerii în implementarea acestui proiect se numără Alianţa de Microfinanţare din Moldova (AMM), „Microinvest” SRL şi Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (România).

  Pentru desfăşurarea activităţilor din proiect, pe parcursul anilor 2005-2008, au fost selectate 25 de localităţi reprezentînd toate zonele din Republica Moldova.

  Drept criterii de bază la selectarea localităţilor participante au fost interesul sporit al comunităţilor de participare în cadrul Proiectului DEL, prezenţa infrastructurii mai mult sau mai puţin suficiente pentru dezvoltarea afacerilor, prezenţa persoanelor cu spirit de iniţiativă şi abilităţi de dezvoltare a afacerilor, existenţa resurselor minime necesare pentru iniţierea şi/sau dezvoltarea unor afaceri: forţă de muncă calificată, resurse naturale, materiale sau capital imobilizat şi o contribuţie financiară proprie pentru a acoperi spezele de fondare a unei societăţi comerciale etc.

  Proiectul a avut trei componente de bază în jurul cărora s-au desfăşurat activităţile. În cadrul componentei „Granturi”, celor 25 de localităţi le-au fost acordate granturi condiţionate pentru comunitate în mărime echivalentă a 9 000 USD pentru crearea şi dezvoltarea unui centru de planificare economică locală (CPE) şi crearea unui Fond giratoriu al comunităţii pentru finanţarea în condiţii avantajoase a afacerilor economice neagricole cu beneficiu comunitar din localitate şi menţinerea durabilităţii CPE.

  Drept rezultat au fost create 25 de centre dotate cu echipamentul minim necesar (computer, imprimantă, telefon/ fax) şi conectate la Internet, a fost angajat cîte un consultant local, responsabil cu prestarea de servicii pentru comunitate. În felul acesta locuitorii localităţilor participante beneficiază de consultanţă în domeniul dezvoltării unei afaceri proprii cum ar fi elaborarea planurilor de afaceri, accesarea finanţării pentru afacerile locale, atragere finanţatori / donatori în comunitate în vederea dezvoltării iniţiativei economice locale şi capacităţilor antreprenorilor din localitate, asistenţă în căutarea pieţelor de desfacere şi identificarea noilor furnizori de echipamente sau materie primă. Şi autorităţile publice au de cîştigat, acestea beneficiind de asistenţă în domeniul

  Proiectul

  DEZVoLtArE EcoNoMIcĂ LocALĂ Una din direcţiile prioritare de activitate a Centrului Contact în ani 2005-2008 a fost dezvoltarea economică a comunităţilor rurale prin crearea noilor locuri de muncă, încurajarea parteneriatului între administraţia publică locală, sectorul asociativ şi micul business şi, drept rezultat, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor.

 • 4 Proiectul Dezvoltare Economică Locală

  planificării dezvoltării economice a localităţilor şi al formulării proiectelor de dezvoltare.

  Concomitent, în localităţile participante au fost create fonduri giratorii a căror administrare se efectuează de către Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor în parteneriat cu ONG/CPE şi cu Administraţia Publică Locală.

  Componenta „Credite” a avut drept scop facilitarea procesului de obţinere a creditelor atît de la „Microinvest” SRL, partener în implementarea Proiectului DEL, care administrează fondurile creditare ale proiectului, cît şi de la instituţiile financiare din Moldova de către agenţii economici din comunitate.

  Un şir de activităţi au fost desfăşurate şi la capitolul „Instruire şi consultanţă”, componentă care implică dezvoltarea capacităţilor comunităţii (APL, agenţii economici şi CPE/ONG) în domeniul dezvoltării economice locale care presupune facilitarea procesului de planificare strategică a dezvoltării sectorului economic al comunităţii şi acordarea consultanţei necesare în domeniul planificării şi dezvoltării afacerilor economice; organizarea vizitelor de studiu în localităţile cu un sector economic dezvoltat; efectuarea unui schimb de experienţă între comunităţile beneficiare ale Proiectului DEL, dezvoltarea reţelei beneficiarilor.

  Rezultate ale proiectului DEL: m în 25 de localităţi rurale a fost iniţiat

  procesul de dezvoltare economică locală pe principii de planificare strategică, parteneriat între principalii actori comunitari – primăria locală, sectorul asociativ şi privat;

  m în fiecare localitate, funcţionează Centrul de planificare economică, dotat cu echipamentul necesar, bibliotecă, conectat la Internet. Activitatea centrului este asigurată de primăria locală, asociaţia obştească parteneră în proiect şi Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor;

  m din Fondul giratoriu a fost creditată iniţierea şi dezvoltarea a 92 de afaceri;

  m au fost înfiinţate 582 de locuri de muncă permanente şi mai bine de 100 locuri de muncă sezoniere;

  m reprezentanţii sectorului de afaceri, sectorului asociativ (ONG, AEÎC) şi administraţiei publice locale au beneficiat de instruiri în următoarele domenii: „Cadrul normativ al dezvoltării afacerilor”, „Elaborarea planului de afaceri”, „Marketing şi marketing de export”, „Actualizarea strategiei de dezvoltare locală”;

  m consultanţii locali au fost instruiţi în domeniile dezvoltării afacerilor, tehnologiilor informaţionale, inclusiv plasarea informaţiei pe pagina web a localităţii;

  m 20 de consultanţi locali şi regionali au acumulat cunoştinţe şi experienţe noi în cadrul vizitei de studiu în România, în domeniile prestări servicii de consultanţă, dezvoltarea structurilor asociative în afaceri, microfinanţarea în mediul rural;

  m fiecare localitate dispune de pagină web, informaţia este prezentă în limbile română şi engleză şi se actualizează permanent.

  Impactul activităţilor din proiect asupra localităţilor participante: m proiectul DEL a generat în comunităţile-

  ţintă multiple beneficii ce ţin direct de dezvoltarea economiei locale

 • 5Proiectul Dezvoltare Economică Locală

  – bunăstare, locuri de muncă, dar şi numeroase beneficii sociale – parteneriate locale eficiente între sectoarele public-privat, diversificarea serviciilor sociale, creşterea veniturilor la bugetul local;

  m ca urmare a implementării proiectului DEL, în localitate a fost impulsionat procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii în baza participării cetăţenilor la procesul de elaborare şi implementare a strategiilor locale;

  m continuitatea funcţionării centrelor de planificare economică locală este asigurată prin schema de gestionare a granturilor oferită de proiectul DEL, prin existenţa unor capacităţi locale formate în cadrul proiectului şi prin asigurarea în continuare a accesului la informaţie;

  m schema de gestionare a Fondului giratoriu face atractiv procesul de microcreditare pentru persoanele rezervate faţă de iniţierea şi dezvoltarea afacerii în bază de împrumut şi contribuie la depăşirea neîncrederii populaţiei faţă de instituţiile de creditare;

  m sporirea calităţii prestaţiei serviciilor de către instituţiile locale prin utilizarea unor mecanisme performante: Modelul de Credit Scoring, un nou produs pe piaţa bancară utilizat la evaluarea afacerilor, Metoda Participativă de elaborare a strategiilor locale.

  Concluzionînd, se poate constata că procesul de dezvoltare economică locală poate fi împărţit convenţional în cîteva etape: (1) etapa de iniţiere sau impulsionare, (2) consolidarea capacităţilor locale şi (3) dezvoltarea continuă. La etapa de impulsionare este necesară o provocare din exterior, cum ar fi proiectul DEL, sau unele programe guvernamentale. La etapa de consolidare a capacităţilor locale este important să se asigure facilitarea procesului p

Search related