CENTRUL NA¥¢IONAL DE DOCUMENTARE, CERCETARE ¥â€I ... ... 1 MEMORIALUL REVOLU¥¢IEI 16-22 DECEMBRIE 1989

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENTRUL NA¥¢IONAL DE DOCUMENTARE, CERCETARE ¥â€I ... ... 1 MEMORIALUL...

 • 1

  MEMORIALUL REVOLUŢIEI 16-22 DECEMBRIE 1989

  CENTRUL NAŢIONAL DE DOCUMENTARE,

  CERCETARE ŞI INFORMARE PUBLICĂ DESPRE

  REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989

  MEMORIAL 1989

  Buletin ştiinţific şi de informare

  1 (8) / 2011

  Timişoara

 • 2

  Colegiul de redacţie:

  Redactor responsabil: Gino Rado

  Redactori: Adina Hornea Abruda

  Liza Kratochwill

  Simona Mocioalcă

  Tehnoredactare: Gino Rado

  Corectură: Adina Hornea Abruda

  Coperta: Traian Abruda

  Consiliul consultativ: Ioana Boca – Fundaţia Academia Civică – Bucureşti,

  Viorel Marineasa – Universitatea de Vest din Timişoara, Stelian Mândruţ –

  Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Silviu B. Moldovan – CNSAS –

  Bucureşti, Bogdan Murgescu – Universitatea din Bucureşti, Victor

  Neumann – Universitatea de Vest din Timişoara, Daniel Vighi –

  Universitatea de Vest din Timişoara, Smaranda Vultur – Universitatea de

  Vest din Timişoara

  ISSN: 1843-319X

 • 3

  CUPRINS

  Cuvânt către cititor ..................................................................................... 9

  STUDII Eroism şi abjecţie în halat alb. Misterele Revoluţiei din spitalele timişorene

  se lasă greu dezvăluite (Lucian-Vasile Szabo) ........................................... 10

  OPINII ŞI ATITUDINI Proclamaţia de la Timişoara, document al Revoluţiei Române din

  Decembrie 1989 (Cristina Tudor) ...................................................... 30

  Interviu cu Teodor Mărieş – lider revoluţionar, preşedintele

  Asociaţiei „21 Decembrie 1989” din Bucureşti ......................................... 33

  COMANDANŢII REPRESIUNII Ilie Matei în Decembrie 1989 (Dumitru Tomoni)....................................... 35

  PORTRETE DIN REVOLUŢIE Femeile şi revoluţia (Liza Kratochwill) ...................................................... 53

  VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ De la Leipzig la Timişoara şi înapoi. Trasee istorice şi destine ............ 66

  Leipzig 1989 ............................................................................................... 75

  Ecouri în presă de la vernisajul expoziţiei itinerante Revoluţia română

  în imagini (Adina Hornea Abruda) ............................................................. 78

  BIBLIOTECA REVOLUŢIEI Elena Spijavca, Munci şi zile în Bărăgan, Editura Fundaţiei Academia

  Civică, Bucureşti, 2004, 158 p. (Cristina Tudor) ....................................... 82

  Grigore Cartianu, Crimele Revoluţiei. Sângeroasa diversiune a KGB-iştilor

  din FSN, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2010, 541 p.

  (Cornel-Florin Seracin) ............................................................................... 87

 • 4

  Holocaustul evreilor români. Din mărturiile supravieţuitorilor (volum

  colectiv), Editura Polirom, Iaşi, 2004, 553 p. (Simona Mocioalcă) ........... 94

  Claudiu Iordache, Revoluţia românilor, Ediţia I, Editura IRINI, Bucureşti,

  2010, 193 p. (Lucian-Vasile Szabo) ........................................................... 99

  Gheorghe Leahu, Arhitect în „Epoca de Aur”, Editura Fundaţiei Academia

  Civică, Bucureşti, 2004, 256 p. (Simona Mocioalcă) ............................... 102

  Emil Constantinescu, Păcatul originar, sacrificiul fondator. Revoluţia din

  ’89 aşa cum a fost, Editura Minerva, Bucureşti, 2009, 435 p.

  (Cristina Tudor) ................................................................................................ 109

  Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, Ana a României – Un

  război, un exil, o viaţă, Editura Humanitas, Colecţia CASA REGALĂ,

  Bucureşti, 2008, 207 p. (Liza Kratochwill) ............................................. 114

  DOCUMENTAR Decembrie 1989 în Caransebeş (Dumitru Tomoni) ................................. 138

  Departamentul Securităţii Statului în perioada 1988-1989. Structura şi

  planul de măsuri (Gino Rado) .................................................................. 149

  INSTANTANEE – MEMORIAL O privire retrospectivă asupra sfârşitului de an 2010 ................................156

  Proiectele noastre pe 2011 ........................................................................ 160

  Vernisajul expoziţiei Decembrie 1989 – Momentul Timişoara la Lugoj ..163

  „Tăt Bănatu’i fruncea”: Vernisajul expoziţiei Decembrie 1989 – Momentul

  Timişoara la Făget ................................................................................... 165

  Decembrie 1989 – Momentul Timişoara la Caransebeş …..……………. 168

  Destin ’89 şi alte destine... .........................................................................173

  De la proiecte UE la un monument dedicat tinerilor care şi-au pierdut viaţa

  pe treptele Catedralei ................................................................................ 182

  Cupa „Memorialul Revoluţiei”, Ediţia a III-a, Decembrie 2010 ................... 185

  Elevii martiri ai Revoluţiei rămân în amintirea noastră ........................... 187

  „Vom muri şi vom fi liberi!” – proiect realizat la Liceul Teoretic

  „Vlad Ţepeş” din Timişoara ..................................................................... 191

  COLABORATORI ........................................................................... 195

 • 5

  TABLE OF CONTENTS

  A Few Words To the Reader .................................................................... 9

  ANALYSES

  Heroism and abjection in white robe. The mysteries of the Romanian

  Revolution from the hospitals in Timişoara are almost impossible to be

  revealed ....................................................................................................... 10

  OPINIONS AND ATTITUDES

  Proclamation from Timişoara: A document of the Romanian Revolution of

  December 1989 (Cristina Tudor) ................................................................ 30

  Interview with Teodor Mărieş – a revolution leader, the chairman of the “21

  Decembrie 1989” Association of Bucharest .............................................. 33

  WHO COMMANDED THE REPRESSION

  Ilie Matei in December 1989 (Dumitru Tomoni)....................................... 35

  PORTRAITS OF THE REVOLUTION

  Women and the Revolution (Liza Kratochwill).......................................... 53

  SCIENTIFIC LIFE

  From Leipzig to Timişoara and back. Historic routes and destinies ….. 66

  Leipzig 1989 ............................................................................................. 75

  Mass-media echoes of the itinerant exhibition vernissage “The Romanian

  Revolution in Images” (Adina Hornea Abruda) ……………………….. 78

  REVOLUTION LIBRARY

  Elena Spijavca, Labor and Time in Bărăgan, Publishing House of the Civic

  Academy Foundation, Bucharest, 2004, 158 p. (Cristina Tudor) ............... 82

  Grigore Cartianu, Murders of the Romanian Revolution. The Lethal

  Diversion of the KGB Officers from FSN [National Salvation Front],

  Adevărul Holding Publishing House, Bucharest, 2010, 541 p. (Cornel-Florin

  Seracin) ……….......................................................................................... 87

  The Holocaust of the Romanian Hebrews. Survivors’ Testimonies

  (collective volume), Polirom Publishing House, Iaşi, 2004, 553 p.

  (Simona Mocioalcă)……………………………………………………. 94

 • 6

  Claudiu Iordache, The Revolution of Romanians, 1 st Edition, IRINI

  Publishing House, Bucharest, 2010, 193 p. (Lucian-Vasile Szabo) ........... 99

  Gheorghe Leahu, Architect during the „Golden Age”, Publishing House of

  the Civic Academy Foundation, Bucharest, 2004, 256 p. (Simona

  Mocioalcă) …........................................................................................... 102

  Emil Constantinescu, The Original Sin, the Originator Sacrifice. The

  Revolution of 1989, as it Actually Took Place, Minerva Publishing House,

  Bucharest, 2009, 435 p. (Cristina Tudor) ............................................... 109

  His Royal Highness, Prince Radu of Romania, Ana of Romania – A War, an

  Exile, a Life, Humanitas Publishing House, ROYAL HOUSE Collection,

  Bucharest, 2008, 207 p. (Liza Kratochwill) ............................................. 114

  DOCUMENTARY

  December 1989 in Caransebeş (Dumitru Tomoni) ................................. 138

  State Security Department in 1988-1989. Structure and Plan of Measures

  (Gino Rado) .............................................................................................. 149

  SNAPSHOTS – MEMORIAL

  A flashback at the end of 2010 ................................................................ 156

  Our projects for 2011 …………………………………………………. 160

View more >