Cienot pagātni, Domājot par nākotni, Čakli strādājot šodienai ! Mērsragā, 2013.gada 6.aprīlī.

 • Published on
  27-Dec-2015

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Cienot pagtni,Domjot par nkotni,akli strdjot odienai !

  Mrsrag, 2013.gada 6.aprl

 • Vakardiena - odienas skolotja.Publijs Srs

 • Leendas un noststus par Mrsraga vietm un lietm var uzskatt par baltu patiesbu vai blu ststiem, nosaukt par pagtnes paliekm vai dvt par mutvrdu vsturi - tas ir katra paa zi.

 • Kas to lai zina, vai bija t vai nedaudz savdk... bet leendas nekad neradsies tuk viet. Un Mrsrags ir bagta vieta!

 • Dabas daudzveidba, jras piekrastes tradicionls nodarbes veidi un kultras vrtbas kontekst ar msu laikmeta tendenci - saglabt vietjo patnbu un izkopt nacionlo identitti alla bijis materils attstbai.

 • Nkotne ms satrauc, bet pagtne ms tur savosapkampienos. Lk, kpc tagadne aizsld no mums.Flobrs

 • Ikdienas steig ms to nepamanm, bet mums apkrt notiek tik daudz!

 • Sakrtota apkrtne

 • denssaimniecbas projekts

 • Noru un karu izvietoana

 • Ielu prvrtbas

 • Labi darbi tiek novrtti!Mrsragam pieirta nomincija Par ieguldjumu valsts autoceu kopan

 • Mrsraga Centra vides izveide ar kultrvsturisku nozmi

 • Mrsraga novads- piemrota vieta darbam un izaugsmei!

 • K ar, piemrota vieta trismam!

 • Brni Mrsraga novada vrtba!

 • Sakopta vide un pirmie soi pret ilgtspjgai attstbai

 • Talkas

 • Msu brni msu nkotne!

 • Jaunieu pieredzes apmaias braucieni

 • Mrsraga vidusskolas 1.-4.klau koris Koru skate

 • Rosba ik dienas...

 • Prmaias Mrsraga vidusskol

 • Fizikas kabinets pirms...

 • ... Un pc

 • mijas kabinets

 • Mrsraga Mzikas un Mkslas skolas izveide ieguldjums nkotn!

 • Kultras tradciju nostiprinana

 • Dabas Koncertzle 2011

 • Sniega rallijs 2011

 • Open Spirit 2011

 • Mrsraga svtki un Koka kuu festivls 2012

 • Ugunskuru nakts

 • Ar jauniei TO SPJ!Jaunieu koncerts 2013

 • Un vl... daudzas, daudzas citas tradcijas

 • Kustb ir dzvba!

 • Mrsraga sportisti vienmr ir aktvi!

 • Nekas t nesekm nkotnes tapanu, k prdroi sapi.Igo

 • Informcijas centrs un skvrs Mrsraga centr

 • Serviss Mrsrag

 • Skatu tornis

 • Saieta nams Upesgrv

 • Mrsraga vidusskolas siltinana, rekonstrukcija

 • Paldies par uzmanbu!

  *

Recommended

View more >